Referat från möte (årsmöte) Ringsjöbygdens fågelskådare 20240312

Föreningens ordförande Lars-Olof Nilsson hälsade 32 personer (varav 16 kvinnor) välkomna till kvällens möte där föreläsaren Bo Göran Andersson från Tyringe bjudits in att berätta om Store mosse i Sösdala, Ett märkligt möte i en våtmark på Öland och Ugglor från Hässleholm.

Innan Bo Göran (BG) fick ordet informerade Ann-Margret Svärd Nilsson om att Sparbanken Skåne har tagit initiativ för att få fler människor att bli blodgivare i Skåne. Den som blir ny blodgivare har möjlighet att välja en ideell förening som banken kan skänka 1 000 kr till. Sparbanken Skåne har en blankett, som ska fyllas i och lämnas till personalen i samband med första besöket blodcentral eller blodbuss i Skåne. Ann-Margret hade fyllt i föreningens uppgifter på blanketten, som intresserade i auditoriet kunde ta. Eftersom de flesta av kvällens åhörare passerat åldersstrecket för att få ge blod uppmanade Ann-Margret att lämna över blanketten till barn/barnbarn eller vänner i åldern 18-65 år.

BG började med att berätta att han är uppväxt i Sösdala och bor numera i Tyringe. BG besöker ofta Store Mosse i Sösdala och visade starar som lyfte från nattvilan en tidig vårmorgon tillsammans med ljudeffekter, som varade i ca 15 sekunder. Store Mosse har en stor artrikedom, där skådas gök, rörsångare, skäggmes, havsörn, fisktärna, kungsfiskare, rördrom, brun kärrhök, vattenrall och tranor.

BG brukar besöka Vikegårds semesterby på Öland några ggr/år, som han visade bilder ifrån, bl.a. tofsvipor, sånglärka, blåhake, gulärla, rödbenor, styltlöpare (gästade för fjärde gången 2020), höksångare och ängshök. BG berättade specifikt om det märkliga mötet med styltlöparen därav rubriken på föredraget.

Ugglor ligger BG varmt om hjärtat och vi fick se kattugglor och berguv samt lappuggla. Sistnämnda har häckat på minst två ställen i Hässleholms kommun.

BG har stort intresse av att titta på ringmärkta havsörnar och följa deras förflyttning inom stora avstånd, vilket han också visade bilder på.

Under kvällen serverades kaffe/the, wienerkransbitar och chokladkaka vilket lät väl smakas.

BG fick svara på lite frågor efteråt från åhörarna och tackades därefter med en stor applåd samt emottog ett tack samt glasunderlägg från Lars-Olof.

Kvällen avslutades och deltagarna lämnade mötet med fina bilder på näthinnan och fågelljud i öronen.

 

Vid pennan

Ann-Margret Svärd Nilsson