Rovfåglar runt Näsbyholm-Havgård-Börringe, 24/9/2017

Den 24 september var det dags för att leta spännande rovfåglar i området runt Näsbyholm-Havgård-Börringe.

Då jag gjorde programmet i april var det ju ljust på mornarna så då hade jag inte en tanke på att det skulle vara mörkt kl 6 denna morgon. Dessutom är inte rovfåglarna uppe och flyger förrän frampå förmiddagen.  Dessbättre hade Lasse L koll på läget och efter att ha pratats vid på lördagen bestämdes att vi kör som planerat kl 6 men drar ner till sydkusten för lite sjöfågelspaning.

Skådning vid Örnahusen

Smalnäbbad simsnäppa

En smalnäbbad simsnäppa hade varit vid Örnahusen utanför Skillinge några dagar så det blev vårt första mål. Totalt var vi tio skådare på denna exkursion. Väl framme dröjde det inte många sekunder förrän vi hittade simsnäppan, som födosökte nära strandkanten. En havsörn visade sig också, och bl a ejder och prutgäss sträckte åt sydväst.

Skådning vid Morfars hamn


Skärpiplärka

Dagen innan hade en vitgumpad buskskvätta siktats vid Morfars hamn några km norrut, så givetvis körde vi dit för att få se denna fågel, men den hade dragit därifrån så av det bidde inget.

Rovfågelspåning vid Näsbyholm

 

Efter att intagit fika så körde vi så mot Näsbyholm och på plats här dök rovfåglarna upp. Blå kärrhök, brun kärrhök, tornfalk, ormvråk, röd glada samt minst tre havsörnar kunde vi glädja oss åt här. Nästa stopp blev strax norr om Havgård och här fick vi verkligen vårt lystmäte vad gäller havsörnar. Det är svårt att säga hur många vi såg, men åtminstone åtta stycken i olika valörer var uppe och luftade sig. Jonathan som var med oss idag ville se havsörn och han var helt salig efteråt. Nöjda här blev nästa stopp Börringe mad och ny fika. I maden såg vi bl a smådopping, snatteränder, skedänder, rörhöna, brushane och enkelbeckasin. Även här var några havsörnar uppe och flög.

Därmed avslutade vi dagen och begav oss hemåt. 75 arter noterades under dagen

Lars-Olof

Artlista

Knölsvan  bläsgås  grågås  kanadagås  vitkindad gås  prutgås  bläsand  snatterand  kricka  gräsand  stjärtand  skedand  vigg  ejder  knipa  småskrake  storskrake   storlom  smådopping  skäggdopping  storskarv  gråhäger  havsörn  brun kärrhök  blå kärrhök  sparvhök  ormvråk  fjällvråk  tornfalk  rörhöna  sothöna  trana  större strandpipare  ljungpipare  tofsvipa  kärrsnäppa  brushane  enkelbeckasin  drillsnäppa  smalnäbbad simsnäppa  skrattmås  fiskmås  gråtrut  havstrut  tamduva  skogsduva  ringduva  turkduva  sånglärka  ladusvala  ängspiplärka  skärpiplärka  gulärla  sädesärla  forsärla  rödhake  rödstjärt  koltrast  gransångare  törnskata skata  kaja  råka  kråka  korp  stare  gråsparv  pilfink  bofink  bergfink  grönfink  steglits  grönsiska  mindre korsnäbb  sävsparv

Var med i 2018 almanacka

Även i år kommer vi att ge ut en almanacka. Denna gång hade vi tänkt att ha ett tema. Då Gäddängen är vår hemmalokal så tänkte vi att almanackan skall ha bilder på fåglar som man kan se här.

Bilderna behöver inte nödvändigtvis vara tagna vid Gäddängen men de skall vara tagna i år. Även bilder på fåglar i vintermiljö är välkomna för vintermånaderna

Bilderna  skall vara 300dpi och 21cm breda och 14,8 cm höga ( liggande A 5).

Om ni inte kan fixa detta så förbehåller vi oss rätten att göra dessa förändringar

Bilderna skickas till Per-Uno Nilsson  senast den 15/10

Spontanskådning 20 sep 2017

Vi var bara 3 medlemmar som åtnjöt sensommarvädret på Gäddängen, och även med de 3 gästerna som visade sig var det gott om plats på plattformen. Ladusvalor fyll bensin i form av mygg för deras längre resa söderut, och en lärkfalk tog hand om några av de många trollsländor. 3 Ägretthäger flög runt och födosökt.

