Röjning vid Gjusebo

Platform ifrån Gjuseboet

Platform ifrån Gjuseboet

Revet ifrån Gjuseboet

Revet ifrån Gjuseboet

Den 24 augusti kl 9 kom fyra modiga killar ner till Gäddangen, till trumpeterna ifrån hundratals av tranor. De hade övernattad på åkern, och när dimman lättade, tog de sig vidare på resan söderut. Vi fick även en artlista på 34 arter. Vi jobbade hårt med att röja och rensa stigen och parkeringen ner till Gjuseboet. Man kan nu ochså se revet och plattformen ifrån gömslet.

 

IMG_0750Artlistan
Knölsvan
Grågås
Kricka
Gräsand
Storskarv
Ägretthäger
Gråhäger
Röd glada
Havsörn
Brun kärrhök
Sparvhök
Ormvråk
Fiskgjuse
Lärkfalk
Sothöna
Trana
Tofsvipa
Enkelbeckasin
Gluttsnäppa
Skrattmås
Ringduva
Kungsfiskare
Sädesärla
Törnsångare
Lövsångare
Grå flugsnappare
Blåmes
Nötväcka
Kaja
Råka
Kråka
Stare
Grönfink
Sävsparv

Rovfågelspaning

Den 20 augusti var det än en gång dags att besöka området runt Näsbyholm och Havgård.
Vid denna tid ses det en hel del rovfåglar här, och vår förhoppning var att få se den mindre skrikörn som varit här sedan början av sommaren.
Vi var 14 st som samlades i Hörby och första anhalten blev Näsbyholm. Första stoppet var vid allén uppmot godset. Massor av fasaner kantade vägen. Ett par bruna kärrhökar flög runt och en buskskvätta visade sig fint i toppen på en buske. Som vanligt när vi är ute så började vi bli fikasugna så vi körde ner till Näsbyholmssjön och kombinerade skådning och fika. I sjön var en del änder som vigg, knipa och brunand. Några kärrsnäppor och brushanar flög förbi.
Öjda här fortsatte vi till Havgård och stannade till för att försöka den mindre skrikörnan. Här brukar det vara gott om rovfågel uppe i luften, men givetvis var det dött denna dag. Antingen var vi för tidiga eller så blåste det för lite.

Vidare till Börringe mad . Här var det bl a smådopping, gråhakedopping, grönbenor, brushanar och en vattenrall.

Börringe Mad

Tofsvipor, Börringe Mad

Alltid plats till en gjuse till

Alltid plats till en gjuse till

Bisbjär 
Sista anhalten blev Bisbjär och ytterligare spaning efter skrikörnen. Tyvärr ville den inte visa sig om den nu var kvar. Dan innan hade en mindre skrikörn siktats på Falsterbonäset, så det kan ju ha varit den. Dock vi vi se en gammal och en yngre havsörn och det är ju alltid kul.
Havsörn, Bisbjär

Gammal havsörn

Lars-Olof
 
Artlista t o m Bisbjär
 
Knölsvan  grågås  snatterand  kricka  gräsand  skedand  brunand  vigg  knipa  fasan  smådopping  gråhakedopping  storskarv  gråhäger  röd glada  havsörn  brun kärrhök  sparvhök  ormvråk  tornfalk  pilgrimsfalk  vattenrall  sothöna  trana  tofsvipa  småsnäppa  kärrsnäppa  brushane  enkelbeckasin  gluttsnäppa  grönbena  drillsnäppa  skrattmås  fiskmås  fisktärna  tamduva  ringduva  tornseglare  gröngöling  större hackspett  ladusvala  hussvala  trädpiplärka  gulärla  sädesärla  buskskvätta  entita  nötväcka  skata  kaja  kråka  korp  stare  grönfink  hämpling

Vadare i nordväst 30/7/2016

skäggmes

Skäggmes (ung hane)

En tradition är att vi besöker den nordvästra delen av Skåne ungefär vid denna tid. Sydsträcket är i gång och det var framförallt vadarna som ar målet. Vi var sex st morgonpigga som strålade samman i Stockamöllan kl 6 denna morgon. Efter att ha hämtat upp Flemming på vägen styrde i kosan mot Sandön. Väl framme hann vi knappt ur bilarna när vi hörde skäggmesarna välkomna oss. Tio-talet årsungar visade upp sig fint i vassen innan bryggan ut till ön. När vi varit här tidigare så har det varit gott om sandrevlar för fåglarna att rasta på, men denna gång var det högt vatten så det var bara några revlar som var besatta. Vi såg bl a kustsnäppa, kärrsnäppa och storspov. Efter ett tag så var vi nöjda här och begav oss till Rönnen.

