Vattenriket 2 juni

Vi var fem morgonpigga skådare som samlades i Hörby denna dag. Vi beslöt att börja exkursionen vid Håslövs ängar och när vi anlände dit 45 min senare väntade Jan som kört från stugan i Yngsjö. Vad som överraskade oss här var att det var väldigt fågelfattigt. Några storspovar drillade i skyn och även enkelbeckasiner sågs och hördes. Något överraskande flög en skogssnäppa upp vid en vattensamling. Det var många gulärlor igån liksom sävsparv, ängspiplärka och sånglärka. Ett par gamla havsörnar satt en stund på marken innan de flögvidare. Fiskgjusen satt på en gren vid boet men om det var en i boet också kunde vi inte konstatera. I övrigt var det inte mycket annat, inte ens en rödbena som annars är vanlig här. Det är nästan med en tår i ögat man minns tillbaka en 20-25 år när det var full fart på brushanar och varnande rödspovar med ungar. Det var längesedan det häckade rödspov här.

Nästa stopp blev Herculesdammarna som vi tog från motsatt håll mot vad vi brukar, dvs vi gick inte in från Jamals bilskrot. Här var det lite mer far på fåglarna. Buskskvätta, gulsparv, törnsångare, kärrsångare, sävsångare, näktergal underhöll oss när vi gick genom första skogspartiet. Även myggen underhöll oss ordentligt så det blev en snabb promenad så att de inte skulle käka upp oss. Framme vid tornet såg vi som hastigast de första svarttärnorna. Vi hoppades även höra rördrommen men den var tyst. Vi vandrade vidare och kom fram till dammarna och här såg vi fler svarttärnor. Totalt såg vi 8 stycken. Ett brun kärrhökspar jagade runt ovanför vassen liksom två gökar. Plötsligt tutade det till i dammen bredvid där vi stod och minsann, det var drommen. Den tutade ytterligare några gånger men vi såg den aldrig. Sedan gick vi cykelvägen tillbaka till parkeringen där vi intog en välförtjänt frukost.

Sedan var frågan var  vi skulle köra härnäst. Gulhämpling vid Furuboda kursgård och mindre flugsnappare i Kronoskogen vid Äspet var önskemål. Det visade sig att vi hamnade på bda ställen men först blev det ett stopp vid Sånnarna utanför Åhus. En trevlig lokal som kan bjuda på ett och annat. Några dagar tidigare hade det rapporterats fältpiplärka härifrån så det förhoppningen var ju att få se den. Det var gott om stenskvättor på stenmurarna här men ingen fältpip. Då, plötsligt händer det. Jag reagerar på ett lockläte och ser en fågel dala ner och sätta sig på en sten. Tubar in den och ser att det är en fältpiplärka. Stort jubel bland deltagarna. Den satt där en bra stund och visade upp sig. Efter denna höjdpunkt går vi en sväng och lyssnar efter trädlärka men hör ingen sådan. Däremot flöjtar det till en annan höjdpunkt från skogen. Denna gång är det sommargyllingen och den flöjtar ytterligare några gånger. Vi börjar nu tycka att det är en lyckad exkursion men mer skulle komma.

Nästa stopp Äspet och här går vi runt i skogen där det dagen innan setts och hörts mindre flugsnappare. Tyvärr missar vi den men till vår glädje hörs en brandkronad kungsfågel. Det uppväger lite missen av den mindre flugen. Även grå flugsnappare, trädkrypare, nötskrika, grönsångare, svarthätta och trädgårdssångare får vi in på dagslistan. Efter en andra fika kör vi till Furuboda. Vi går ett varv bland byggnaderna utan att höra gulhämplingen men efter en stund så hör vi den sjunga. Vi går mot sången och snart så ser vi den sitta i en tall ett tag innan den flyger iväg. Vi går tillbaks till parkeringen och då ser/hör vi två st till.

Detta avslutade en exkursion som vi var överens om att den gick över förväntan trots de fågelfattiga Håslövs ängar

Lars-Olof

Artlista

Knölsvan  gravand  bläsand  fasan  vit stork  fiskgjuse  brun kärrhök  röd glada  havsörn  ormvråk  sothöna  trana  tofsvipa  storspov  enkelbeckasin  skogssnäppa  skrattmås  fiskmås  gråtrut  svarttärna  tamduva  skogsduva  ringduva  gök  tornseglare  sommargylling  nötskrika  skata  kaja  råka  gråkråka  sånglärka  ladusvala  hussvala  lövsångare  gransångare  grönsångare  sävsångare  rörsångare  kärrsångare  härmsångare  svarthätta  trädgårdssångare  törnsångare  brandkronad kungsfågel  trädkrypare  stare  koltrast  björktrast  grå flugsnappare  näktergal  rödstjärt  buskskvätta  stenskvätta  gråsparv  pilfink  gulärla  sädesärla  fältpiplärka  ängspiplärka  trädpiplärka  bofink  hämpling  steglits  gulhämpling gulsparv  sävsparv

Fältpiplärka Sånnarna. Foto Lars-Olof Nilsson