Herculesdammarna m.m 28/5

Som vanligt samling vid Ica Kvantum i Hörby. Målen för dagens exkursion var Herculesdammarna och Håslövs ängar. Vi var åtta som lämnade Hörby och när vi anlände till Hercules så väntade två medlemmar där på oss. Vi började gå ut till dammarna och strax hörde vi rördrommen tuta, vilket den gjorde mer eller mindre under hela vårt besök här. Strax såg vi tjugotalet svarttärnor flyga runt i dammarna och två par hade bo nära strandkanten. På väg till tornet hörde vi både sävsångare och rörsångare. Efter en stund tyckte jag mig se en skäggmes i vassen, men var inte helt säker. Efter ett tag så kom det en flygande så då hade jag sett rätt. Det visade sig att ett par hade bo i ett vassbälte och flög fram och tillbaka med mat i näbben. Även sävsparv hade bo i samma vassbälte. Uppe i tornet såg vi bla brun kärrhök, enkelbeckasin och gulärla. Nu började det rycka i kaffetarmen och vi retade oss på att vi inte tagit med fikat till tornet. Tillbaks samma väg till bilarna och transport till Håslövs ängar. Här intog vi äntligen dagens första fika och det smakade mycket bra. Målet här var att få se rödspov och brushane men de har minskat rejält här under de senaste åren. Vi gav oss ut på stigen runt ängarna och efter en stund kom det en rödspov flygande. Kul. Vi fick se åtminstone fyra rödspovar. När jag var här en gång 2010 såg jag 25 st, så det går utför med denna art. Vi såg även fyra brushanar, som häckade här förr. På väg tillbaka ser vi en gammal havsörn komma flygande med en fisk i klorna och vi följde denna. Till slut så landade den i ett bo där en unge ivrigt väntade på mat. En härlig upplevelse att få se detta. Tillbaka till bilarna tackade några för sig, men då vi hade mer fika så bestämde vi oss för att avsluta dagen vid Äspet. Efter en andra frukost här så gick vi ut till tornet. Här såg vi bl a myrsnäppa, skärfläcka och småtärna. Till slut var vi bara fyra kvar och vi bestämde att avsluta dagen. Upp i tornet kom en annan skådare som tipsade om en brandkronad kungsfågel. Förmodligen samma fågel som vi såg när vi var här tidigare i år. Vi stannade vid platsen där han hört och sett den, och så fort vi klev ur bilarna så hörde vi den sjunga. Efter ett tag så kom den och visade upp sig jättefint. Då Richard aldrig sett en brandkronad var han glad över detta kryss. Vi firade med glass i Everöd innan vi körde hemåt.
hercules
Artlista
Knölsvan  grågås  Vitkindad gås  prutgås  gravand  kricka  gräsand  skedand  vigg  ejder  småskrake  fasan  skäggdopping  storskarv  rördrom  gråhäger  vit stork  röd glada  havsörn  brun kärrhök  fiskgjuse  sothöna  trana  strandskata  skärfläcka  större strandpipare  mindre strandpipare  tofsvipa  kärrsnäppa  myrsnäppa  brushane  enkelbeckasin  rödspov  storspov  rödbena  skrattmås  fiskmås  silltrut  gråtrut  kentsk tärna  fisktärna  silvertärna  småtärna  svarttärna  ringduva  gök  tornseglare  sånglärka  backsvala  ladusvala  hussvala trädpiplärka  ängspiplärka  gulärla  sädesärla  gärdsmyg  näktergal  koltrast  björktrast  taltrast  sävsångare  rörsångare  törnsångare  trädgårdssångare  svarthätta  gransångare  lövsångare  brandkronad kungsfågel  skäggmes  blåmes  talgoxe  skata  råka  kråka  stare  pilfink  bofink  grönfink  steglits  hämpling  gulsparv  sävsparv

Öland vår 2016

Hela gängetLånge JanSkulle det skrivas eller inte? Skulle det skrivas om Gjusarnas skådning på Öland? Många tankar! Vill man det? Har man behov av det? Har jag något nytt att komma med? Jag vet inte.

 

Att vara Gjuse är en passion och om ingen annanstans så blir den fysiskt påtaglig på Öland. Allt gick vår väg. Och vår Herre fixade vädret. Och kanske drog han i osynliga trådar till 140 fågelarter som vi prickade in. Så tala om höjdpunkter, känslor, utbrott av glädje, samhörighet, gemenskap genom det vi ser. Somligt är i minnet för alltid. Ängshöken är en klassisk balett utan scengolv. Simsnäppan, den smalnäbbade vid Seby, som blev ett nytt kryss för Gjusarna och till en Budapestbakelse på ett café med tornseglare som tak. Så duvan vid Segerstads kyrka – en duva är en duva men en turturduva något annat. Detta med tanke på all uppståndelse. Först inget när vi körde förbi och sen när vi vände på larm, bilar och skådare överallt. Och sällan har man väl mött så mycket vänlighet. Två eller tre tuber blev genast min med rätt inställning. Vackert och ett stort tack till dessa skådare.

