Österlen 8 juni

Som brukligt är så blev det Österlen även detta år. Det har blivit en tradition att göra denna runda från Drakamöllan och sedan diverse stopp medan vi tar oss söderut. Första stoppet var Drakamöllan och här var hoppet att få se fältpiplärka. Vi brukar ha det men säker kan man aldrig vara trots flera rapporter om arten härifrån. Vi började vår vandring och ackomanjerades av diverse sångare, taltrast, skogsduva och ringduva. Ute på heden stannade vi  och spanade efter fältpipen. Här var gott om sånglärkor och snart hörde vi trädlärkans vackra sång. En gröngöling ropade men ingen fältpiplärka. Vi gjorde flera stopp här ute innan vi fortsatte vandringen in i skogen men tyvärr så fick vi aldrig se den. Dock fanns det hopp vid Kumlans naturreservat där det också varit rapporter. Längs vandringen till baka till parkeringen såg vi bl a trädpiplärka, gök, stenskvätta, dubbeltrast och hämpling. Dock var den allmänna uppfattningen att det var lite fågel här. Tillbaka till parkeringen blev det frukost och sedan körde vi till Kumlan. Vi gick runt här och lyckades inte hitta fältpiplärkan här heller.

Nästa stopp Haväng. Vi riktade tuberna ut mot havet och fick se storskrake, storlom, gravand, fisktärna och knölsvan. I branterna flög det runt backsvalor. I övrigt ganska tomt på fågel.

Gulhämpling brukar vi se och höra vid äppelodlingen vid Björket i Kivik. Efter en stunds vandring här så kom det en rejält lockandes över oss och efter ett tag fick vi även höra den sjunga. När vi hört den så kom en bil från ett hus i närheten och stannade. Föraren vevade ner sidorutan och frågade om vi fått se gulhämplingen vilket vi glatt kunde meddela honom att vi gjort. Lena passade på att tacka honom för all fina filmer han gjort. Vi som inte är lika kulturellt bevandrade som Lena undrade vad det var frågan om. När han kört så berättade Lena att det var ju Richard Hobert, den kände filmregissören. Nu lär vi alla känna igen honom om vi skulle stöta på honom i framtiden.

Sista stoppet blev Baskemölla. Här hade vi flera rosenfinkar för några år sedan så vi hoppades på tur även denna gång. Vi gick runt och plötsligt hörde vi den sjunga. Den kom mot oss men flög igen lika fort och sedan var det tyst. Dock kom den tillbaka och började sjunga. Snart fick vi se den och där den satt. Det var en röd och grann hane som underhöll oss en stund innan den försvann. Nu var alla nöjda och vi avslutade dagen och drog hemåt.

Lars-Olof

Artlista

Knölsvan  gravand  gräsand  ejder  storskrake  fasan  storlom  gråhäger  storskarv  röd glada  gråtrut  skogsduva  ringduva  gök  tornseglare  gröngöling  tornfalk  skata  kaja  gråkråka  korp  talgoxe  sånglärka  trädlärka  backsvala  hussvala  ladusvala  lövsångare  gransångare  grönsångare  härmsångare  svarthätta  trädgårdssångare  ärtsångare  törnsångare  gärdsmyg  stare  koltrast  taltrast  dubbeltrast  rödstjärt  stenskvätta  gråsparv  sädesärla  trädpiplärka  bofink  rosenfink  hämpling  steglits  gulhämpling  gulsparv