Knölsvan, Gäddängen


Bläsänder, Gäddängen

Där var många snatterand och bläsand. Skäggdoppinger var forsvundet från både Gäddängen och Ringsjö. Där var dock åtminstone 5 smådoppingar vid storkhägnet.

Sothöns, Gäddängen

Artlistan :

Knölsvan, Sångsvan, Grågås, Bläsand, Snatterand, Kricka, Gräsand, Skedand, Ägretthäger, Gråhäger, Röd glada, Havsörn, Sparvhök, Ormvråk, Lärkfalk

Sothöna, Tofsvipa, Skrattmås, Större hackspett, Hussvala, Sädesärla, Rödhake, Blåmes, Talgoxe, Nötväcka, Skata, Kråka, Bofink, Grönsiska

Spontanskådning 6/9/2017

Vi var 8 förväntansfulla skådare, som möttes på plattformen vid Gäddängen denna ljumma gråmulna septemberdag. Vi observerade strax under 40 olika arter, se artlistan, med hjälp av Lasse Lundquists och Lars Helgesson skarpa fågelblickar och hörsel.

Lärkfalken passerar?

Där skådes och fotograferas

Lärkfalk, Gäddängen


Lärkfalk, Gäddängen

Fiskgjuse, Gäddängen


Lärkfalk, Gäddängen

Lärkfalken kom flygande, likaså korpen och fiskgjusen samt kungsfiskaren.

Ägretthäger, Gäddängen


Ägretthäger, Gäddängen

Ägretthägrarna, fyra till antalet idag, stod en bra bit från sina artfränder, grå hägern. De hängivna fotografernas önskan var att få sistnämnda att stå nära varandra för en gemensam bild, men det förblev en önskan.

Gråhäger, Gäddängen

Gräsand, Gäddängen

Ägretthäger, Gäddangen


Sångsvaner, Gäddängen

Tofsviporna stod i klungor i den grunda delen. Inga andra vadare observerades, vilken kan tyda på att de gett sig av till varmare länder.

Vid pennan, Ann-Margret Svärd-Nilsson

Artlista Spontanskådning 2017-09-06

Knölsvan, sångsvan, grågås, bläsand, snatterand, kricka, gräsand, stjärtand, skedand, knipa, skäggdopping, storskarv, ägretthäger, gråhäger, vit stork, röd glada, fiskgjuse, lärkfalk, vattenrall, sothöna, tofsvipa, skrattmås, fiskmås, ringduva, kungsfiskare, gröngöling, större hackspett, ladusvala, forsärla, sädesärla, gransångare, blåmes, talgoxe, nötväcka, skata, kaja, kråka, korp och bofink.

Spontanskådning i fin sensommar väder

Kungsfiskare på spontanskådningen
Vi var 10 medlemmar som möte upp på onsdagens spontanskådning.
Revet var som vanligt fullt av fågel tyvärr inga vadare det var mest skrattmåsar, vattenståndet är nog lite för högt för vadarna. Ägretthägern var på plats och fiskgjusen kom också på besök samt även bivråk. Borta i de torra buskarna till höger om plattformen satt kungsfiskaren innan den flög bort, tyvärr så återkom den ej mer denna dag.
Sven-Åke

Artlista Spontanskådning 2017-08-23

Knölsvan, sångsvan, grågås, snatterand, kricka, gräsand, skedand, skäggdopping, storskarv, ägretthäger, gråhäger, vit stork, bivråk, röd glada, ormvråk, fiskgjuse, vattenrall, sothöna, trana, tofsvipa, skrattmås, fisktärna, ringduva, kungsfiskare, sädesärla, ärtsångare, lövsångare, blåmes, talgoxe, nötväcka, kaja, råka, kråka, korp, stare, grönfink och mindre korsnäbb.

Brutus Östling

Brutus Östling kommer att hålla några föreläsningar i Skåne under hösten, enligt nyhetsbrev från Brutus.

Bjärred
Bjärreds bibliotek den 28 okt kl 14.00

Hässleholm
Mötesplats Ljungdala den 2 nov kl 18,30

Eslöv
Galleri M, Norregatan 10 den 18 nov kl 16,00

10 oktober : Ett år i Vattenriket och nordöstra Skåne

AraslövssjönDen 10/10 gästas vi av Hans Cronert som jobbar som naturvårdssamordnare i Vattenriket.

Hans föredrag heter “ Ett år i Vattenriket och nordöstra Skåne”.

