Kåseberga, Fyledalen 26 mars

I början på veckan såg väderutsikterna för söndagen inte de bästa ut så tankarna på att ställa in exkursionen fanns. På fredagen verkade det som att vi skulle slippa regnet så exkursionen blev av trots allt. Det var lite regn på väg ner mot Kåseberga men väl framme var det riktigt lovande. Solen började titta fram och himlen blev allt blåare efter hand. Vid halv åtta kom det larm om praktejder som sträckte söder ut vid Lomma. Enligt Sven Splittorff som bevakar sträcket vid Kåseberga nästan dagligen meddelade att det tar ca 2 1/2 - 3 timmar för den att komma hit. Det var bra fart på ejdrar, ca 16000 sträckte österut under förmiddagen. I övrigt såg vi bl a alfågel, sjöorre, storlom, gravand, trana och bläsgås. En kentsk tärna mobbades av fyra skrattmåsar. En fin hane svart rödstjärt födosökte. vid fiskaffären. När klockan närmade sig 10 spanade vi lite extra i ejderflockarna men tyvärr kom inte praktejdern. Nu kände vi oss nöjda här och drog vidare till Fyledalen. När vi klivit ur bilarna hörs en bekant sång. Efter att ha fuskat och spelat upp sången bekräftades vår gissning. Det var en brandkronad kungsfågel som kom flygande och vi fick fina obsar på den där den flög runt i ett träd. En taltrast hördes sjunga och snart kom en kungsörn flygande och satte sig fint i toppen av ett träd. Lite senare anslöt partnern i samma träd och vi kunde njuta av båda två. Får hoppas det blir lyckad häckning här. Vi pratade om att det borde finnas varfågel här också så vi gick ut en bit på ängen där vi hade utsikt över ån och minsann så hittade vi en sittande i ett träd. Den bjöd sedan på fina obsar när den födosökte.

Nu var vi nöjda med dagen och avslutade exkursionen. Det blev en fin dag och så slapp vi regnet.

Lars-Olof

Artlista

Grågås  bläsgås  knölsvan  sångsvan  gravand  bläsand  gräsand  kricka  ejder  sjöorre  alfågel  storskrake  småskrake  fasan  tamduva  ringduva  trana  skäggdopping  strandskata  tofsvipa  skrattmås  havstrut  gråtrut  kentsk tärna storlom  storskarv  kungsörn  röd glada  ormvråk  större hackspett  tornfalk  varfågel  skata  kaja  råka  kråka  korp  blåmes  talgoxe  sånglärka  gransångare  brandkronad kungsfågel  nötväcka  stare  björktrast  koltrast  taltrast  rödhake  svart rödstjärt  pilfink  sädesärla  steglits  gulsparv