 

fikapaus

Fikapaus vid Rönnen

     
Första fikan för dagen intogs här och mätta och belåtna vandrade vi ut på ängen. Här träffade vi en lokal skådare som Lasse L känner så det blev en hel del snack. Då vi oroade oss för att himlen började mörkna västerut och sa att snart är ovädret över oss, så lugnade han oss. Han satt han skådat på Rönnen i många år och upplevt samma sak men att ovädret drar nordost om oss, så något regn kommer det inte. Mycket riktigt så hade han rätt. Vi klarade oss. Vi fick utdelning här i form av prutgås, kentska tärnor, ljungpipare, myrspov och tordmule.

 

spaning efter den svarthakade

Spaning efter den svarthakade buskskvättan i Farhult.

     

Tredje stoppet blev Farhultsviken och här blev det en hel del vadare bl a en sandlöpare. Efter en stund drog vi oss upp mot en äng där svarthakad buskskvätta häckat och vi hade turen att se hela familjen, mamma, pappa och barn.

 

svarthakad buskskvätta

Svarthakad buskskvätta

 

         
         
         
         
När vi var nöjda här så drog vi oss till Hasslarps dammar och här intog vi dagens andra fika. Sedan utökade vi artlistan med bl a gråhakedopping, smådopping, brunand och rörhöna.
Till slut kunde vi inte undkomma regnet. En rejäl skur gjorde att vi avslutade dagen.

 

         
         
Totalt blev det ca åttio arter varav 20 vadararter. Klart godkänt facit.

Lars-Olof

Artlista

Knölsvan grågås vitkindad gås kanadagås prutgås gravand bläsand kricka gräsand brunand vigg ejder knipa småskrake fasan smådopping skäggdopping gråhakedopping storskarv gråhäger röd glada brun kärrhök ormvråk fiskgjuse rörhöna sothöna strandskata skärfläcka mindre och större strandpipare ljungpipare kustpipare tofsvipa kustsnäppa sandlöpare kärrsnäppa enkelbeckasin myrspov storspov svartsnäppa rödbena skogssnäppa grönbena gluttsnäppa roskarl skrattmås fiskmås gråtrut havstrut kentsk tärna fisktärna tordmule tamduva skogsduva ringduva ladusvala hussvala gulärla sädesärla svarthakad buskskvätta stenskvätta koltrast sävsångare rörsångare törnsångare gransångare skäggmes blåmes skata kaja råka kråka korp stare gråsparv pilfink grönfink hämpling sävsparv

Vombs fure 26/6

Denna söndag skulle vi äntligen få se och höra sommargylling. Vi missade ju den på förra exkursionen.
Fyra stycken samlades i Hörby denna morgon medan vi var tre som körde från Eslöv för att stråla samman vid Vombsjöns parkering. Det var lite tunga moln men det var lovat uppehållsväder, men det dröjde inte länge förrän regnet började falla. Det slutade dock men kom sedan tillbaka ett par gånger under förmiddagen. Vi samlades på parkeringen och körde sedan i gemensam trupp till Vombs fure. Här träffade vi två Malmökillar, Fredrik och Lenny, som hört av sig dagen innan och undrat om de fick vara med. Givetvis fick de det. Vi började vandringen runt dammarna spänt lyssnande efter gyllingen, men den var inte på humör denna dagen heller. Arter vi hörde var gulsparv och trädpiplärka. I dammarna såg vi gravand, mindre strandpipare och skogssnäppa. Andra arter vi fick var rödstjärt, bofink och blåmes. Tillbaka till bilarna smakade det bra med värmande kaffe. Nästa ställe blev Äskebäskan vid Vombsjöns södra kant. Här har det tidigare rapporterats brandkronad kungsfågel, så den hoppades vi på men även denna gick vi bet på. Här var dock lite liv i träden så det blev bl a taltrast, bofink, trädkrypare, rörsångare,nötväcka och större hackspett. I sjön låg det skäggdopping och sothöna. Några fisktärnor och skrattmåsar födosökte. På en stolpe vid fisknät en bra bit ut i vattnet såg vi nånting blått överst. Då vi inte hade tuberna med så var vi övertygade om att det var en kungsfiskare som satt där. Denna förhoppning grusades när en av fotograferna tog en bild och det visade sig vara ett blått rep. Så kan det gå. Efter detta avslutade vi dagen och summerade ett trettiotal arter

