Abullahägen och Skarhults våtmarker, 30/4/2016

Vi var 7 morgonpigga där mötes ved Abullahägen till grisaskrikarna  ifrån gråhakedoppingar i en kall blåst. Där var gott om fågelsång, grön- gran- och lövsångare, svarthätta, rödstjärt och kanske en svartvit flugsnappare, men den kunde vi inte hitta. En gärdsmyg sjungit ifrån toppen av en 30 meter hög gran träd. Sångsvanen var på bon. Vidare över bron, var en sädesärla sat fint, för at skådar efter ringtrast. Vi hittade ingen, men det verkade bli varmare och ladusvalarna var på fångst högt uppe. Lövet var ganska späd på de flesta träd, och sångarna var synliga ännu, men ofta svårt at  få set bra. Et par tornsångare måtte kollas i feltmanulen, da de var helt tysta. De blev dubbelkollat hemma av Joakim, da vi hört och så ärtsångare senare.

Efter fika pausen åkte vi till Skarhult, men där pågick jakt, så vi blev ved parkeringen och skådad på avstånd. Jägarna lod 7 dovhjort i spring över felten, de hadde tydligt fokus på något de trodde var i buskar ost om sjön. Fåglarna på den västlig sjö lod sig inte märka av förstörning, 3 tranar stod och betade vid kanten.