Abullahagen Skarhult och Krankesjön 21 april

Temperaturen denna morgon var inte mycket att hurra över. Det var två grader när vi samlades på Lundavägen så det kändes skönt att ah tagit på långkallingarna. Som alltid när vi besöker Abullahagen  vid denna tid på året är förhoppningen att få se ringtrast. Vi var några som gått och rekat här flera gånger i veckan som gått utan att ha fått se den men hoppet är det sista som överger en.

Vi började vandringen och trots det kyliga vädret så var det sång från rödstjärt, järnsparv, gulsparv, taltrast och olika sångare som grönsångare, lövsångare och gransångare.  Efter en stund kom det lite snöflingor men de upphörde ganska snart. Vi fortsatte vandringen och spanade intensivt efter ringtrast men tyvärr så uteblev de denna gång. Annat vi såg och hörde var trädkrypare, hämpling, ängspiplärka, svarthätt, ärtsångare och gröngöling. Ett span från tornet över Långa Kärr gav sothöna, gråhakedopping, rörhöna och gräsand. Vi fortsatte och efter ca två och en halvtimme var vi tillbaka på parkeringen och nu smakade fikan mycket bra.

Vi körde vidare till  Skarhults ängar och här låg det olika änder i våtmarken. Vi såg skedand, snatterand, bläsand och kricka. Här var även 6 st skärfläckor, tofsvipor och rödbenor. En havsörn gjorde en överflygning och skapade oro. Annat vi fick var trädpiplärka, buskskvätta, skogsduva, entita och nötväcka.

Nästa stopp blev Lejestadammen och här såg vi bl a större och mindre strandpipare, gulärla, vigg, och gråhakedopping. Efter en andra fika så tjatade jag om att jag ville se stenskvätta innan vi avslutade. Tills slut så hittade Lennart en och blev dagens hjälte. Dock kände vi oss inte riktigt nöjda och då det rapporterats vitstjärning blåhake i vassen framför Silvåkratornet så körde vi dit. Uppe i tornet såg vi ägretthäger, skäggdopping, fisktärna, brun kärrhök, ladusvala, sävsparv och sävsångare. Tyvärr behagade inte blåhaken visa sig. Vi gick ut till gömslet oockså då vi fått tips om en tidig rörsångare men den var givetvis tyst när vi kom. Däremot hörde vi domherre i vassen vilket är en konstig biotop för denna art men det kan inte ha varit något annat.

Efter detta så avslutade vi dagen.

Lars-Olof

Artlista

Vitkindad gås  grågås  knölsvan  sångsvan  gravand  skedand  snatterand  bläsand  gräsand  kricka  vigg  knipa  fasan  gråhakedopping  skäggdopping  gråhäger  ägretthäger  storskarv  brun kärrhök  röd glada  havsörn  ormvråk  rörhöna  sothöna  strandskata  skärfläcka  tofsvipa  större strandpipare  mindre strandpipare  storspov  rödbena  fiskmås  gråtrut  fisktärna  tamduva  ringduva  skogsduva  större hackspett  gröngöling  skata  kaja  råka  gråkråka  korp  entita  blåmes  talgoxe  sånglärka  ladusvala  lövsångare  gransångare  grönsångare  sävsångare  svarthätta  ärtsångare  gärdsmyg  nötväcka  trädkrypare  stare  koltrast  taltrast  björktrast  rödstjärt  stenskvätta  buskskvätta  pilfink  järnsparv  gulärla  sädesärla  ängspiplärka  trädpiplärka  bofink  domherre  grönfink  hämpling  steglits  grönsiska  gulsparv  sävsparv