Lars-Olof

Österlen 11/6/2016

Efter att noga studerat Försvarsmaktens hemsida vad gäller avlysningar av deras skjutfält, så var jag övertygad om att Ravlunda skjutfält var öppet denna dag. När vi kom dit väntade Jan-Erik vid de stängda grindarna in till skjutfältet. Det visade sig att det gick bra att besöka fältet till fots, men fordonstrafik var inte tillåtet. Mycket snopet. Nåväl, efter samråd med de övriga så omgrupperade vi till Drakamöllans naturreservat bara några km bort. Här hittar man i princip samma arter som vid skjutfältet. För de flesta var denna lokal en ny bekantskap. Vi började vandringen och vid vandrarhemmet hördes en kort strof från en sommargylling. Tyvärr var det inte alla som hörde den och sedan hördes den inte mer. När vi kom ut på heden hördes både trädlärka och sånglärka. Förhoppningen var att se fältpiplärka och efter en stund så såg Stig en som sedan visade upp sig fint. Vandringen fortsatte med törnskata och rödstjärt. Inne i skogen sjöng trädpiplärka. Andra arter på väg till parkeringen var stenknäck, hämpling, dubbeltrast och stenskvätta. När vi kom till bilarna hade vi gått över två och en halv timme så nu smakade det gott med fika. När denna var avklarad gjorde vi ett försök till på gyllingen utan resultat.
Nästa anhalt blev Björket i Kivik för gulhämpling, och när vi kommit ur bilarna hördes ett par stycken sjunga. En satt fint och sjöng i ett träd till fotografens glädje. När vi var nöjda här fortsatte vi mot Stenshuvud. När vi kom ut på heden sjöng en fältpiplärka från en enebuske. En fågel på en stolpe vållade mycket huvudbry vad det kunde vara, men förmodligen var det en näktergal. Ute på havet låg två storlommar och fiskade. I övrigt var det inte så mycket fågel här. Dags för en ny fika och efter det så avslutade vi dagen. Alla var nöjda med dagen och tyckte Drakamöllan var en höjdare så det blir nog fler besök hit
Lars-Olof
Artlista
Storlom  storkarv  röd glada  havsörn  ormvråk  tornfalk  gråtrut  skogsduva  ringduva  gök  tornseglare  större hackspett  mindre hackspett  trädlärka  sånglärka  ladusvala  fältpiplärka  trädpiplärka  gulärla  sädesärla  gärdsmyg  rödhake  näktergal  rödstjärt  stenskvätta  koltrast  björktrast  dubbeltrast  härmsångare  ärtsångare  trädgårdssångare  svarthätta  grönsångare  gransångare  talgoxe  nötväcka  sommargylling  törnskata  skata  kaja  råka  kråka  stare  pilfink  bofink  gulhämpling  hämpling  mindre korsnäbb  stenknäck  gulsparv

