Ringsjöarna valdagen 9/9/2018

Gulsparv, Snogerödsdammen

Trots valdag så var det 15 skådare som slöt upp på denna exkursion.
Första stoppet var fågeltornet vid Snogerödsdammen. Det var en härlig morgon, sol och vindstilla. På väg ut till tornet hördes lockläte från många fåglar. Grönfink, steglits och lövsångare var några.

 

Rådjur, Snogerödsdammen

Framme vid tornet konstaterade vi att det var mycket hög vass vid dammen , så här såg vi inte något. Ute i Ringsjön låg några sångsvanar och en havsörn stod på sten vid strandkanten. Sparvhök, tofsvipa och enkelbeckasin var en del andra arter vi såg.

Nästa stopp Sjöholmens badplats och här blev det dagens första fika. Ute i sjön satt en fiskgjuse på en stolpe. Efter det gick vi bort till bron ackompanjerade av kungsfågel och gärdsmyg. Vid bron dök snart en kungsfiskare upp och strax en till. Den ena visade upp sig fint vid järnvägsbron.

Kungsfågel, Sjöholmen

Havsörn, Rönneholms mosse

.

Sedan tog vi en lång promenad ut på Rönneholms mosse. Här var inte så mycket fågel, men ett par havsörnar, tornfalk, törnskata, brun kärrhök och några tranor såg vi. Tillbaka vid torvfabriken fick vi se en ung svart rödstjärt samt vanlig rödstjärt.

Svart rödstjärt, Rönneholmsmosse

Tillbaka vid badplatsen tog vi en fika till och sammanfattade dagen innan vi begav oss hemåt. 61 arter blev det på listan

Lars-Olof

Knölsvan Sångsvan Grågås Kricka Gräsand Vigg Knipa Fasan Skäggdopping Storskarv Gråhäger Röd glada Havsörn Brun kärrhök Sparvhök Ormvråk Fjällvråk Fiskgjuse Tornfalk Sothöna Trana Tofsvipa Enkelbeckasin Skrattmås Fiskmås Gråtrut Skogsduva Ringduva Kungsfiskare Större hackspett Ladusvala Ängspiplärka Sädesärla Gärdsmyg Rödhake Rödstjärt Buskskvätta Koltrast Björktrast Törnsångare Gransångare Lövsångare Kungsfågel Grå flugsnappare Entita Blåmes Talgoxe Nötväcka Törnskata Skata Kaja Råka Kråka Korp Stare Pilfink Bofink Grönfink Steglits Grönsiska Gulsparv

Spontanskådning 5/9/2018

Vi var sju medlemmar till skådning på ett lite mindre tort Gäddängen. Den nya Ringsjöstrand var like brett som sist, men idag var der stripor av vatten på själva ”stranden”. Vädret var varmt och soligt och vindstilla, så rovfåglarna saknads de första par timmer.

Lite mera vatten i Gäddängen

Men kun i nordlig ende

Stora strandpipare kilade på muddret och enkelbeckasiner och brushöns hittades på flera plats vid vattenkanten. Två svartsnäppa, gluttsnäppa, kärrsnäppa och småsnäppa hittades också.
Fyra ägretthäger födosökt först vid Adolfssons, senare vid den sydlige revel.
Många grågäss rastade på sjön bland olika andfåglar, och larmet en ung havsörn som flög sud efter. På Gäddängen var där många stare och tofsvipa, och de larmet om en ung brun kärrhök som hade lite svårt vid att sätta sig til rätte på ett död gren på andra sida ifrån plattformen.
Vi nådde upp på 60 arter innan sällskapet reducerades till bara två och omedelbart därpå kom en fiskgjuse över sjön för att fiske längs nordkusten varefter 3 tranor flög samma ställe. Sist sat en rödstjärt på staketet vid plattformen, så artlistan kom på 63.
Referent Richard

Artlistan

Knölsvan Sångsvan Grågås Vitkindad gås Gravand Bläsand Snatterand Kricka Gräsand Skedand Brunand Vigg Knipa Skäggdopping Storskarv Ägretthäger Gråhäger Röd glada Havsörn Brun kärrhök Fiskgjuse Sothöna Trana Större strandpipare Tofsvipa Småsnäppa Kärrsnäppa Brushane Enkelbeckasin Storspov Skogssnäppa Svartsnäppa Gluttsnäppa Grönbena Skrattmås Fiskmås Gråtrut Havstrut Ringduva Gröngöling Större hackspett Ladusvala Trädpiplärka Sädesärla Rödhake Rödstjärt Buskskvätta Rörsångare Svarthätta Gransångare Lövsångare Grå flugsnappare Blåmes Talgoxe Nötväcka Kaja Råka Kråka Korp Stare Bofink Steglits Grönsiska