Två platser har fått ett eget rum i mitt hjärta: Lilla Horn som är en sällsynt värld. Har ni hört Beethovens pastoralsymfoni så har ni också sett Lilla Horn. Platsen är underbart förförisk, nästan en slags utopi av hur den svenska naturen borde se ut. Ekar, ängsblommor, en regnbåge som trillat ner och gått sönder, körsång, flugsnappare och ljuset som får allt att vibrera och röra på sig. Och tänk att här finns en blomma med detta namn: Späd ögontröst.

Den andra platsen: Petgärde träsk – lyssna: Ängshök, brun kärrhök, pungmes, rosenfink, enkelbeckasin och allt på en gång. Vem har råd att inte vara Gjuse eller fågelskådare?

Gert-Åke

 

Se galleriet för mer fantastiska bilder

RosenfinkLunchpausSnok

Artlista
Totalt observerades 140 arter under våra dagar på Öland. Så många har vi aldrig sett under våra resor hit. 3 av dessa var nya Gjusearter: smalnäbbad simsnäppa, turturduva och nattskärra
Knölsvan  sångsvan  sädgås  grågås  kanadagås  vitkindad gås  prutgås  gravand  snatterand  kricka  gräsand  skedand  brunand  vigg  ejder  alfågel  sjöorre  svärta  knipa  småskrake  storskrake  rapphöna  fasan  smådopping  skäggdopping  gråhakedopping  svarthakedopping  storskarv  ägretthäger  gråhäger  röd glada  havsörn  brun kärrhök  stäpphök  ängshök  duvhök  ormvråk  tornfalk  lärkfalk  kornknarr  sothöna  trana  strandskata  skärfläcka  större strandpipare mindre strandpipare  tofsvipa  kustsnäppa  sandlöpare  småsnäppa  mosnäppa  kärrsnäppa  myrsnäppa  brushane  enkelbeckasin  rödspov  storspov  svartsnäppa  rödbena  gluttsnäppa  drillsnäppa  roskarl  smalnäbbad simsnäppa  skrattmås  fiskmås  silltrut  gråtrut  havstrut  fisktärna  silvertärna  småtärna  tordmule  tamduva  ringduva  turkduva  turturduva  gök  nattskärra  tornseglare  göktyta  större hackspett  mindre hackspett  sånglärka  ladusvala  hussvala  trädpiplärka  ängspiplärka  gulärla  sädesärla  gärdsmyg  järnsparv  rödhake  näktergal  svart rödstjärt  rödstjärt  buskskvätta  stenskvätta  koltrast  björktrast  taltrast  sävsångare  rörsångare  härmsångare  höksångare  ärtsångare  törnsångare  trädgårssångare  svarthätta  grönsångare  gransångare  lövsångare  grå flugsnappare  mindre flugsnappare  halsbandsflugsnappare  svartvit flugsnappare  entita  blåmes  talgoxe  nötväcka  pungmes  törnskata  nötskrika  skata  kaja  råka  kråka  korp  stare  gråsparv  pilfink  bofink  bergfink  gulhämpling  grönfink  steglits  hämpling  rosenfink  stenknäck  gulsparv  sävsparv

Svensk besøg ved Gundsømagle

Vi låter danskarne referer!      Dagbladet 9/5/2016        Roskilde Avis 13/5/2016

27 gjuser (inklusive 2 nya medlemmar) tog bussen mot Danmark. Inge glömt

Väl framme vid 08:30, var det dags för en kopp kaffe och smaka manna från almträdane som  har vuxit från stubbar kvar efter almsjuka, medan vi väntade på de danska deltagarna.

Vi delade upp oss i två grupper (nedan ser vi 2 av de 4 duktiga ledera), en började i vassen, den andra vid parkering. Kattuggla ungar hadde tyvärr lämnat holkan dagen innan och var ingenstans att hittas. Vid fågeltornet var det danska ledare stolta över att notera minst 17 svarta tärnor – de häcker ännu inte på sjön, och ses på sträck.

 

IMG_0597Över ängan RoskildeTur1flög en ensam stork – en av det svenska paret där bosatt sig i området 5 år sedan.

 

 

 

 

Sävsångare 1 Skäggmes 1Skäggmesan glimmas från den andra fågeltornet , och igen i vassen, var båda sävsångare och sävsparv sjungade.

 

 

 

 

sävsparv 2 IMG_0599Och Lars-Olof brummande!

