Årsmöte 21 mars

Årsmötet hålls den 21 mars kl 19:00 på Bykupan i Osbyholm.

Efter mötet blir det medlemmarnas bildvisning.