Näsbyholmssjön, Havgårdssjön och Börringe mad, 25/8/2018

Den 25 augusti var det dags för en sväng till Näsbyholm, Havgård och Börringe för lite rovfågelsspaning. På vär till Hörby började det regna, men som tur var upphörde det ganska snar toch vi slapp regnet resten av exkursionen. Vi var 10 st på denna exkursion och första stoppet blev vid Näsbyholms slott. Här brukar vi göra ett stopp och spana då det brukar ge bra utdelning. Några tornfalkar och en ung brun kärrhök födosökte ute på fälten. En del hägrar och två tranor såg vi också. Efter en stund kom dagens första havsörn flygande. Det var en gammal fågel som drog förbi.

Skräntärna

Efter ett tag var vi nöjda och körde till Näsbyholmssjön. Här såg vi bl a en del vadare, tre skräntärnor och trettiotalet smådoppingar. Även lärkfalk och sparvhök flög in på dagslistan. Givetvis fick vi ju fika också.

Nästa stopp backen nordost om Havgårdssjön. Här blir det oftast god utdelning på rovisar och så även denna gång. Några havsörnar, flera röda glador och även en brun glada. Många korpar var också uppe och luftade vingarna.

Brushane

Efter detta körde vi till Börringe mad och här blev kärrsnäppa ny på dagslistan. Här slutade vi dagens exkursion. Jag, Joakim och Gert-Åke gjorde ett stopp vid Klosterviken vid Börringe och här såg vi två ägretthägrar. Nu började det dock regna ordentligt och även vi drog hemåt.

Enkelbeckasin

Artlista
Knölsvan grågås vitkindad gås gravand snatterand kricka gräsand skedand vigg knipa fasan smådopping storskarv ägretthäger gråhäger brun glada röd glada havsörn brun kärrhök sparvhök ormvråk tornfalk lärkfalk sothöna trana större strandpipare tofsvipa kärrsnäppa brushane enkelbeckasin svartsnäppa gluttsnäppa skogssnäppa grönbena drillsnäppa gråtrut skräntärna skogsduva ringduva tornseglare backsvala hussvala ladusvala trädpiplärka sädesärla buskskvätta ärtsångare gransångare lövsångare blåmes talgoxe nötväcka skata kaja råka kråka korp stare bofink steglits grönfink hämpling mindre korsnäbb

Spontanskådning den 22/8/2018 – med en tillfälliga gäst ifrån arktis

9 medlemmar duckade upp till spontanskådning idag. De flesta av oss möttes på Ringsjöns strand en bit efter grillplatsen. Härifrån var där utsikt till många grågäss i vattenkanten och många olika vadare foran dem på stranden, kanske 100 meter bort. En fiskgjuse hade vilat på en av de torrlagt bottengarnspåle i   över en timma berättat Lasse, som hade börjat spåna redan 7:30.

Kanske uppe emot 60 större strandpipare födosökt på den torrlagt sjöbotten i deras typisk start stop fason. En del brushöns letade efter mat i vattnet, och små flocka av kärrsnäppa sås också. Enstaka enkelbeckasin sydda (engelske uttryck – näbbet går som nålen på en gammal Singer symaskin).

Vi gick vidare till plattformen för att titta på Gäddängens frodiga grön slåtta. Detta var nu rensat för döde fisk och musslingar, och gladorna och gråhägrar ifrån sista spontanskådning var borta. En kungsfiskare sås mycket kort.

