29/4/2017 Äspet, Herculesdammarna och Tosteberga ängar : 86 arter!

Referat är på gång... 

Stenskvätt

Blåsippa

Sävsparv

Backsippa och Gullviva

Ladusvala

Lövsångare

Artlistan

Knölsvan, grågås, vitkindad gås, gravand, bläsand, snatterand, kricka, gräsand, stjärtand, årta, skedand,vigg, bergand, ejder, småskrake, storskrake, fasan, skäggdopping, storskarv, rördrom, gråhäger, vit stork,röd glada, havsörn, brun kärrhök, blå kärrhök, ormvråk, fiskgjuse, tornfalk, sothöna, trana, strandskata, skärfläcka, större strandpipare, tofsvipa, enkelbeckasin, rödspov, storspov, rödbena, skrattmås, fiskmås, silltrut, gråtrut, havstrut, kentsk tärna, fisktärna, silvertärna, tamduva, ringduva, större hackspett, sånglärka, ladusvala, hussvala, trädpiplärka, ängspiplärka, gulärla, sädesärla,gärdsmyg, järnsparv, rödhake, rödstjärt, bukskvätta, stenskvätta, koltrast, björktrast, sävsångare, gransångare, lövsångare, svartvit flugsnappare, stjärtmes, blåmes, talgoxe, nötväcka, skata, kaja, råka, kråka, korp, stare, pilfink, bofink, grönfink, steglits, grönsiska, gulsparv, sävsparv.

Lars H.

Fågelskådningens dag

Söndagen den 7 maj går Fågelskådningens dag av stapeln. Som vanligt skådar vi vid Gäddängen denna dag. Det finns folk på plats fr o m kl 8, så det går bra att dyka upp när det passar.

Kl 11 startar vi grillen. Fika, korv och bröd medtages själv

Kl 13 slår storkhänget upp portarna för den som vill besöka detta så då avslutar vi vår aktivitet. Kostar dock 70:- att besöka storkarna. Barn under 12 gratis

Välkomna

Styrelsen
Ringsjöbygdens fågelskådare

Framgången fortsätter!

Referat från onsdagen den 19 april spontan skådning vid Gäddängen

 

Nitton glad skådare från förening samlades i dag för att skåda fågel vid Gäddängen.

Solen sken, men det var lite kallt för att fåglarna skulle vara på humör får att visa sig tillfyllo.

Men ett antal arter fick vi se, se artlistan.

Vi hade trevligt besök på vår skådning av Johan Petterson från Radio Kristianstad i direkt sändning.

Johan var nyfiken på vad spontan skådning innebär. Han fick också lära sig bl.a. att Gransångaren läte  är ”salt sill, salt sill.

Efter några timmar skådning avslutade vi sedvanligt med fika

Nästa spontana skådning är onsdag den 3 maj kl 10.00 vid Gäddängen, då kan vi kanske få höra både näktergal och ett antal sångare till.

Lennart A

Artlista 2017-04-19

Knölsvan, sångsvan, grågås, gravand, snatterand, kricka, gräsand, skedand, vigg, knipa, fasan, skäggdopping, storskarv, gråhäger, vit stork, röd glada, havsörn, brun kärrhök, ormvråk, fiskgjuse, sothöna, tofsvipa, rödbena, gluttsnäppa, skrattmås, fiskmås, ringduva, ladusvala, sädesärla, gärdsmyg, järnsparv, rödhake, gransångare, lövsångare, blåmes, talgoxe, skata, kaja, kråka, korp, stare, bofink, steglits, pilfink och sävsparv.

Spontanskådning Gäddängen 2017-04-05

Trots en isande kall vind från sjön var vi 14 gjusar som mötte upp vid plattformen denna dag. Här sjöng gransångaren, bofinken och nötväckan för fullt. Ett par sävsparvar höll till runt plattformen. En tidig ladusvala upptäcktes över trädtopparna och den hade sällskap med en backsvala. Vi såg flera par snatteränder, krickor, skedänder och gravänder. En duvhök sågs på avstånd, en brun kärrhökhona flög förbi, Lars H såg en havsörn men tyvärr ville inte fiskgjusen som Lars H och jag såg tidigare komma tillbaka och visa sig för oss. Totalt sågs 50 olika arter under förmiddagen.

Ladusvala, Gäddängen

Artlista:

Knölsvan, sångsvan, grågås, vitkindad gås, gravand, snatterand, kricka, gräsand, skedand, vigg, knipa, fasan, skäggdopping, storskarv, gråhäger, vit stork, röd glada, brun kärrhök, duvhök, sparvhök, ormvråk, fiskgjuse, sothöna, strandskata, tofsvipa, skogssnäppa, skrattmås, gråtrut, ringduva, större hackspett, backsvala, ladusvala, sädesärla, gärdsmyg, rödhake, koltrast, björktrast, gransångare, entita, blåmes, talgoxe, nötväcka, skata, kaja, kråka, stare, bofink, steglits, gulsparv och sävsparv.

