Spontanskådning 2/5/2018

Tillsammans 12 medlemmar var på plats vid olika tider på plattformen, några ifrån 7:30 för at höra näktergal, gök, och morgonkoret. Artlistan var redan över 50 då jag ankom 9:55, och man kunde ännu lyssna till näktergal, törnsångare, ärtsångare, svartvit flugsnappare, svarthätta och rödstjärt bl.a.

Näktergal

Rödstjärt

Fisktärna underhällt både med deras störtdyk efter mat, och gräl om plats på de flytande plattforms. Gjusarna (de fjädrade versioner) kom och fiskade, två hade fångst, den ene åt upp på eken bakom gjuseboet, den anden blev jaget bort av en glada efter snabbmat.

Det är nu man skal fotografera fåglarna man inte ser så mycket när lövverket  är utsprunget. Här är tornsångaren.

En enlig trana blandade sig med storkarna i  termiken över storkhägnet. 

Bofink


Skäggdoppingar

Artlistan började med rödbena, gul ärla och årta på väg ifrån kyrkan, och slutade med en sjungande grönsångare i skogen på väg tillbaka, och blev på 57 olika arter.

Richard

Artlista spontanskådning 2018-05-02 : 57 arter

Fiskarehusdammen och Gäddängen

Knölsvan, grågås, vitkindad gås, gravand, bläsand, kricka, gräsand, årta, skedand, vigg, knipa, skäggdopping, storskarv, gråhäger, vit stork, röd glada, brun kärrhök, ormvråk, fiskgjuse, sothöna, trana, tofsvipa, rödbena, skrattmås, fiskmås, havstrut, fisktärna, ringduva, gök, större hackspett, sånglärka, gulärla, sädesärla, gärdsmyg, järnsparv, näktergal, rödstjärt, koltrast, ärtsångare, törnsångare, svarthätta, grönsångare, gransångare, lövsångare, svartvit flugsnappare, blåmes, talgoxe, nötväcka, kaja, råka, kråka, stare, bofink, grönfink, steglits, gulsparv och sävsparv. 

Lasse Lundquist