Vi var 5 stycken där gick tillbaka til Ringsjöns strand för at studera vadare igen. Där hittade vi först ett, sedan fyra vackra kustpipare alla i sommardräkt. En havsörn seglade över högt uppe, och skrämde vadarna uppe, men inte gåsarna, som bara kacklade utan at flygga upp. Senare kom också en brun kärrhök förbi. Då vadarna fortsätta deras tankning till den vidare sträck uppdagades en spovsnäppa långt borta, och lite senare fick Lars Helgesson en vadar i tuben som inte låt sig bestämma lätt.  Den var svårt at hitta, då den försvann ofta i håligheter eller bakom tång, men efterhand tycktes experterna att det kunde vara en tuvsnäppa – en tillfällig gäst ifrån Nordamerika eller Sibirien. Klockan var nu långt över fika tid, och vi var bara 2 där gick hen till bottengarnspåle för att se den närmare, mens den ihärdiga LH gick ett par hundrade meter länger sydpå för att spåna.  Efter 10 minuter ringda han, och vi samlades och så den så fint att nu kunde där larmas. Sist uppdagades 4 skräntärna på sten reveln, som fick artlistan uppe på 58.  Bra nöjd kunde vi avsluta en lång förmiddag, dock utan torta, då tuvsnäppan redan finnas på Gjuses artlista ifrån Västervik.

Tuvsnäppa

Rygg som brushöne, klart skillnad på vit och brunt på bröstet. Lite större än kärrsnappa.

Artlistan
Knölsvan Sångsvan Grågås Kanadagås Vitkindad gås Snatterand Kricka Gräsand Brunand Vigg Knipa Skäggdopping Storskarv Gråhäger Vit stork Röd glada Havsörn Brun kärrhök Sparvhök Ormvråk Fiskgjuse Vattenrall Större strandpipare Kustpipare Tofsvipa Tuvsnäppa Spovsnäppa Kärrsnäppa Brushane Enkelbeckasin Storspov Drillsnäppa Skogssnäppa Svartsnäppa Gluttsnäppa Skrattmås Gråtrut Skräntärna Skogsduva Ringduva Kungsfiskare Ladusvala Trädpiplärka Gulärla Sädesärla Koltrast Rörsångare Svarthätta Lövsångare Grå flugsnappare Blåmes Talgoxe Nötväcka Skata Kaja Kråka Stare Steglits

Linnérundan, 12/8/2018

Vi var 9 medlemmar där möttes vid Vattenrikets naturrum denne blåsande morgon. Där väntade Evert Valfridsson ifrån Nordöstra Skånes Fågelklubb och ytterligare 5 skådare anslöt sig till oss. Evert började med att berätta om vattenrikets rätt kort historie. De storslagna våtmarkerna är skyddade av den internationella Ramsarkonventionen, av EU:s nätverk Natura 2000 och genom nationell lagstiftning och sträcka sig längs Helge Å. Själva Naturrummet öppnades 2010.
Turen gick nord med den gamla soptippen på vänstra hand. Hår sås hämpling, pilfink, och en piplärka som kunna ha varit rödstrupig, men bestämmelsen var osäker och den kom inte på artlistan. Et par gjusar och två röda gladar sås högt uppe på andra sidan Helgeån.

Rödstrupig, ängspiplärka eller trädpiplärka?

Då kom ett litet sträck med kårdvädd var över 50 steglits njut gott av frön. Här fick Joakim en fin bild av ärtsångare.

Steglits


Ärtsångare

Turen gick vidare på vallen med utsikt över uttorkat damm och en familj buskskvätta. Härifrån kunna fiskgjuseplattform vid Karpalund dammarna ses, med 3 gjusar på den. Evert berättade att fiskgjusen hade häckade vid järnvägen några år men var ovälkommen och skulle förhindras. Så byggs de 2 plattform vid Karpalund och de användas redan den förste år, och vart år sidan.  

På allfarväg mot Lillö hördes en tiggalåt där var svårt att bestämma. Då en ung havsörn hade skrämde upp de många grågäss på Isternäset, och därefter flög över os på 50 meters avstånd, blev vi enige om att tiggeriet kanske kom ifrån en ormvråk, da havsörnen blev attackerat av en störtdykande ormvråk. Havsörn utfört en perfekt 360 grader rullning och flög oanfäktat vidare.  

Vi spånade efter svart rödstjärt vid gården innan Lillö utan framgång. Innan vi fikade vid Lillö så ett par deltagare en vattenrall flyga i skjul, och senare hördas den av andra. Evert fortalte lidt om Lillö’s historie – det var jo dansk! – og her står et mindesmærke over Herluf Trolle’s fødehjem.