Fjällmossen 2/4/2017

Den 2 april besökte vi Fjällmossen i förhoppningen om att få se eller höra orrar. Tyvärr är inte chanserna stora till det nuförtiden. De har minskat här från år till år, och 2016 var här inga rapporterade.
Vi samlades i mörkret i Hörby kl halv sex och begav oss iväg. Väl framme hade det ljusnat och det första vi hör när vi klivit ur bilarna är två enkelbeckasiner i fullt spel, s.k horsande. Det är ett brummande ljud som framkallas under de korta dykningarna när luften får de utspända yttersta stjärtpennorna att vibrera. På väg ut till tornet var det full fart på taltrastar och rödvingetrastar. Även dubbeltrast noterades. Andra fåglar på vägen var gulsparv, bofink och grönsiska. En grävling behagade visa sig en kort stund och flera harar såg vi också. Vi noterade att det röjts bland träd och buskar, och detta skall ha gjorts för att gynna enkelbeckasin och orre. Bara hoppas att det lyckas så orrana dyker upp här igen.
I tornet intogs fika under det att trädlärkan drillade vackert i skyn. När vi varit här en stund promenerade vi tillbaka till bilarna och avslutade dagen. Vi konstaterade att det varit en härlig morgon härute trots att orrarna uteblev
Lars-Olof

Orre, Skövde skjutfält, april 2014

Artlista

Sångsvan  grågås  kanadagås  gräsand  knipa  fasan  storskarv  sparvhök  enkelbeckasin  ringduva  större hackspett  trädlärka  sånglärka  gärdsmyg  koltrast  taltrast  rödvingetrast  dubbeltrast  blåmes  talgoxe  nötväcka  kråka  korp  stare  bofink  grönfink  grönsiska  hämpling  gulsparv  sävsparv

Sjöfågelspaning i Kåseberga

Ejder

Den 25/3 var det dags för sjöfågelspaning i Kåseberga. Dagen innan hade bjudit på fint vårväder, så vi hoppades på detta även denna dag. Tyvärr blev det inte så. Det var mulet när vi anlände till hamnen och typiskt hade vindarna vänt till nordväst och friskat i. Detta innebär att sträcket går längre ut i Östersjön och alltså inte går så nära land. Dock fick vi hyfsade obsar på på ejdrarna, som var de som sträckte mest. Tyvärr dök det aldrig upp någon praktejder, som vi hett hoppades på. Alfåglar guppade i vågorna utanför hamnen och skrakar och sjöorrar sträckte förbi.

Efter obligatorisk fika gick vi uppför backen till den s.k andra dungen. Här fick vi lite olika tättingar till artlistan. Nu började solen titta fram och där det var lä så var det riktigt gott.

Gärdsmyg

Kungsfågel

Brandkronad kungsfågel

Nästa anhalt hade vi tänkt oss vinterfältet i Hammar och kornsparvarna. Då Nordöstra Skånes fågelklubb också hade exkursion hit hade de redan hunnit lägga beslag på parkeringen så av det blev inget.

Vi drog till Fyledalen för att se på kungsörn istället. När vi kom hit stod det ett danskt par där, men de hade inte sett några örnar. Efter en stund hörde vi något sjunga i buskarna bakom oss. Det visade sig vara en brandkronad kungsfågel, och den visade upp sig fint till våra fotografers förtjusning. Så småningom dök kungsörnen upp och lät sig beskådas.

 Under tiden kom det larm om svarthakade buskskvättor vid Klostersågen, så vi beslöt att avsluta dagens exkursion där. Två hanar och en hona fick vi se.

Lars-Olof

Storskrake

Artlista

 Knölsvan  sångsvan  grågås  vitkindad gås  gravand  bläsand  gräsand  ejder  alfågel  sjöorre  svärta  knipa  småskrake  storskrake  gråhakedopping  storskarv  gråhäger  vit stork  röd glada  sparvhök  kungsörn  tornfalk  sothöna  trana  strandskata  tofsvipa  skrattmås  fiskmås  gråtrut  havstrut  tamduva  ringduva  sånglärka  ängspiplärka  sädesärla  gärdsmyg  rödhake  svarthakad buskskvätta  koltrast  taltrast  gransångare  kungsfågel  brandkronad kungsfågel  entita  blåmes  talgoxe  nötväcka  skata  kaja  råka  kråka  korp  stare  bofink  grönfink  steglits  grönsiska  gulsparv

Anmälan till Ölandsresan 18-21 maj för oss Gjusar.

Nu är det dags att anmäla sig till vår härliga Ölandsresa och få uppleva våren, med alla fåglar på Öland, från Rosenfink till Ängshök. Kanske slår vi förra året rekord på ca 140 arter.

Som vanligt bor vi på Lundagården Bed & Breakfast i Grönhögen.

Pris per dubbelrum 750 kr och lite större dubbelrum 800 kr/per natt.

Utförligare program kommer senare.

