29/4/2017 Äspet, Herculesdammarna och Tosteberga ängar : 86 arter!

Referat är på gång... 

Stenskvätt

Blåsippa

Sävsparv

Backsippa och Gullviva

Ladusvala

Lövsångare

Artlistan

Knölsvan, grågås, vitkindad gås, gravand, bläsand, snatterand, kricka, gräsand, stjärtand, årta, skedand,vigg, bergand, ejder, småskrake, storskrake, fasan, skäggdopping, storskarv, rördrom, gråhäger, vit stork,röd glada, havsörn, brun kärrhök, blå kärrhök, ormvråk, fiskgjuse, tornfalk, sothöna, trana, strandskata, skärfläcka, större strandpipare, tofsvipa, enkelbeckasin, rödspov, storspov, rödbena, skrattmås, fiskmås, silltrut, gråtrut, havstrut, kentsk tärna, fisktärna, silvertärna, tamduva, ringduva, större hackspett, sånglärka, ladusvala, hussvala, trädpiplärka, ängspiplärka, gulärla, sädesärla,gärdsmyg, järnsparv, rödhake, rödstjärt, bukskvätta, stenskvätta, koltrast, björktrast, sävsångare, gransångare, lövsångare, svartvit flugsnappare, stjärtmes, blåmes, talgoxe, nötväcka, skata, kaja, råka, kråka, korp, stare, pilfink, bofink, grönfink, steglits, grönsiska, gulsparv, sävsparv.

Lars H.