Vidare mot järnvägen räknades grågässen till 1200, och några få vitkindad kom på artlistan. En vuxen och två unga brun kärrhök sås jaga långt borta över Isternäset. Den svart rödstjärt samt grå flugsnappare kom på listan tacket vara 2 ihärdiga deltagare som väntade vid sågverket. Vi andra spånade förgäves efter kungsfiskare längs Helgeån innan turen slutade vid Naturrummet. Här sås igen gullstånds – en special korgblommiga växt som Linné beskrev då han besökte våtmarkerna för drygt 250 år sedan.

Gullstånds (bild ifrån den virtuella floran)

Ett varmt tack till Evert Valfridsson för en verklig intressant guidning.

Havsörn, piplärka och steglits bildar : Per-Uno.
Referat : Richard
Artlistan blev på 54.

Grågås Vitkindad gås Fasan Gråhäger Röd glada Havsörn Brun kärrhök Ormvråk Fiskgjuse Tornfalk Vattenrall Trana Tofsvipa Skogssnäppa Fiskmås Gråtrut Tamduva Ringduva Turkduva Tornseglare Större hackspett Sånglärka Ladusvala Hussvala Trädpiplärka Ängspiplärka Gulärla Sädesärla Rödhake Rödstjärt Buskskvätta Koltrast Björktrast Ärtsångare Törnsångare Svarthätta Gransångare Lövsångare Grå flugsnappare Blåmes Talgoxe Törnskata Skata Kaja Råka Kråka Korp Stare Gråsparv Pilfink Bofink Grönfink Steglits Hämpling

14 olika vadare vid spontanskådning den 8/8/2018

Vi var 6 medlemmar denne soliga morgon vid Gäddängen. Förste uppgift var att jaga en kalv tillbaka innanför hägnet. Själva Gäddängen var inte helt tort, en smal stripa vatten synes nord om plattformen, och en stor del var däckat av grönt. Där var sålunda ingen mat till gjusarna, men flera glador gottat sig på rastar av fisk och musslingar i stället. Där var också mat till de stare, tofsvipa, kråka och gråhäger som rastade på muddret. Vi får se hur snabbt där kommer mat igen till kungsfiskare, skäggdopping och gjusar i Gäddängen.

Torken

Where has all the water gone?

Ringsjön bjöd på många flera fåglar. De första 60 meter ifrån bredden var torrlagt, och här vimlades med stare, sädesärla och vadare. Större strandpipare var att se överallt, över 50 kärrsnäppa födosökt vid vattenkanten, samt gluttsnäppa, brushane, storspov och 4 spovsnäppa. En kustpipare flög förbi och viste sina svart armhåla, och där stod 4 skärfläcka i vattnet. Ute i vattnet var mängder av grågäss, förutom skäggdopping, vigg, knipa och gräsänder. Båda en ung och en fullmogne havsörn satte gässen uppe, och en lärkfalk strög förbi på jakt efter trollsländor.

Efter att ha sökt efter brunand, bläsand och snatterand et stycke tid, kom fisktärnan på vinge – de hade säkert rastat obemärkt på reveln hela tiden. Nu blev det för älvor varmt, trots brisen, och vi gick tillbaka till plattformen för att kolla ägretthägern som hade flugit över oss innan. Den hittade vi inte, men nu rastade några ljungpipare på muddret, och ett par unge svartsnäppa födosökt i vattenpölen.

En jättebra start på spontanskådning, trots torken. Vi får se hur det går när vattnet återvänder.

Artlistan : 54 arter
Knölsvan, Sångsvan, Grågås, Kanadagås, Bläsand, Gräsand, Brunand, Vigg, Knipa, Skäggdopping, Storskarv, Ägretthäger, Gråhäger, Vit stork, Röd glada, Havsörn, Lärkfalk, Sothöna, Skärfläcka, Större strandpipare, Ljungpipare, Kustpipare, Tofsvipa, Spovsnäppa, Kärrsnäppa, Brushane, Enkelbeckasin, Storspov, Skogssnäppa, Svartsnäppa, Gluttsnäppa, Grönbena, Rödbena, Skrattmås, Gråtrut, Fisktärna, Ringduva, Tornseglare, Större hackspett, Mindre hackspett, Ladusvala, Forsärla, Sädesärla, Buskskvätta, Koltrast, Lövsångare, Stjärtmes, Blåmes, Talgoxe, Nötväcka, Skata, Kaja, Kråka, Stare

Vadare i nordväst och överraskning i Salviken

Den 28/7 var det dags att starta exkursionerna igen efter lite sommaruppehåll.