 

 

 

 

 

Fågellistan 52 arter :

Knölsvan

Grågås

Gräsand

Brunand

Vigg

Fasan

Skäggdopping

Storskarv

Gråhäger

Vit stork

Brun kärrhök

Sparvhök

Ormvråk

Tornfalk

Vattenrall

Sothöna

Tofsvipa

Skrattmås

Fiskmås

Fisktärna

Svarttärna

Tamduva

Skogsduva

Ringduva

Gök

Större hackspett

Ladusvala

Hussvala

Sädesärla

Gärdsmyg

Rödhake

Näktergal

Rödstjärt

Koltrast

Sävsångare

Rörsångare

Törnsångare

Svarthätta

Gransångare

Lövsångare

Skäggmes

Blåmes

Talgoxe

Nötskrika

Kaja

Råka

Kråka

Stare

Bofink

Steglits

Gulsparv

Sävsparv

 

Abullahägen och Skarhults våtmarker, 30/4/2016

Vi var 7 morgonpigga där mötes ved Abullahägen till grisaskrikarna  ifrån gråhakedoppingar i en kall blåst. Där var gott om fågelsång, grön- gran- och lövsångare, svarthätta, rödstjärt och kanske en svartvit flugsnappare, men den kunde vi inte hitta. En gärdsmyg sjungit ifrån toppen av en 30 meter hög gran träd. Sångsvanen var på bon. Vidare över bron, var en sädesärla sat fint, för at skådar efter ringtrast. Vi hittade ingen, men det verkade bli varmare och ladusvalarna var på fångst högt uppe. Lövet var ganska späd på de flesta träd, och sångarna var synliga ännu, men ofta svårt at  få set bra. Et par tornsångare måtte kollas i feltmanulen, da de var helt tysta. De blev dubbelkollat hemma av Joakim, da vi hört och så ärtsångare senare.

Efter fika pausen åkte vi till Skarhult, men där pågick jakt, så vi blev ved parkeringen och skådad på avstånd. Jägarna lod 7 dovhjort i spring över felten, de hadde tydligt fokus på något de trodde var i buskar ost om sjön. Fåglarna på den västlig sjö lod sig inte märka av förstörning, 3 tranar stod och betade vid kanten.

Spring cleaning

Att vara fågelskådare är inta bar att titta på fåglar.

Städa kan det också bli ibland.

Vi var ett glatt gäng, Ann-Magret, Sven-Åke och jag Lennart.

Som såg till att såpskura golvet, takstolar, bänkar och bord, från minnen av fåglarna.

Så nu kan vi alla sitta där i såpdoften och dricka vårt kaffe och höra och se på fåglar, och njuta av rent Gjusebo.”GjuseboStadning

