På jakt efter pralinen…

Den 20 mars var det dags att besöka Kåseberga och ejdersträcket. Förhoppningen var att finna en praktejder insprängd i någon av flockarna.
Vi samlades i Hörby kl 7 och dimman låg tät över Mellanskåne. Fortsätter det så här så kommer vi ju inte att se något utanför pirarna i Kåseberga sade vi då. Vi var åtta st som gav oss i väg, men ju längre söderut vi kom desto mer lättade dimman. Framme vid målet mötte Jan och Pia upp. Nu var sikten mycket bättre och vi såg genast den ena ejderflocken efter dan andra dra österut. Utanför hamnen låg det en hel del alfågel och tre svarthakedoppingar rastade också. Efter ett tag var det dags för fika och det smakade mycket bra. Vi fikade i skift så att vi inte skulle missa något. Från backen upp mot Ale stenar sjöng lärkan högt i skyn. Efterhand avtog ejdersträcket och ingen praktejder hade behagat dyka upp så då avslutade vi här och begav oss till vinterfältet i Hammar. Dagen innan hade det rapporterats ett femtiotal kornsparvar här så vi räknade kallt med att få se denna art. Det visade sig dock bli svårt, men till slut så kom det en ensam fågel som rastade kort i en av pilarna innan den drog vidare.
Nästa stopp blev parkeringen vid Kabusa skjutfält och här fick vi en fin uppvisning av en pilgrimsfalk som skapade panik i en skrattmåsflock.
Nästa mål var Fyledalen och örnarna som man alltid ser här. Tyvärr vill varken havsörn eller kungsörn visa sig. Ny fikapaus här och sedan drog vi vidare till Ilstorp och hökugglan som varit här sedan i januari. Den var mycket samarbetsvillig och några fick fina bilder av den. Sedan blev det stopp vid Ilstorps våtmark och Vombs ängar innan vi avslutade dagen vid Silvåkratornet

Lars-Olof

Artlista
Knölsvan Bläsgås Grågås Vitkindad gås Kanadagås Gravand Bläsand Kricka Gräsand Brunand Vigg Ejder Alfågel Sjöorre Knipa Salskrake Småskrake Storskrake Skäggdopping Gråhakedopping Svarthakedopping Storskarv Vit stork Röd glada Ormvråk Pilgrimsfalk Sothöna Trana Strandskata Tofsvipa Storspov Skrattmås Fiskmås Gråtrut Havstrut Tordmule Tamduva Skogsduva Ringduva Hökuggla Spillkråka Sånglärka Ängspiplärka sädesärla Rödhake Koltrast Björktrast Entita Blåmes Talgoxe Nötväcka Trädkrypare Skata Kaja Råka Kråka Korp Stare Pilfink Grönsiska Gulsparv Kornsparv