Platsen Räddningstjänsten i Hörby och tiden är 19:00

Skäggmes


Kungsfiskare

Folk och Fåglar på Getterön 17 september

Söndagen den 17 september arrangeras Folk och Fåglar på naturum Getterön utanför Varberg. Som vanligt är det ett spännande föreläsningsprogram och mängder av andra aktiviteter som sker under dagen. Fri entré till alla föreläsningar och guidningar!

 

 

På programmet:

 Martina Haag intervjuas av Anders Wirdheim om sitt nyvaknade fågelintresse

Felix Heintzenberg, naturfotograf från Lund berättar om och visar bildspel från Arktis

Per Alström, en av Sveriges mest kända ornitologer berättar om ”DNA-forskning kastar om grenarna i livets träd – exempel från fåglarnas grenverk”

Artur Wiatr-anställd vid Biebrza Nationalpark i östra Polen och är för mängder av Polenresenärer ett välbekant ansikte. Artur kommer att hålla ett föredrag på engelska: ”Birds as indicator of high quaility environment – a case of Biebrza National Park”.

 Pippipodden med Gullet och Widde kommer att spelas in på plats ( Anders Wirdheim och Christopher Gullander)

 Fågelguidningar Ringmärkningsvisningar,  Barnaktiviteter: skattjakt, barnteater, samlingsutställning med Naturfotograferna, utställning/ Kikarimportörer o. likn.,  försäljning, fikamöjligheter.

 Ytterligare info på www.folkochfåglar.se

Info-film om arrangemanget:
https://www.youtube.com/watch?v=09iHWwyjcYM&t=13s

 Anordnas av Studiefrämjandet, Birdlife Sverige, naturum Getterön/länsstyrelsen, Varbergs Ornitologiska Förening och med stöd av Sparbanksstiftelsen i Varberg och Varbergs kommun.

Store Mosse, 12/8/2017

Den 12/8 besökte vi en lokal som inte besökts vid någon exkursion tidigare i föreningens historia, nämligen Store mosse vid Häglinge. Här bedrevs torvbrytning fram till 1969 och under denna tid  bildades ett antal öppna vattenytor, både sjöar och översvämningsmarker. Observera att detta Store mosse inte skall förväxlas med Store mosse nationalpark i Småland.

Här kan man hitta både häckfågel och rastande fågel. Några dagar innan hade Richard och jag varit där och rekat lite, dels för att hitta ute på mossen dels för att kolla var fåglarna fanns. Vid ett ställe hade vi flera vadararter, lärkfalk och brun kärrhök så det bådade gott inför lördagen. Men allting blir inte som man tänkt och när vi var där fanns det inte en vadare i sikte och knappt någon annan fågel heller. Då vi gick längre in i mossen än vad Richard och jag gjorde så hade Joakim stenkoll på GPS:en så att vi säkert hittade tillbaka. Vi ville ju inte bli ett fynd för framtida arkeologer. Ett trettiotal arter fick vi dock ihop och vi var nöjda när vi kom tillbaka till bilarna. Det var väldigt tyst och fridfullt därute och bara det var värt mycket. Lokalen har nog sin fördel på våren

Stenskvätt, Store Mosse

Ängspiplärka, Store Mosse

Ägretthäger, Gäddängen

Vi beslöt att köra ner till Gäddängen och kolla fågellivet där. Efter fika gick vi till plattformen och det första vi såg var en ägretthäger. Alltid trevligt att se denna fågel som ökat markant i vårt land de senaste åren. Dock hade det varit fem ex här på torsdagen. Andra arter här var bl a dvärgmås, brun kärrhök och fiskgjuse. Dock inga vadare med vattenståndet är väl för högt för det. Efter någon timme avslutade vi för dagen

Lars-Olof

Artlista

Knölsvan  grågås  snatterand  kricka  gräsand  skedand  vigg  knipa  skäggdopping  storskarv  ägretthäger  gråhäger  vit stork  röd glada  brun kärrhök  ormvråk  fiskgjuse  sothöna  trana tofsvipa  enkelbeckasin  dvärgmås  skrattmås  gråtrut  fisktärna  skogsduva  ringduva  tornseglare  gröngöling  större hackspett  ladusvala  ängspiplärka  sädesärla  gärdsmyg  rödhake  rödstjärt  buskskvätta  stenskvätta  koltrast  rörsångare  törnsångare  lövsångare  svartvit flugsnappare  grå flugsnappare  entita  talltita  blåmes  talgoxe  nötväcka  törnskata  nötskrika  skata  råka  kråka  korp  bofink  hämpling  mindre korsnäbb  gulsparv