Möte(årsmöte) Ringsjöbygdens fågelskådare 20230321

Lars-Olof Nilsson, ordförande i föreningen, hälsade tre personer välkomna att visa bilder från sina skådningar.

30 personer (varav 14 damer) satt i auditoriet och fick ta del av många fina bilder på fåglar varav en del riktiga ögonblicksbilder.

Per Uno Nilsson hade tagit bilder från Öland, Höga kusten och Vomb, som han visade via sin fru. Per Uno hade nyligen genomgått en knäoperation och kunde därför inte närvara.

Lars Lundquist visade bilder och berättade lite historik om en del fåglar dvs. artens variation i förekomst över tid, vilket var mycket intressant.

Göran Kulle visade och berättade hur han i olika sammanhang tagit sina bilder, vilket gav en särskild inlevelse för tittarna. Göran är en av volontärerna som matar storkarna i Fulltofta hägnet och han visade flera bilder på en parning.

Föreningen bjöd på kaffe/the samt gott vetebröd och småkaka från Tahiti i Hörby.

Auditoriet visade sin uppskattning med tacksamma applåder.

Lars-Olof avslutade kvällen med att tacka alla för närvaron och riktade ett särskilt tack till ”bildvisana”.

 

 

 

Vid pennan: Ann-Margret Svärd Nilsson