Trandans vid Pulken

Den 16/4 var det dags för oss att besöka Pulken, tranornas rastställe nr 1 i Skåne.  Datumet var en chansning då det två veckor tidigare varit över 8000 st här då.
Samling i Hörby kl 7:00 och vi var en lite skara på 6 st som slöt upp. Vi körde genom ett dimmigt landskap och väl framme vid Pulken såg vi en bekant skåpbil på parkering. Det var Jan som kört ända från stugan i Yngsjö för att skåda med oss. Vi såg inte honom när vi kom, men när vi kom fram till tornet stod han där. Då hade han hunnit räkna tranorna och fått i hopp närmare 600 st. I övrigt var här diverse änder och vadare. Efter en stund lyfte varenda fågel på ängarna och då kom en gammal havsörn seglande på jakt efter lite frukost. Detta gjord även oss sugna på fika och det smakade mycket bra. Mätta och belåtna drog vi vidare till Äspet. Strax innan Äspet ligger en scoutstuga och här ha de senaste dagarna setts ett par brandkronade kungsfåglar. Efter en stund både hörde och såg vi en fin hanne som poserade välvilligt nära oss. Faktiskt för nära för att fotografera den. Även en mindre hackspett hördes och sågs. Vidare mot Äspet och efter att ha parkerat  gick vi ut till tornet. Vi stannade och spanade av området och såg då bl a skärfläckor, kentska tärnor och 2 skräntärnor. Uppe i tornet såg vi även kärrsnäppa, större strandpipare, stjärtand, snatterand och vigg. Ute vid Karet rastade massor av kentska tärnor. Måste varit bortåt 100 st där. Som enda skådare fick jag in en småtärna i kikarfältet men lyckades inte förmedla den till de andra. Tillbaka på parkeringen tackade Ingalill, Christer och Jan för sig. På väg från tornet fick vi tips av en skådare om en stäpphök som hållit till på Rinkaby ängar under förmiddagen så Sven-Åke, Gert-Åke, Joakim och jag styrde kosan dit. Precis när vi kommit fram lyfte den så tyvärr var det bara jag och Gert-Åke som fick en skymt av den. Då den drog norr ut mot Håslövs ängar körde vi dit i hopp om att finna den, men kammade noll. Nästa anhalt blev Karpalundsdammarna där det rapporterats pungmes på morgonen. Även här misslyckades vi. Vidare mot Furuboda kursgård och gulhämplingarna. Gissa om vi fick se den? Givetvis inte. Lite nedstämda körde vi till Friseboda. Här skulle det väl ändå kunna bli lite fågel. Men nädå. Bland vågorna låg det bara en storlom och en småskrake. Vi hade nu fått ihop 76 arter under dagen
Nu beslutade vi avsluta exkursionen då klockan närmade sig halv fyra och tog farväl av Sven-Åke. Vi andra tog en pizza i Degeberga och nu hade krafterna återvänt något. Då jag inte lyckats årskryssa strömstare stannade vi till vid Forsakar och gick längs ån till fallet. En forsärla såg vi på väg dit, men ingen  strömstare. Väl vid fallet säger Joakim: – Där kom en vit boll flygande! Vi förstod att han sett en strömstare och dess vita bröst. På väg tillbaka lyckades vi se den flera gånger. Kul. Tillbaka i bilen kom larm om en ringtrast vid Övedskloster, så det var bara att bege sig dit. Efter lite letande så skrek Joakim att han såg den och vi andra kunde också få njuta av den. Joakim är bra på svarta fåglar med vitt bröst.
Nu började klockan närma  sig 19 och vi hade varit ute i tolv timmar så då var det dags att bege sig hemåt.
En fin dag med många fina arter var över.
Lars-Olof
Artlista
Knölsvan  Grågås  Vitkindad gås  Gravand  Bläsand  Snatterand  Kricka  Gräsand  Stjärtand  Skedand  Vigg  Ejder  Knipa  Småskrake  Storskrake  Fasan  Storlom  Smådopping  Gråhakedopping  Storskarv  Röd glada  Havsörn  Brun kärrhök  Stäpphök  Ormvråk  Fiskgjuse  Sothöna  Trana  Strandskata  Skärfläcka  Större strandpipare  Tofsvipa  Kärrsnäppa  Brushane  Enkelbeckasin  Storspov  Rödbena  Skrattmås  Fiskmås  Gråtrut  Havstrut  Skräntärna  Kentsk tärna  Småtärna  Ringduva  Mindre hackspett  Sånglärka  Ängspiplärka  Gulärla  Sädesärla  Gärdsmyg  Rödhake  Koltrast  Björktrast  Rödvingetrast  Gransångare  Lövsångare   Kungsfågel  Brandkronad kungsfågel  Blåmes  Talgoxe  Nötväcka  Trädkrypare  Skata  Kaja  Råka  Kråka  Korp  Stare  Pilfink  Bofink  Grönfink  Grönsiska  Hämpling  Gulsparv  Sävsparv