Kl halv sex samlades vi i Stockamöllan och efter att ha hämtat Flemming styrde vi kosan mot

Sandön. Genast när vi klivit ur bilarna hörde vi skäggmesarnas plingande och såg dem flyga

runt över vassen.

 

Skäggmes

Första spanet ut över sandrevlarna gav bl a kärrsnäppa, myrspov och

storspov. Snart upptäckte jag en vattenrall som visade sig helt öppet på stranden. De brukar

annars hålla sig i vassen och vara svårsedda. Nästa roliga art som dök upp var en kunsfiskare

som följde vasskanten och försvann in mot Vegeån. Ute på Sandön hittade vi fler vadare, bl a

större o mindre strandpipare, mosnäppa, spovsnäppa och ljungpipare. Kentska tärnor

födosökte i havet. När vi var nöjda gick vi tillbaks till bilarna och körde bort till en rastplats i

Utvälinge och intog frukost. Det smakade mycket bra denna härliga morgon.

Mindre strandpipare

Nästa stopp blev Rönnen. Här hade torkan gjort sig påmind och den s.k lilla viken var helt

torr. Här brukar vara en hel del vadare annars. Detta gjorde att vi nöjde oss med att spana av

närmsta stranden och fick skärfläcka och vitkindad gås. Sedan blev det lite dramatik. Det

kom larm om svartvingad vadarsvala nere i Salviken. Nu uppstod lite dålig stämning då några

ville dra direkt, medan några av oss tyckte vi skulle ta Farhultsviken först. Som

exkursionsledare bestämde jag att det blir Farhult först, så får vi följa utvecklingen om

vadarsvalan. Vid Farhultsviken såg vi en gran  kustsnäppa i sommardräkt, myrspov och

kärrsnäppor. Bland kärrorna gick en vadare som vi var övertygade om att det var en

sandlöpare. Vid koll på artportalen på kvällen så var det tydligen en kärrsnäppa med vit

mage. Den har visst varit här tre somrar. Andra arter blev vi såg var skärfläcka, brushane och

grönbenor. En vattenrall hördes grymta i vasse.

Svartvingad vadarsvala

Joakim som har lokalt Kävlinge skickade en

fråga om vadarsvalan var kvar och fick besked om att den syntes fint. Nu var det ingen

tvekan och vi slängde oss i bilarna och drog söderut. Väl framme fick vi se den fint i en

halvtimme. Nöjda och glada körde vi till ett fik i Löddeköpinge och firade detta nya GjuseX.

Vi fick ihop 72 arter, varav 21 vadare så det får räknas som en lyckas exkursion.

Lars-Olof

Artlista

Knölsvan  grågås  kanadagås  vitkindad gås  gravand  kricka  gräsand  skedand  vigg  ejder  knipa  småskrake  fasan  storskarv  gråhäger  röd glada  brun kärrhök  ormvråk  fiskgjuse  vattenrall  strandskata  skärfläcka  svartvingad vadarsvala  mindre strandpipare  större strandpipare  ljungpipare  tofsvipa  kustsnäppa  Sandlöpare?  mosnäppa  spovsnäppa  kärrsnäppa  brushane  myrspov  storspov  svartsnäppa  rödbena  gluttsnäppa  skogssnäppa  drillsnäppa  skrattmås  fiskmås  gråtrut  havstrut  skräntärna  fisktärna  kentsk tärna  tamduva  ringduva  tornseglare  kungsfiskare  större hackspett  sånglärka  ladusvala  sädesärla  gärdsmyg  koltrast  rörsångare  svarthätta  gransångare  skäggmes  skata  kaja  råka  kråka  korp  stare  gråsparv  pilfink  grönfink  hämpling  sävsparv

