Abullahagen och Skarhult 22 april

Det var en fin morgon när vi samlades på Lundavägen i Eslöv för en runda i Abullahgen. Det var bra fart på en järnsparv och även  lövsångare och gransångare  hördes sjunga. Vi började vår vandring. Högst på önskelistan stod ringtrast och vi stod en stund och spanande av området men utan resultat. Flera järnsparvar hördes sjunga och många hämplingar flög runt. Svarthätta och  rödstjärt hördes också. Vi gick vidare men ingen ringtrast dök upp, Vid grillplatsen sågs två gråsiskor födosöka i en björk. Gröngöling ropade och så störde vi två större hackspettar i deras herdestund. Några gick upp i tornet och såg gråhakedopping, sothöna och rörhöna. Vandringen gick vidare och när vi rundade Långakärr upptäcktes även kricka och skogssnäppa. Dagens bedrift stod Joakim för när han genomsökte en enebuske i jakt på insekter. Han hittade en tvåprickig sköldluspiga vilken tilldrog sig stort intresse. Den var bara ett par millimeter så det var mycket strongt av honom att upptäcka den. Årets första ärtsångare hördes sjunga och visade sig snart i en buske. Nu hade vi gått ett varv så tillbaks på parkeringen smakade fikan mycket bra.

Nästa stopp blev Skarhults våtmark. Här låg en stor flock vitkindade gäss och plötsligt blev det fart på dem. En havsörn kom och skrämde upp allihopa och jagade bland dem men lyckades inte få tag i någon. Annat här var bläsänder, skedänder, rödbenor och tofsvipor. Vi studerade några vadare som var mindre än rödbenorna men de var svåra att bestämma genom tubkikaren  i soldallret. Dock mest troligt att det var grönbenor. Sista stoppet blev Lejestadammen och här var det flera mindre strandpipare. De brukar häcka här så hoppas det blir så i år också. Annat roligt var två silltrutar, åtta gråhakedoppingar,  stenskvätta och gulärla.

Nu började vi bli nöjda och avslutade dagen.

Lars-Olof

Artlista

Vitkindad gås  grågås  knölsvan  sångsvan  gravand  skedand  snatterand  bläsand  gräsand  kricka  vigg  knipa  fasan  ringduva  rörhöna  sothöna  gråhakedopping  strandskata  tofsvipa  mindre strandpipare  skogssnäppa  rödbena  skrattmås  fiskmås  gråtrut  silltrut  storskarv  gråhäger  röd glada  havsörn  ormvråk  större hackspett  gröngöling  tornfalk  skata  kaja  råka  kråka  blåmes  talgoxe  sånglärka  ladusvala  lövsångare  gransångare  svarthätta  rödstjärt  ärtsångare  gärdsmyg  nötväcka  stare  koltrast  taltrast  rödhake  rödstjärt  stenskvätta  pilfink  järnsparv  gulärla  sädesärla  ängspiplärka  bofink  grönfink  hämpling  gråsiska  steglits  gulsparv