Lunds Reningsverksdammar och Löddesnäs 9 mars

Efter att ha kastat om exkursionsprogrammet så blev det reningsverksdammarna och Löddesnäs/Salviken denna dag.

Även om solen lyste så var det en kall ostlig vind som hängde med oss hela exkursionen. Första stoppet blev reningsverksdammarna och här väntade Jan på oss. Det är ju en bra lokal där man kommer nära fåglarna. Vi såg diverse änder, smådopping, skäggdopping, knölsvan och skrattmås. En flock steglitser flög runt. Då vi nått stora dammen diskuterade vi om vi skulle fortsätta eller gå andra sidan tillbaks till bilarna. Då det varit rapport på forsärla borta vid reningsverket så fortsatte vi dit. På vägen fick vi in rörhöna och brunand. Efter en stund var vi några som hörde forsärlan och strax så dök det upp två stycken som vi kunde titta på en bra stund.

Tillbaks till bilarna och nästa stopp Löddesnäs där vi började med att fika. Då det var tomt i tornet gick vi bort dit och några gick upp. Det var ingen sinekur att stå där i blåsten och det var inte mycket fåglar heller. Vi fortsatte med att gå spången ut till havet. Vi brukar nästan alltid höra och se skäggmes här men inte denna gång. Vi spanade ut mot ängarna på andra sidan ån och två större strandpipare kom flygande. En flock vadare var uppe och flög innan de landade men vi kunde inte begripa vad det var. Som tur var så fick vi se dem springa runt på en äng och då kunde vi konstatera att det var ljungpipare. Annat vi såg var strandskata och gravand.

Färden gick vidare till Salviken och trots skydd av bunkern här undkom vi inte blåsten. Vi fick här se bl a storspov, småskrake och stjärtand. Tyvärr inga skärfläckor på plats. Nu var vi trötta på blåsten och körde bort till Salvikenskogen och stannade så vi hade utblick över Barsebäcks mosse. Inte heller här undkom vi blåsten. Vi såg en flock svanar på fälten. Sångsvanar förutsatte vi men efter en titt i tuben visade det sig vara knölsvanar. Precis när vi skulle packa ihop ropar Mats han ser två domherrar i en björkridå. Efter en stunds spanande så får vi andra också se dem. Fattar inte hur Mats lyckades hitta dem. Han måste ha falkögon. Nu avslutade vi denna blåsiga och kalla exkursion. Artlistan blev inte så omfattande som vi hoppats. 50 arter blev resultatet.

Lars-Olof

Artlista

Vitkindad gås  grågås  knölsvan  gravand  snatterand  bläsand  gräsand  stjärtand  knipa  brunand  vigg  ejder  knipa  småskrake  fasan  tamduva  ringduva  skogsduva  rörhöna  sothöna  trana  smådopping  skäggdopping  strandskata  tofsvipa  ljungpipare  större strandpipare  storspov  skrattmås  fiskmås  gråtrut  havstrut  storskarv  röd glada  havsörn  ormvråk  skata  kaja  råka  gråkråka  korp  blåmes  talgoxe  sånglärka  gärdsmyg  koltrast  forsärla  domherre  grönfink  steglits