Österlen, 16/6/2018

Denna lördag var det Österlen som stod på programmet. Vi var 8 st som samlades i Hörby tidigt denna morgon. Första stoppet blev Drakamöllans naturreservat som vi besökt några gånger nu. Vi hoppades att höra sommargyllingen sjunga här. Vi började vår vandring och stannade till vid konferensanläggningen där vi hört gyllingen förr. Så icke denna gång. Vandringen fortsatte ut på heden och trädlärka och trädpiplärka sjöng för fullt. Vi stötte på en skådare och undrade om han hört gyllingen, men det hade han inte. Däremot hade han haft fyra stycken sjungande vid Flodahusdammen så det var ju typiskt att vi inte började där istället. Däremot hade han sett fältpiplärka så den letade vi efter och strax hittade Joakim ett exemplar som vi kunde se riktigt bra. Vandringen tillbaka till parkeringen fortsatte och stenskvätta och dubbeltrast var andra arter vi fick se. Tillbaka var det dags för frukost och när vi satt och åt började sommargyllingen sjunga. Den höll på ett bra tag till vår stora glädje. Nästa stopp Flodahusdammen och här fanns både sothöna och smådopping. Snart hörde vi även sommargyllingen sjunga även här. Bort till Knäbäcksdösen och spaning efter fältpiplärka. Ingen sådan men i den lilla dammen studerade vi fyrfläckad trollslända, blå kejsartrollslända och citronfläckad dito.

Trollsländarspåning

Gulhämpling


Ett stopp vid Haväng för avspaning av havet gav inte mycket. Sedan körde vi till Björket och fick in gulhämpling på dagslistan. Efter det var vi hungriga igen så vi drog till Stenshuvud där vi fikade innan vi gick ut på heden. En fältpiplärka fick vi se men ingen rosenfink som vi hoppades på. En koll ut över havet gav kentsk tärna och sex stycken storlommar. Framme vid parkeringen avlutade vi exkursion och skiljdes åt för denna dag.

Lars-Olof

Artlistan : 73 arter

Knölsvan Gravand Gräsand Ejder Fasan Storlom Smådopping Storskarv Gråhäger Vit stork Bivråk Röd glada Sparvhök Ormvråk Tornfalk Rörhöna Sothöna Trana Tofsvipa Skrattmås Fiskmås Gråtrut Kentsk tärna Skogsduva Ringduva Gök Tornseglare Gröngöling Större hackspett Trädlärka Sånglärka Backsvala Ladusvala Hussvala Fältpiplärka Trädpiplärka Sädesärla Gärdsmyg Rödhake Näktergal Rödstjärt Stenskvätta Koltrast Björktrast Taltrast Dubbeltrast Härmsångare Ärtsångare Törnsångare Trädgårdssångare Svarthätta Grönsångare Gransångare Lövsångare Svartvit flugsnappare Entita Blåmes Talgoxe Nötväcka Sommargylling Törnskata Nötskrika Skata Kaja Råka Kråka Stare Pilfink Bofink Gulhämpling Grönfink Hämpling Gulsparv

Spontanskådning, 13/6/2018

12 medlemmar möte upp till sista spontanskådning innan sommarlov. Det hade regnat om morgonen efter veckor utan en droppe, och vattenstånd var jätteläge.  Vadarsträcket sydpå har redan börjat och förutom vår lokale tofsvipor, var där svartsnäppa, skogssnäppa och mindre strandpipare på andra sida ifrån plattformen. De kunna just hålla fötter våte!  

Sothöna, fisktärna och vattenrall lod deras ungar se, och näktergal, svartvit flugsnappare, rörsångare, törnsångare, bofink, lövsångare, gransångare (och säkert flera) sjunger ännu.

På väg ute till plattformen ormade en jättestor snok över stegen, över 50 cm lång, och tjock som en av de grillkorv vi avslutade förmiddagen med.

Styrelsen önskar alle en god sommar

Artlistan : 139 arter
Knölsvan Sångsvan Grågås Gravand Bläsand Snatterand Kricka Gräsand Årta Skedand Vigg Knipa Skäggdopping Storskarv Gråhäger Vit stork Röd glada Ormvråk Vattenrall Sothöna Mindre strandpipare Tofsvipa Skogssnäppa Svartsnäppa Skrattmås Fisktärna Ringduva Gök Tornseglare Större hackspett Sädesärla Gärdsmyg Rödhake Näktergal Rödstjärt Koltrast Härmsångare Rörsångare Ärtsångare Törnsångare Trädgårdssångare Svarthätta Gransångare Lövsångare Svartvit flugsnappare Blåmes Talgoxe Kaja Kråka Stare Bofink Gulsparv Sävsparv

