Tranor och annat 7 april

När man kollade väderprognosen i början på veckan såg det ut att bli en regnig exkursion. Nu skall man ju inte lita på metorologerna så vid samlingen i Hörby var det uppehåll. Vi styrde kosan mot Pulken och var där vid halvåtta tiden. Redan innan vi kom , odit såg vi flera flockar med tranor så vi undrade om där var några kvar, men som tur var gick där massor och käkade. I vattensamlingarna låg det mycket änder och plaskade runt. Vi såg snatterand, stjärtand, skedand, bläsand och kricka. Tyvärr hittade vi ingen årta som man kan ha turen att få se här. Det var även rödbenor, brushanar och tofsvipor här. En hel del vitkindade rastade här också och vid ett tillfälle blev det uppflog bland dem när en havsörn kom förbi. Det bekom dock inte tranorna något. Vi såg även brun kärrhök, ormvråk och röd glada. Enligt artportalen så var här 6500 tranor denna söndag.

Nu kände vi oss nöjda och åkte vidare till Äspet. Här var det sig inte likt, det var väldigt mycket vatten inne i lagunen och inga dybankar som det brukar, så vi brydde oss inte om att gå ut till tornet. Vi nöjde oss med att spana från plattformen innan reservatsgränsen. Vi såg skärfläcka och större strandpipare i lagunen och ute i havet låg några svarthakedoppingar och storskrakar. Ute på Karet såg vi kentska tärnor men i övrigt var det inte mycket fågel. Vi gick tillbaks och intog frukost och diskuterade nästa stopp. Då det rapporterats rödspovar vid Håslövs ängar var valet enkelt så vi körde dit.

Vi började spana från parkeringen men lyckades inte hitta några där vi brukar se dem. Däremot såg vi kanadagås, enkelbeckasin, rödbena och storspov. Fiskgjusen var på plats i sitt bo och en brun kärrhök flög förbi. Vi började gå grusvägen mot plattformen och spanade av ängarna ner mot Hammarsjön och snart upptäckte vi tre rödspovar. Värmedaller och en tilltagande blåst gjorde att det var svårt att se dem i tubarna.

Sista stoppet blev Furuboda kursgård för att leta gulhämpling. Vi gick där en bra stund innan vi till sist fick höra en sjunga. Dock lyckades vi inte få syn på den.

Det är inte bara fåglar som intresserar och vid kursgården fick vi även kryssat vinbärsfuks, citronfjäril, en bärfis vid namn tvåfläckig taggbening, en tjugotvåprickig nyckelpiga samt olika spindlar.

Här avslutade vi en exkursion som alla var nöjda med.

Lars-Olof

Artlista

Kanadagås  vitkindad gås  grågås  knölsvan  gravand  skedand  snatterand  bläsand  gräsand  stjärtand  kricka  vigg  storskrake  fasan  svarthakedopping  vit stork  gråhäger  storskarv  fiskgjuse  brun kärrhök  röd glada  havsörn  ormvråk  trana  strandskata  skärfläcka  tofsvipa  storspov  rödspov  brushane  enkelbeckasin  skogssnäppa  rödbena  skrattmås  havstrut  gråtrut  kentsk tärna  tamduva  ringduva  tornfalk  skata  kaja  råka  gråkråka  blåmes  talgoxe  sånglärka  gransångare  kungsfågel  nötväcka  stare  koltrast  rödhake  pilfink  sädesärla  bofink  steglits  hämpling  gulhämpling  gulsparv  sävsparv