Trandans vid Pulken

Den 16/4 var det dags för oss att besöka Pulken, tranornas rastställe nr 1 i Skåne.  Datumet var en chansning då det två veckor tidigare varit över 8000 st här då.
Samling i Hörby kl 7:00 och vi var en lite skara på 6 st som slöt upp. Vi körde genom ett dimmigt landskap och väl framme vid Pulken såg vi en bekant skåpbil på parkering. Det var Jan som kört ända från stugan i Yngsjö för att skåda med oss. Vi såg inte honom när vi kom, men när vi kom fram till tornet stod han där. Då hade han hunnit räkna tranorna och fått i hopp närmare 600 st. I övrigt var här diverse änder och vadare. Efter en stund lyfte varenda fågel på ängarna och då kom en gammal havsörn seglande på jakt efter lite frukost. Detta gjord även oss sugna på fika och det smakade mycket bra. Mätta och belåtna drog vi vidare till Äspet. Strax innan Äspet ligger en scoutstuga och här ha de senaste dagarna setts ett par brandkronade kungsfåglar. Efter en stund både hörde och såg vi en fin hanne som poserade välvilligt nära oss. Faktiskt för nära för att fotografera den. Även en mindre hackspett hördes och sågs. Vidare mot Äspet och efter att ha parkerat  gick vi ut till tornet. Vi stannade och spanade av området och såg då bl a skärfläckor, kentska tärnor och 2 skräntärnor. Uppe i tornet såg vi även kärrsnäppa, större strandpipare, stjärtand, snatterand och vigg. Ute vid Karet rastade massor av kentska tärnor. Måste varit bortåt 100 st där. Som enda skådare fick jag in en småtärna i kikarfältet men lyckades inte förmedla den till de andra. Tillbaka på parkeringen tackade Ingalill, Christer och Jan för sig. På väg från tornet fick vi tips av en skådare om en stäpphök som hållit till på Rinkaby ängar under förmiddagen så Sven-Åke, Gert-Åke, Joakim och jag styrde kosan dit. Precis när vi kommit fram lyfte den så tyvärr var det bara jag och Gert-Åke som fick en skymt av den. Då den drog norr ut mot Håslövs ängar körde vi dit i hopp om att finna den, men kammade noll. Nästa anhalt blev Karpalundsdammarna där det rapporterats pungmes på morgonen. Även här misslyckades vi. Vidare mot Furuboda kursgård och gulhämplingarna. Gissa om vi fick se den? Givetvis inte. Lite nedstämda körde vi till Friseboda. Här skulle det väl ändå kunna bli lite fågel. Men nädå. Bland vågorna låg det bara en storlom och en småskrake. Vi hade nu fått ihop 76 arter under dagen
Nu beslutade vi avsluta exkursionen då klockan närmade sig halv fyra och tog farväl av Sven-Åke. Vi andra tog en pizza i Degeberga och nu hade krafterna återvänt något. Då jag inte lyckats årskryssa strömstare stannade vi till vid Forsakar och gick längs ån till fallet. En forsärla såg vi på väg dit, men ingen  strömstare. Väl vid fallet säger Joakim: – Där kom en vit boll flygande! Vi förstod att han sett en strömstare och dess vita bröst. På väg tillbaka lyckades vi se den flera gånger. Kul. Tillbaka i bilen kom larm om en ringtrast vid Övedskloster, så det var bara att bege sig dit. Efter lite letande så skrek Joakim att han såg den och vi andra kunde också få njuta av den. Joakim är bra på svarta fåglar med vitt bröst.
Nu började klockan närma  sig 19 och vi hade varit ute i tolv timmar så då var det dags att bege sig hemåt.
En fin dag med många fina arter var över.
Lars-Olof
Artlista
Knölsvan  Grågås  Vitkindad gås  Gravand  Bläsand  Snatterand  Kricka  Gräsand  Stjärtand  Skedand  Vigg  Ejder  Knipa  Småskrake  Storskrake  Fasan  Storlom  Smådopping  Gråhakedopping  Storskarv  Röd glada  Havsörn  Brun kärrhök  Stäpphök  Ormvråk  Fiskgjuse  Sothöna  Trana  Strandskata  Skärfläcka  Större strandpipare  Tofsvipa  Kärrsnäppa  Brushane  Enkelbeckasin  Storspov  Rödbena  Skrattmås  Fiskmås  Gråtrut  Havstrut  Skräntärna  Kentsk tärna  Småtärna  Ringduva  Mindre hackspett  Sånglärka  Ängspiplärka  Gulärla  Sädesärla  Gärdsmyg  Rödhake  Koltrast  Björktrast  Rödvingetrast  Gransångare  Lövsångare   Kungsfågel  Brandkronad kungsfågel  Blåmes  Talgoxe  Nötväcka  Trädkrypare  Skata  Kaja  Råka  Kråka  Korp  Stare  Pilfink  Bofink  Grönfink  Grönsiska  Hämpling  Gulsparv  Sävsparv

En himmel som upphettat järn …

Fjållmossen 2-4-2016 av Gert-Åke Olofsson

En himmel som upphettat järn

En himmel som upphettat järn

Klockan är runt fem. Inte en käft syns. Kanske inte så konstigt. Det ar väl bara fågelskadare och nattrumlare som ar uppe vid den har tiden. Jag står och väntar på Joakim. Än en gång är det dags för Gjusarna. Medan jag väntar håller koltrastarna låda. Erik Rosenberg skrev att en koltrast kan upp till tolv olika strofer och då är minst en strof ett musikaliskt mästerverk. Han skriver som om koltrasten snott något från en schlagers eller en symfoni. Det om det. Nu är vi i Hörby på vår mötesplats. Många har ställt upp. Vem vill inte se en orre spela? Det blir en snabb ordväxling och några handslag och sen drar vi mot Skånes eget lilla Lappland : Fjällmossen.

Varfågel Fjällmossen 2-4-2016

Varfågel Fjällmossen 2-4-2016

Väl där så ar det några kilometer att gå till fågeltornet. Det gör inget. Landskapet är som gjort för en konstnär; lite vemodigt men suggestivt.  Hör man sen samtidigt trumpetande tranor och möts av fågelsång som ska artbestämmas till en himmel som upphettat järn så väcks många känslor och alla kan ju förstå att den korta promenaden blir ganska lång. Och kryssen bara ramlade in : spillkråka, taltrast, gulsparv, större hackspett, gransångare, varfågel, trädlärka. Men borta vid tornet ville inte orrarna som vi. Men det är ändå spännande ögonblick. Vem vet vad som dyker upp? Tålamodet fick sin belöning : en hämpling, en flock domherrar och – en blå kärrhök.

Gråhakedopping, Hjularöds våtmark 2-4-2016

Gråhakedopping, Hjularöds våtmark 2-4-2016

Nästa hållplats Hjularöds våtmark som i mina ögon ser ut som två sjöar. Lasse klagade på antalet fåglar. De blir bara färre och färre. Har han rätt? Kanske. Men artbeståndet växlar med tiden. Det är högkonjunktur och lågkonjunktur även bland fåglar. Och få är  väl utsatta som fåglar. I syd Europa är en sångfågel en läcker maträtt.  Helt absurt! Åter till våtmarken som knappast var artfattig – hör här : gråhakedopping, salskrake, kricka(10), kungsfågel, järnsparv och så vidare. Sen förbi den romantiska riddarborgen där man nästan förväntar sig en viss Ivanhoe och ner mot Vombs ängar med en hänförande utsikt över Skånes kanske  finaste skådningsområde.

