Framflyttad exkursion

Exkursionen till Vattenriket 25 maj är framflyttad till den 2 juni då det saknas exkursionsledare.