Härlige Öland 31/5/2018-3/6/2018

Torsdag 31/5 var det så äntligen dags för vår traditionella resa till Öland. Med mitt bilstrul i tankarna från förra året var det knappt jag vågade vrida om startnyckeln, men bilen startade snällt. Skönt! Hämtade upp Jan-Erik i Hörby och vi fortsatte till samlingsplatsen utanför Sätaröd. Efterhand anlände övrig deltagare utom våra kära tvillingpågar. En av dem hade kommit i vägen för en polishund i skogen och blivit rejält biten så de fick tyvärr stanna hemma. Vi övrig gav oss iväg och efter ett tag så såg vi Jan och Pia framför oss som kört från Yngsjö. Första skådningen lägger vi vid Torhamns udde i Blekinge. Denna dag hade militären bestämt sig för skjutövningar, men Lennart hade kollat per telefon innan att det skulle gå bra att vistas där vi brukar. Ytterligare kontroll gjordes med militären när vi anlände och det var inga problem så vi kunde skåda som planerat. Första fågeln vi hörde var en göktyta och det visade sig vara enda gången vi hörde göktyta under resan. En rosenfink sjöng för oss men vi lyckades inte se den. Färden fortsatte till Beijershamn där vi började med att fika. Några av oss fick syn på halsbandsflugsnapparen som häckar här. Vi gick rundan och ute vid södra tornet märkte vi att det varit varmt en längre tid. Så mycket torrlagd strand har vi aldrig sett någon gång under våra besök här. Det var mycket gott om skärfläckor som hade ungar, liksom större strandpipare och tofsvipa. Tillbaka till parkeringen fick alla se halsbandsflugsnapparen som visade upp sig fint. Vidare söderut gjorde vi ett besök vid sockerbruksdammarna i Mörbylånga i förhoppning om svarthakedopping. Tyvärr såg vi ingen men gråhakedopping, sothöna och rörhöna fick vi se. Då ställena vi brukar äta middag på inte var öppna så hämtade vi bufféfat på Ica i Mörbylånga som Lennart förbeställt. Det smakade mycket bra på kvällen. Vid vårt boende fick vi en fantastisk uppvisning av ett ängshökspar som häckade i vallen precis där vi parkerar våra bilar. Dagen efter så slogs vallen, men ett område på 40x40 meter hade sparats så förhoppningsvis så får paret ut någon unge.

Fredagmorgon så gav Jan-Erik och jag iväg oss vid femtiden och första stoppet blev buskmarkerna vid muren vid Parboäng och jakten på höksångare. Den har vi sett här vid flera tillfällen och efter ett tag så hörde vi ”mopedknattret” och en höksångare visade fint upp sig. Sms till övriga i gruppen att vi sett den och efterhand anslöt de och fick också se den. Vidare ner till södra udden och spaning vid södra vindskyddet. Roskarl och kärrsnäppa fick vi in, annars dåligt med vadare. Efter en stund kom larm om att man ringmärkt en korttålärka vid fågelstationen som skulle visas upp 8:15. Kul att vara på rätt plats vid rätt tidpunkt och alla i  gruppen fick se den. Det var en ny art för alla i gruppen utom för mig som sett den vid ett par tillfällen innan. Upp till södra lunden för frukost och sedan tog vi en promenad i lunden och då var det frukosttime för myggorna. De var verkligen på bettet så att säga och även om vi tagit myggmedel så undgick vi inte att bli bitna. Uppe i tornet fick vi rödspov och brushane som gick ute på Schäferiängarna. Det hade rapporterats sjungande sommargylling i lunden men vi hörde den inte vid detta tillfälle. Vi fortsatte upp till norra lunden och en promenad där. Här fick vi in mindre flugsnappare på listan. De har vi alltid sett och hört här, men denna gånga var de på annat ställe än där de brukar vara. Efter detta så drog vi ner till södra udden i gen för att fika på Fågel Blå och fira det nya Gjusekrysset korttålärka. Sedan körde vi upp till  Sebybadet men även här var det dåligt med vadare. Nästa ställe blev Naturbokhandeln i Stenåsa för inköp. Sedan drog vi oss ner till vårt boende. Lennart och Kenneth gav sig iväg till Mörbylånga för att hämta pizzor till kvällens måltid.