Sällan  blir man besviken. Detta att se tusentals vitkindade gäss som lyfter när en havsörn närmar sig är riktigt  häftigt. Det är som om någon rycker i ett snöre och att föreställningen kan börja. Och som vanligt :  detta att se blir till en skön konst. Vilken färg har benen? Hur lång är näbben? Ser vi en rödbena? Är det en brushane? Kolla : en enkelbeckasin – ja, så kan det låta och just denna fågel är lite rolig med en näbb som tycks vara för lång. Men tiden går fort och vi måste vidare och efter fikapausen är målet Krankesjön.

Antagligen ska man komma tidigt eller sent. Det vi såg var lätt räknat. Det jag tar med härifrån är några danskars glädje över att ha fångat två rödgladors lek i luften. Vi nästan möttes av en religiös upplevelse. Lasse hade en rolig och frågande kommentar om det inte finns rödglador i Danmark? Man kan ju alltid undra. Men rödgladan är en grandios segelflygare. Jag kan känna samma glädje. Som den behandlar vinden. Stjärten är ett koordinerat instrument. Evolutionen har gjort sitt. Allt är finslipat. Allt för att övervinna den omöjliga naturen. Allt som inte är perfekt för att överleva är bortrensat. Det är Darwins naturliga urval. Allt som inte kan anpassas går under. Så hårt är det.

20160402BerguvNu Hardeberga och stenbrottet och berquvsparet som blev en av dagens höjdpunkter. Först såg vi intet; sen tofsar och runda ögon och en hona på ägg i en klippskreva. Honan hade nog sett till att hannen fanns på avstånd för där fanns han. Frågan man ställer sig är ju förstås : varför bygga bo här? Rakt under krossar maskiner sten om dagarna. Nästa fråga : Hur kan berguven med sin starka hörsel stå ut? Man kan ju föreställa sig hur det väsnas i ett stenbrott. Vi hade inte klarat en dag utan hörselskydd. Det är en gåta. Men ugglor är speciella. Ofta helt orädda. Ofta kan man komma mycket närma. Den bara tittar och ser lugn och  trygg ut. Jag har själv stått helt nära en lappuggla och den verkade helt  obekymrad. Så händer det som kan hända när vi står vid stenbrottets kant. Det blev högljutt. En märklig vråk satt på en klippavsats. Ja, hur ser den ut ropade någon! Och jag måste medge att det var den vackraste vråk jag någonsin har sett. Det var en Börringevråk och nästan helt vit. Jag såg det när den började flyga. Den fick sällskap, men inte var den av samma klass. Och med Hardeberga stenbrott satte vi punkt för en lyckad dag. Jag tror till och med att Lasse, vår fågelexpert, var nöjd. Det blev mer än 70 fågelarter.

Gert-Åke Olofsson (bild : Joakim Setterlund, Per-Uno)

Artlista (75)  : Lasse Lundquist

Knölsvan, Sångsvan, Bläsgås, Grågås, Kanadagås, Vitkindad gås, Gravand, Bläsand, Snatterand, Kricka, Gräsand, Stjärtand, Skedand, Vigg, Knipa, Salskrake, Fasan, Skäggdopping, Gråhakedopping, Storskarv, Gråhäger, Vit stork, Röd glada, Havsörn, Blå kärrhök, Ormvråk, Sothöna, Trana, Strandskata, Tofsvipa, Kärrsnäppa, Brushane, Enkelbeckasin, Storspov, Rödbena, Skrattmås, Fiskmås, Gråtrut, Skogsduva, Ringduva, Berguv, Spillkråka, Större hackspett, Trädlärka, Sånglärka, Sädesärla, Gärdsmyg, Järnsparv, Rödhake, Koltrast, Björktrast, Taltrast, Rödvingetrast, Dubbeltrast, Gransångare, Kungsfågel, Blåmes, Talgoxe, Nötväcka, Trädkrypare, Varfågel, Skata, Kaja, Råka, Kråka, Korp, Stare, Pilfink, Bofink, Grönfink, Steglits, Hämpling, Domherre, Gulsparv, Sävsparv