Vi har sju rum att tillgå på Lundagård, blir vi fler får vi höra med Vandrarhemmet Södra bruket, tio minuters bilfärd från Lundagård.

Anmälan är bindande och betalning ska göras in resan.

Anmälan ska göras till Richard före den 1 maj.

Lars-Olof/Lennart

Föredrag vid årsmötet den 21 marts 2017

Stiftelsen Skånska Landskap av Anders Rosell
Anders Rosell hälsades välkommen av föreningens ordförande Lars-Olof Nilsson.

Anders Rosell, Stiftelsen Skånska Landskap

Anders Rosell berättade och visade en presentation om vad Stiftens Skånska Landskap har för funktion. Stiftelsen har koppling till Region Skåne men region Skåne är inte markägare utan det är stiftelsen tillsammans med fem andra stiftelser som är ägare. Stiftelsen bildades år 2004 och är sedan 2010 en självständig organisation som bl.a. består av ett tjugotal strövområden spridda över hela Skåne, ex. Fulltofta. Stiftelsen äger nära 11 000 hektar mark till ett värde av 1 miljard kronor. Ungefär 8 000 hektar är skogsmark, resten är betesmark och strandområden. Strövområdena utgör 70 % av markinnehavet. Skogen och betesmarken förvaltas och genererar avkastning. Stiftelsen har ett uppdrag från Region Skåne att sköta strövområdena vilket även innebär att se till att kartbestånd och broschyrer är uppdaterade och tillgängliga. Vindskydden och grillarna ute i strövområdena ska hållas iordning. Framför allt avkastningen från skogen går till att utveckla strövområdena. Fulltofta naturcentrum är en viktig plats för att uppleva naturen oavsett intressen, förutsättningar, erfarenheter och vanor. Tillsammans med Färs och Frosta sparbanksstiftelse bedrivs det utomhuspedagogisk verksamhet i Fulltofta och vid Gäddängen. Stiftelsen har idag 17 anställda varav fyra jobbar med utomhuspedagogisk verksamhet.
Projekt ”Eken” bedrivs av stiftelsen som ett led i regional naturvård, vård av naturreservaten och att skapa mer våtmarker för groddjur.
Stiftelsen Skånska Landskaps vision är att:
– Naturen ska vara självklar för alla.
– Jobba med en uppväxande generation.
– Jobba med naturvård, bl.a. nyanlägga våtmarker, sandmarksrestaurering, röjning samt slåtter och stängsling av naturbetesmarker
– Jobba med biologisk mångfald, kulturlandskap.
Stiftelsen Skånska Landskaps fokusområden i framtiden är:
– Använda resurser på bästa sätt.
– Jobba mer mot naturovana och mer kräsna besökare.
– Utveckla Fulltofta naturcentra och bygga ett naturcentra i Snogeholm.
– Öka samarbete med föreningar.
– Ta tillvara den läkande kraften.
– Jobba med nysvenska barn.
– Natur som arena för integration.
– Fossilfri verksamhet.
– Kollektivtrafik till områdena.

Anders Rosell fick varma applåder från åhörarna och Lars-Olof Nilsson överlämnade en blomma, som tack från föreningen.
www.skanskalandskap.se
Vid pennan: Ann-Margret Svärd-Nilsson

Spontanskådning, 22/3/2017

Det fanns trängseln på parkering och på plattformen till spontanskådning idag.

Vi hade totalt 21 vuxna, 1 barn och 4 hundar till evenemanget i varmt solsken, tempered vid en kall vind.

Sävsparv (Eje Hulten)

Havsörn var med till att skrämma grågäs, gråhäger och skrattmås upp. Ett par knölsvan dansade en duett, medan en annan två var redan på sina bon. Där var båda vanliga och mindra sångsvan. Gransångaren hörtes, flera sävsparv underhöll oss, och mycket ovanligt för Gäddaängen vista en skäggmes för oss kortvarigt. Bofink, talgoxe, nötväcka och gulsparv sjöng.

Skäggmes (Åsa Blücker)

Lasse hade redan dykt upp vid 8 tidan - där är ingen grund till at vänta till 10, och det är hans artlista.

Artlista Gäddängen 2017-03-22

Knölsvan, Sångsvan, Mindre sångsvan, Grågås, Vitkindad gås, Gravand, Snatterand, Kricka,

Gräsand, Stjärtand, Skedand, Vigg, Knipa, Salskrake, Storskrake, Skäggdopping, Storskarv, Gråhäger, Vit stork, Röd glada, Havsörn, Sparvhök, Ormvråk, Sothöna, Trana, Strandskata, Tofsvipa, Skrattmås, Fiskmås, Gråtrut, Ringduva, Större hackspett, Gärdsmyg, Rödhake, Gransångare, Skäggmes, Blåmes, Talgoxe, Nötväcka, Trädkrypare, Varfågel, Skata, Kaja, Kråka, Korp, Stare, Bofink, Steglits, Gulsparv, Sävsparv.