Lördag var det dags att bege oss norrut till Lilla horns löväng. Vi tog den vackra kustvägen norr om Köpingsvik där man kör alldeles invid Kalmar sund. Vi gjorde några stopp och kunde då beskåda ett fint sträck av prutgäss på väg norrut i sundet. Väl framme vid Lilla horn fikade vi samt skänkte Kerstin en tanke som en gång visade oss denna vackra lokal.  Bl a halsbandsflugsnappare och stenknäck fick vi se här. Nästa stopp blev Petgärde träsk där vi hörde vattenrall, pungmes och rosenfink. När vi gick tillbaka och var nästan framme vid bilarna hörde vi rosenfinken igen och helt plötsligt satt den och visade upp sig jättefint för oss och sjöng för full hals. Fotograferna fick fina bilder. Matpaus vid fiskrestaurangen i Kåre hamn. Det smakade mycket bra med maten. När vi var färdiga här kom larm om svartpannad törnskata längre söderut, och då vi ändå passerade här beslöt vi att stanna till och titta på den. Tyvärr kom ett larm till om att folk letade efter den utan resultat. Ändring av planerna och vi tog Västerstadsviken istället. Även här hade torkan gjort sitt, men i några pölar hittade vi ljungpipare, brushane, kärrsnäppa, myrsnäppa och småsnäppa. I buskarna var det full fart på en kärrsångare.  Ett besök gjordes även vid Fågelsjön i Degerhamn men här hade det växt igen ännu mer sen vi var här sist. Det enda vi såg var sothöna, vigg och gräsand. Tillbaka till boendet där vi avslutade dagen med grillning i trädgården.

På söndag tog vi en tur i södra lunden och fick då höra sommargyllingen. Kenneth som kört ner lite tidigare hade turen att få höra flodsångare vid Lundsjön.

Vi stannade till vid Gäddviken på väg ner till udden då det här larmats nilgås tidigare på morgonen men den såg vi inte. Fick dock en småspov. Efter en stund körde vi tillbaka till boendet och åt frukost, packade ihop och tog farväl av varandra efter ett par som vanligt trevliga dagar på ön.

På väg hem stannade Jan-Erik och jag till vid Bottorps hamn söder om Kalmar. Dan innan hade här setts ägretthäger, silkeshäger och skedstork så våra förhoppningar var stora att få se dessa. Givetvis fick vi inte se någon av dessa och då körde vi hem

Totalt såg vi 129 arter under dagarna. Roligast var korttålärkan.

Per-Uno har lagt in bilder från resan i galleriet.

Lars-Olof

Artlistan

Knölsvan Grågås Kanadagås Vitkindad gås Prutgås Gravand Bläsand Snatterand Gräsand Skedand Brunand Vigg Ejder Alfågel Sjöorre Svärta Knipa Storskrake Rapphöna Fasan Skäggdopping Gråhakedopping Storskarv Gråhäger Röd glada Havsörn Brun kärrhök Ängshök Ormvråk Tornfalk Vattenrall Rörhöna Sothöna Trana Strandskata Skärfläcka Större strandpipare Ljungpipare Kustpipare Tofsvipa Sandlöpare Småsnäppa Kärrsnäppa Myrsnäppa Brushane Enkelbeckasin Rödspov Småspov Storspov Drillsnäppa Grönbena Rödbena Roskarl Skrattmås Fiskmås Silltrut Gråtrut Havstrut Kentsk tärna Fisktärna Silvertärna Småtärna Tordmule Tamduva Skogsduva Ringduva Gök Tornseglare Göktyta Större hackspett Mindre hackspett Korttålärka Trädlärka Sånglärka Backsvala Ladusvala Hussvala Trädpiplärka Ängspiplärka Gulärla Sädesärla Gärdsmyg Näktergal Svart rödstjärt Rödstjärt Stenskvätta Koltrast Björktrast Taltrast Flodsångare Härmsångare Sävsångare Kärrsångare Rörsångare Höksångare Ärtsångare Törnsångare Trädgårdssångare Svarthätta Grönsångare Gransångare Lövsångare Grå flugsnappare Mindre flugsnappare Halsbandsflugsnappare Svartvit flugsnappare Blåmes Talgoxe Nötväcka Trädkrypare Pungmes Sommargylling Törnskata Skata Kaja Råka Kråka Korp Stare Gråsparv Pilfink Bofink Grönfink Steglits Hämpling Rosenfink Stenknäck Gulsparv Sävsparv