På jakt efter pralinen…

Den 20 mars var det dags att besöka Kåseberga och ejdersträcket. Förhoppningen var att finna en praktejder insprängd i någon av flockarna.
Vi samlades i Hörby kl 7 och dimman låg tät över Mellanskåne. Fortsätter det så här så kommer vi ju inte att se något utanför pirarna i Kåseberga sade vi då. Vi var åtta st som gav oss i väg, men ju längre söderut vi kom desto mer lättade dimman. Framme vid målet mötte Jan och Pia upp. Nu var sikten mycket bättre och vi såg genast den ena ejderflocken efter dan andra dra österut. Utanför hamnen låg det en hel del alfågel och tre svarthakedoppingar rastade också. Efter ett tag var det dags för fika och det smakade mycket bra. Vi fikade i skift så att vi inte skulle missa något. Från backen upp mot Ale stenar sjöng lärkan högt i skyn. Efterhand avtog ejdersträcket och ingen praktejder hade behagat dyka upp så då avslutade vi här och begav oss till vinterfältet i Hammar. Dagen innan hade det rapporterats ett femtiotal kornsparvar här så vi räknade kallt med att få se denna art. Det visade sig dock bli svårt, men till slut så kom det en ensam fågel som rastade kort i en av pilarna innan den drog vidare.
Nästa stopp blev parkeringen vid Kabusa skjutfält och här fick vi en fin uppvisning av en pilgrimsfalk som skapade panik i en skrattmåsflock.
Nästa mål var Fyledalen och örnarna som man alltid ser här. Tyvärr vill varken havsörn eller kungsörn visa sig. Ny fikapaus här och sedan drog vi vidare till Ilstorp och hökugglan som varit här sedan i januari. Den var mycket samarbetsvillig och några fick fina bilder av den. Sedan blev det stopp vid Ilstorps våtmark och Vombs ängar innan vi avslutade dagen vid Silvåkratornet

Lars-Olof

Artlista
Knölsvan Bläsgås Grågås Vitkindad gås Kanadagås Gravand Bläsand Kricka Gräsand Brunand Vigg Ejder Alfågel Sjöorre Knipa Salskrake Småskrake Storskrake Skäggdopping Gråhakedopping Svarthakedopping Storskarv Vit stork Röd glada Ormvråk Pilgrimsfalk Sothöna Trana Strandskata Tofsvipa Storspov Skrattmås Fiskmås Gråtrut Havstrut Tordmule Tamduva Skogsduva Ringduva Hökuggla Spillkråka Sånglärka Ängspiplärka sädesärla Rödhake Koltrast Björktrast Entita Blåmes Talgoxe Nötväcka Trädkrypare Skata Kaja Råka Kråka Korp Stare Pilfink Grönsiska Gulsparv Kornsparv

Plattformarna färdiga!

Nu låter vi bilderna tala! 2 x 4 plattformar byggdes den 7 mars och sjösattes i Gäddängen den 8 mars. De fick namnen Hans och Greta! Nu hoppas vi på att någon/några vill bygga sitt/sina bo på plattformarna. Ett stort TACK till alla som hjälpt till. Ingen nämnd och ingen glömd!!!

DSCN9645
Detta mötte oss på morgonen den 7 mars.

DSCN9647
Glada gänget som skall jobba! Hans, Olle, Lars, Sven-Åke, Per-Uno, Rolf, Lennart, Leif och Åke.

DSCN9650

DSCN9651

DSCN9653
Den innersta brädhögen har vi fått av Stiftelsen Skånska Landskap. Stort TACK!

DSCN9654
P & G levererade bl a frigoliten.

DSCN9663
Här planeras för fullt.

DSCN9664
Lennart och Rune sågade.

DSCN9669
Olle var vackert skyltad!

DSCN9672
Lars hade skruven rätt i mun!

DSCN9674
Första ramen klar. Lars och Margareta skruvade.

DSCN9680
Den så viktiga fikapausen.

DSCN9685
Leif, Hans och Per-Uno värmde sina hakor.

DSCN9686
Första plattformen helt klar.

DSCN9687
Roland tog över efter Margareta som hade fullt upp med kameran.

DSCN9689
Rune, Hans, Per-Uno och Lennart.

DSCN9690
Nu växer det på släpen.

DSCN9692
Våra härliga åldermän, Olle och Åke, skruvade holkar till kniporna.

DSCN9697
Vi hörde tranorna på åkern utanför. Underbart läte! Våren är på G!!!

DSCN9703
Takdropp, det var blött!

DSCN9717
Här går det undan! Hans och Richard lastar en plattform.

DSCN9724
Roland och Lars lastar ännu en.

DSCN9725

DSCN9727
Nu är vi komna till Gäddängen.

DSCN9726
Här bärs plattformarna till strandkanten.

DSCN9728
Någon roade sig med att skjuta ut några i vattnet. Skulle de sjunka?

DSCN9730
Än så länge flyter de.

DSCN9732
Det här blir nog bra!

Dag 1 slutar här. Trötta och nöjda drog vi oss hemåt!

DSCN9736
Men vad är på gång? Så många människor på en gång?

DSCN9741
Nu skall det skruvas ihop.

DSCN9746
Båten skall i vattnet.

DSCN9747
Fint namn!

DSCN9752
Hej och hå! Skjut på!

DSCN9755
Så där, nu ligger den där.

DSCN9759
Nu skall Lennart och Sven-Åke hämta in de flottar som flöt iväg igår.

