Fågelskådningens dag 6/5/2018

Ovanstående är ett landsomfattande arrangemang som genomförs varje år. Även i år så ordnade föreningen denna dag som brukligt vid Gäddängen mellan kl 8 och 13. Det blev en perfekt dag med strålande solsken. Näktergalarna var på bra humör och flera ex sjöng nästan oavbrutet under tiden vi var där.

Fisktärna

Flera fisktärnor har tagit plattformarna i besittning tillsammans med skrattmåsarna så förhoppningsvis skrider de till häckning snart. Fiskgjusen var framme ett par gånger och vid ett tillfälle dök den ned i vattnet och kom upp med en ganska stor fisk. Den flög iväg och satte sig i ett träd vid gömslet. Även lärkfalk och brun kärrhök var rovisar vi såg. Dock ingen havsörn.

Bofink


Gulsparv

Efter några timmar drog vi igång grillen och korven smakade mycket bra.

Sångsvan


Näktergal

Ca 40 besökare kom under dagen. Mestadels medlemmar, men även några som vi hoppas kommer med i föreningen framöver. Totalt sågs och hörs det präcis 60 arter

Lars-Olof

Artlistan

Knölsvan Sångsvan Grågås Vitkindad gås Gravand Snatterand Kricka Gräsand Skedand Vigg Knipa Skäggdopping Storskarv Gråhäger Vit stork Röd glada Brun kärrhök Sparvhök Ormvråk Fiskgjuse Lärkfalk Sothöna Tofsvipa Rödbena Skrattmås Fiskmås Gråtrut Havstrut Fisktärna Ringduva Gök Större hackspett Mindre hackspett Ladusvala Gulärla Sädesärla Järnsparv Näktergal Rödstjärt Stenskvätta Koltrast Rörsångare Törnsångare Svarthätta Grönsångare Gransångare Lövsångare Svartvit flugsnappare Blåmes Talgoxe Nötväcka Trädkrypare Kaja Råka Kråka Stare Bofink Steglits Gulsparv Sävsparv