Vomb/Kranke 7/1

Efter flera dagars regn och snö så hoppades vi på uppehåll denna lördag. Första stoppet blev Skarhults ängar och faktiskt var det nästan så solen bröt igenom molnen. Vi såg några havsörnar, olika änder, sidensvans, stare och tofsvipa. Tyvärr ingen kungsörn som setts från och till här. Ytterligare ett stopp vid Lejesta och spaning på en gåsflock. Den innehöll sädgås, grågås, vitkindad gås och bläsgås. Vi letade förgäves efter spetsbergsgås.

Färden gick vidare till Vombsjöns utlopp men då dimman började komma så var det svårt att se vad som låg ute i sjön. Vi fikade istället och då kom det larm om två rödhuvade dykänder i Krankesjön. Det blev snabb avslutning på fikan och vi drog dit i rask takt. Uppe i Silvåkratornet hittade vi dykänderna ganska snabbt. Kul, det var nytt GjuseX. Övriga änder här var vigg, storskrake, salskrake och brunand. Några såg en varfågel och några hörde skäggmes i vassen nedanför tornet. Vi gick även ut till gömslet men det gav inget nytt. Nu började det regna så smått så frågan var om vi skulle avsluta exkursionen. Vi beslöt dock att ta en promenad i Vombs fure för att leta efter mesar. Det visade sig vara rätt beslut för strax efter kom larm om att lappugglan som varit i området en vecka hade hittats. Det var gott om bilar där så det var lite si och så med hur det parkerades. Vi fick dock se ugglan och fick även in tofsmes och kungsfågel på dagslista. Nu regnade det ännu mer så nu avslutade vi dagen.

Lars-Olof

Artlista

Kanadagås  vitkindad gås  grågås  sädgås  bläsgås  knölsvan  sångsvan  rödhuvad dykand bläsand  gräsand  brunand  vigg  knipa  salskrake  storskrake  fasan  skäggdopping  tofsvipa  skrattmås  havstrut  gråtrut  vit stork  storskarv  gråhäger  ägretthäger  röd glada  havsörn  ormvråk  lappuggla  större hackspett  tornfalk  varfågel  skata  kaja  råka  kråka  korp  sidensvans  blåmes  talgoxe  tofsmes  skäggmes  gärdsmyg  nötväcka  stare  koltrast  björktrast  rödhake  pilfink  domherre  gråsiska  grönsiska  gulsparv