Plattformarna hade under natten flutit ända bort till norra sidan av Gäddängen.

DSCN9763
Rolf och Rune hade hämtat täckbarken på Lantmännen.

DSCN9766
Lennart och Sven-Åke på väg.

DSCN9768
Nu är de framme vid flottarna.

DSCN9770
Och här börjar ett annat gäng att skruva. Jan, Leif och Lars.

DSCN9771

DSCN9777
Nu går det undan.

DSCN9779
Första flaket ihopsatt.

DSCN9784
Här kommer grabbarna med tre flottar på släp.

DSCN9791
Dags med plint och kätting.

DSCN9793

DSCN9794
Nu läggs täckbarken på flotten.

DSCN9798
Det öses för fullt.

DSCN9799
Här jämnas täckbarken, måste vara fint till fåglarna.

DSCN9800
Och nu fikapaus i det härliga vårvädret. Tranorna sjöng över våra huvuden.

DSCN9802

DSCN9803
Sven-Åke väntar på Lennart.

DSCN9805
Här sätts trappor till ungarna. Så att de kommer upp på flotten igen när de trillat av.

DSCN9807
Här åker Greta ut.

DSCN9808
Snart på plats.

DSCN9811
Här görs trappor till Hans.

DSCN9815
En liten tur bort om till Olle, Roland och Christer som sätter upp knipholk.

DSCN9816
Här är Hans på väg ut.

DSCN9818
Här ligger Greta.

DSCN9819
Nu skall barken jämnas.

DSCN9820

DSCN9825
Så, då var det klart! Hans på plats!

DSCN9827
Båten har gjort sitt.

DSCN9829
Upp på släpet igen.

DSCN9832
Vi beundrar Olles arbete.

Här gick vi alla hit när vi var klara med flottarna. Spännande!

DSCN9833
Nu reser vi holken.

DSCN9835

DSCN9841
Här har vi Olle och Christer som med Rolands hjälp fixat detta.

DSCN9843

DSCN9845
Nu får vi vår belöning. God mat på Nilssons Gästgiveri. Det var gott!

DSCN9847
Rune och Rolf nöjda efter dagens insats.

DSCN9848
Roland, Christer och Olle minst lika nöjda.

 

Gråhägerns dag!

Häger efter häger efter häger så långt ögat nådde. Idag har vi, som var med på exkusionen, utnämnt den 5 mars till Gråhägerns dag. Tror inte det är många exkursioner vi sett så många hägrar under så få timmar.

Vi börjar som vanligt…… i Hörby kl 07.30. Vädret var gråmulet och lugnt precis som experterna utlovat. På plats fanns 6 gjusar. Efter en kort pratstund drog vi vidare mot Snogerödsdammen. Där väntade 4 skådarkompisar på oss. De hade redan hunnit med domherre och sjungande gulsparv. I det lilla plurret vid parkeringen hade de sett 4 salskrakar som drog iväg när vi kom dundrande. Salskraken överraskade, att den finns i så små vatten?

Nej vi dundrade inte, det gick helt enkelt inte. Vi smög fram med våra bilar för att parera alla stora djupa hålor som fanns på vägen. Någon som har ansvar för denna väg?

Efter att alla hälsat på alla tog vi våra tuber och gick ner till dammen. Det var då kön av hägrar kom, en efter en..……ja, de var många. De flög längs sjön mot parkeringen där vi stått för en stund sen. Kanske vi störde.

DSCN9578
Plattformen vid Snogerödsdammen.

I dammen hittade vi lite av varje gräsand, sothöna, knölsvan, salskrake, knipor, gråhäger mm. I luften flög glador och på åkern upp mot vägen hade råkor, kråkor och kajor samlats i flockar.

DSCN9576
Här är det två knölsvanar som ger sig iväg.

Någon hade glädjen att höra sånglärkan och även här nere vid dammen sjöng gulsparven.

Efter en god stund gick vi tillbaks till bilarna för att köra till Sjöholmen. Skulle vi få se kungsfiskaren?

DSCN9585
När vi kom tillbaks till bilarna mötte oss denna bild. En del av de hägrar vi sett hade gått ner på åkern.

På plats vid Sjöholmen bestämde vi oss för att skåda först och fika sen. Skulle vi klara att vänta? Vi började redan bli kaffesugna. Sagt och gjort, vi gick mot bron. På vägen dit kom en stor fågel flygandes emot oss. Till en början såg vi bara en siluett framifrån, inte lätt att artbestämma. Havsörn sa vi först. Nej, stämde inte. Vi stod där med våra handkikare, längs vägen, och försökte hitta kännetecken i det dåliga ljuset. Sen såg vi den i ett bra läge och kunde konstatera att det var en kungsörn. Inga dåliga grejer! Kung som kung. Nu hoppades vi ännu mer på kungsfiskaren.

DSCN9587
Framme vid den berömda bron i Sjöholmen.

