Kåseberga och Fyledalen 24 mars

Vid samlingen i Hörby så var det ett lätt regn så frågan var om det skulle regna på oss denna exkursion. En koll i appen visade på regnfritt i Kåseberga så det lovade ju gott. Dock regnade det nästan hela färden dit men minsann, när vi närmade oss Kåseberga så upphörde det och sedan klarade vi oss utan regn resten av exkursionen.

Nere i hamnen i Kåseberga mötte vi Christer som kört direkt dit. Vi hittade lä vid en av restaurangerna och började spana efter praktejdern. Dagen innan hade det sträckt två stycken förbi så hoppet levde. Det sträckte en hel del ejdrar men vi lyckades inte urskilja någon pralin i flockarna. Det var inte så mycket fågel här men det rastade alfåglar, knipor och skäggdoppingar utanför oss och det sträckte gravänder, sjöorrar, småskrakar och en storlom. En sädesärla flög förbi och en flock tranor snurrade runt ovanför oss.

När vi stått här i två timmar började vi ge upp och då Christer berättat att han besökt vinterfältet vid Hammar och haft tre kornsparvar där så gav vi oss dit. Vi hittade kornsparvarna och även ett gäng hämplingar. Nu plingade det till i telefonerna hos de av oss som har birdalarm. Gissa vad som sträckte förbi Kåseberga??? Givetvis en praktejder!! Hade vi varit kvar där en halvtimme till hade vi kanske fått se den. Lite försmädligt men å andra sidan, hade vi stått kvar hade vi inte fått se kornsparvarna då de flög iväg medan vi kollade på dem. En översvämning vid vinterfältet gav gott utbyte i form av bläsand, stjärtand, kricka, skedand, skärfläcka och rödbena.

Nöjda här så drog vi vidare till Fyledalen för att få se kungsörn. När vi stått där en stund kom det en och förbi. Enligt expertis på plats så var det hanen i det par som häckat här i flera år. Vid våra tidigare besök har har vi sett och hört brandkronad kungsfågel men idag så var den inte här.

Nu så kände vi oss nöjda med dagen men då kom det larm om rödhalsad gås utanför Torna Hällestad. Några i gänget körde hem medan vi andra gav oss av till T H. Här var folk på plats som var vänlig att låna ut tubarna så några av oss kunde få se den. Den gick bland ca 3000 vitkindade gäss så den var svår att hitta i flocken trots att den skiljer sig från dessa. Efter en stund blev det uppflog och alla gässen lyfte men landade strax igen. Då slog Mats till igen och hittade den så alla kunde få se den. Det blev ytterligare ett uppflog och ny landning och då såg vi den igen. Den var ganska aggresiv av sig och gjorde utfall mot vitkindade.

Detta blev en bra avslutning på dagens exkursion. Visst hade det varit kul med praktejdern men jag tror att alla var nöjda ändå. Och så slapp vi ju regnet.

Lars-Olof

Artlista

Rödhalsad gås  vitkindad gås  grågås  gravand  skedand  bläsand  gräsand  stjärtand  kricka  ejder  sjöorre  alfågel  knipa  småskrake  fasan  tamduva  ringduva  trana  skäggdopping  strandskat  skärfläcka  tofsvipa  rödbena  skrattmås  gråtrut  storlom  storskarv  kungsörn  röd glada  ormvråk  större hackspett  tornfalk  skata  kaja  råka  gråkråka  korp  blåmes  talgoxe  sånglärka  kungsfågel  gärdsmyg  nötväcka  stare  koltrast  rödhake  sädesärla  ängspiplärka  hämpling  kornsparv