Väl vid bron såg vi en salskrake i sällskap med en storskrake innanför bron. En knipa låg där också. Utanför bron såg vi storskrake, salskrake, gräsand, vigg, knipa mm. När vi stod och väntade kom en havsörn så majestätiskt glidande borta över trädtopparna. Den är magnifik!

DSCN9589
Järnvägsbron.

DSCN9591
Långt borta under bron simmade storskraken och hans vita kompis salskraken.

DSCN9596
Varför tar vi så få bilder på de här? För vanliga……………?

Lars-Olof! Vi fick stjärtmesar i dag också!!!!

Och så väntade vi och väntade. Skulle den inte kunna komma snart? Vi väntade förgäves.

DSCN9598
Våren är på G!

DSCN9602
Mera tecken på våren!

Tog en tur till dämmet för att kanske få se kungsfiskaren där. Gärdsmygen satt på en gren och drog över ån precis när vi kom. I ån, som var mycket välfylld, låg mycket änder och skrakar. Någon som studerade vattnet noga lyckades även få ögonen på en smådopping. På ängen en bit bakom ån hade Richard upptäckt en flock tofsvipor.

DSCN9603
Här letar vi kungsfiskare.

Här fick vi se havsörn igen. En gammal fin sak med vit stjärt och ljust huvud. Allt enl Gert-Åkes fina beskrivning.

DSCN9605
Gert-Åke är en ivrig skådare, ju närmre man kommer…………..nej, han trillade inte i!

Nöjda här gick vi till bilarna för dagens första fika och då var kl redan 10.30. Snacka om att vi var sugna. Vi gick till badplatsen men nu hade det blåst upp så mycket att vi faktiskt sökte lä i den lilla träbyggnaden som står där på gräset. Den där med kyrkbänken, ni vet.

DSCN9609
Här har de redan börjat bygga på bålet till valborgsmäss.

Vi fikade inte speciellt länge. Vi skulle ju vidare och vi började faktiskt bli lite nerkylda. Skönt att få en stund i en varm bil.

Någon rolighet poppar alltid upp när vi är ute och killarna fick till det idag också. De kom på en ny fågelart, UMGÅS. Om än vi inte ser mycket fågel så UMGÅS vi och har det riktigt trevligt. Det är väl en gås som heter duga?

Nu skulle vi till Ry i Hänninge. Med Lars hjälp tog vi oss fram, över Ormanäs, på de böljande vägarna. Mycket vacker natur.

Skulle det bli något spännande där vi i fjor hade fjällvråk och tre havsörnar. Ja, vi fick se fina fjädrar från en svan som blivit något rovdjurs måltid. Richard tog med en fjäder hem för att analysera den. Hade den tillhört sångsvan eller knölsvan? Fjädrarna visade sig tillhört en knölsvan. Bra jobbat, Richard!! Hur skulle vi kunnat klara fågelskådningen utan varandra?

DSCN9612

Här var lite fågel, väldigt lite. Lars nästan bad om ursäkt för sin hemmalokal. Absolut inte, Lars. Det är så roligt när du är med och hjälper oss med din digra kunskaper. Vem kan hjälpa att fåglarna tillfälligt flyttat till en annan plats? På väg tillbaks till bilarna såg vi en av dagens få ormvråkar.

Efter denna lokal bestämde vi oss för Stockamöllan och strömstaren. Nog skulle väl han visa upp sig?

DSCN9616
Mycket vatten även här.

DSCN9621
Visst är det vackert!

Tji även här. Vi tog en tur bort till bron vid Gunnaröds gård men med lika magert utbyte. Inte ens en spillkråka men väl trädkrypare och nötväcka.

DSCN9626
Ännu en vacker vy!

Det trevliga som hände här var att Christina och Flemming kom körandes i sin bil och stannade till för en kort pratstund.

DSCN9628
Glada gänget, nöjda med dagens exkursion! Nu var kl 12.30 och vi skildes åt här.

Resultatet blev inte så magert som vi först tyckte. Och att resultatet skiftar är väl detta som gör fågelskådning så spännande! Önskelista kan man ha men det är verkligheten som bestämmer om den uppfylls. Så blev det inte idag, bättre tur nästa gång och då är det Kåseberga och ejdersträcken som väntar.

Margareta

Artlista

Knölsvan  sångsvan  grågås  kanadagås  bläsand  gräsand  brunand  vigg  knipa

salskrake  storskrake  smådopping  storskarv  gråhäger  röd glada  havsörn

ormvråk  kungsörn  sothöna  trana  tofsvipa  skrattmås  fiskmås  gråtrut

ringduva  större hackspett  sånglärka  gärdsmyg  koltrast  björktrast

stjärtmes  blåmes  talgoxe  nötväcka  trädkrypare  nötskrika  skata  kaja

råka  kråka  korp  stare  pilfink  grönfink  domherre  gulsparv