Herculesdammarna m.m 28/5

Som vanligt samling vid Ica Kvantum i Hörby. Målen för dagens exkursion var Herculesdammarna och Håslövs ängar. Vi var åtta som lämnade Hörby och när vi anlände till Hercules så väntade två medlemmar där på oss. Vi började gå ut till dammarna och strax hörde vi rördrommen tuta, vilket den gjorde mer eller mindre under hela vårt besök här. Strax såg vi tjugotalet svarttärnor flyga runt i dammarna och två par hade bo nära strandkanten. På väg till tornet hörde vi både sävsångare och rörsångare. Efter en stund tyckte jag mig se en skäggmes i vassen, men var inte helt säker. Efter ett tag så kom det en flygande så då hade jag sett rätt. Det visade sig att ett par hade bo i ett vassbälte och flög fram och tillbaka med mat i näbben. Även sävsparv hade bo i samma vassbälte. Uppe i tornet såg vi bla brun kärrhök, enkelbeckasin och gulärla. Nu började det rycka i kaffetarmen och vi retade oss på att vi inte tagit med fikat till tornet. Tillbaks samma väg till bilarna och transport till Håslövs ängar. Här intog vi äntligen dagens första fika och det smakade mycket bra. Målet här var att få se rödspov och brushane men de har minskat rejält här under de senaste åren. Vi gav oss ut på stigen runt ängarna och efter en stund kom det en rödspov flygande. Kul. Vi fick se åtminstone fyra rödspovar. När jag var här en gång 2010 såg jag 25 st, så det går utför med denna art. Vi såg även fyra brushanar, som häckade här förr. På väg tillbaka ser vi en gammal havsörn komma flygande med en fisk i klorna och vi följde denna. Till slut så landade den i ett bo där en unge ivrigt väntade på mat. En härlig upplevelse att få se detta. Tillbaka till bilarna tackade några för sig, men då vi hade mer fika så bestämde vi oss för att avsluta dagen vid Äspet. Efter en andra frukost här så gick vi ut till tornet. Här såg vi bl a myrsnäppa, skärfläcka och småtärna. Till slut var vi bara fyra kvar och vi bestämde att avsluta dagen. Upp i tornet kom en annan skådare som tipsade om en brandkronad kungsfågel. Förmodligen samma fågel som vi såg när vi var här tidigare i år. Vi stannade vid platsen där han hört och sett den, och så fort vi klev ur bilarna så hörde vi den sjunga. Efter ett tag så kom den och visade upp sig jättefint. Då Richard aldrig sett en brandkronad var han glad över detta kryss. Vi firade med glass i Everöd innan vi körde hemåt.
hercules
Artlista
Knölsvan  grågås  Vitkindad gås  prutgås  gravand  kricka  gräsand  skedand  vigg  ejder  småskrake  fasan  skäggdopping  storskarv  rördrom  gråhäger  vit stork  röd glada  havsörn  brun kärrhök  fiskgjuse  sothöna  trana  strandskata  skärfläcka  större strandpipare  mindre strandpipare  tofsvipa  kärrsnäppa  myrsnäppa  brushane  enkelbeckasin  rödspov  storspov  rödbena  skrattmås  fiskmås  silltrut  gråtrut  kentsk tärna  fisktärna  silvertärna  småtärna  svarttärna  ringduva  gök  tornseglare  sånglärka  backsvala  ladusvala  hussvala trädpiplärka  ängspiplärka  gulärla  sädesärla  gärdsmyg  näktergal  koltrast  björktrast  taltrast  sävsångare  rörsångare  törnsångare  trädgårdssångare  svarthätta  gransångare  lövsångare  brandkronad kungsfågel  skäggmes  blåmes  talgoxe  skata  råka  kråka  stare  pilfink  bofink  grönfink  steglits  hämpling  gulsparv  sävsparv

Öland vår 2016

Hela gängetLånge JanSkulle det skrivas eller inte? Skulle det skrivas om Gjusarnas skådning på Öland? Många tankar! Vill man det? Har man behov av det? Har jag något nytt att komma med? Jag vet inte.

 

Att vara Gjuse är en passion och om ingen annanstans så blir den fysiskt påtaglig på Öland. Allt gick vår väg. Och vår Herre fixade vädret. Och kanske drog han i osynliga trådar till 140 fågelarter som vi prickade in. Så tala om höjdpunkter, känslor, utbrott av glädje, samhörighet, gemenskap genom det vi ser. Somligt är i minnet för alltid. Ängshöken är en klassisk balett utan scengolv. Simsnäppan, den smalnäbbade vid Seby, som blev ett nytt kryss för Gjusarna och till en Budapestbakelse på ett café med tornseglare som tak. Så duvan vid Segerstads kyrka – en duva är en duva men en turturduva något annat. Detta med tanke på all uppståndelse. Först inget när vi körde förbi och sen när vi vände på larm, bilar och skådare överallt. Och sällan har man väl mött så mycket vänlighet. Två eller tre tuber blev genast min med rätt inställning. Vackert och ett stort tack till dessa skådare.

Två platser har fått ett eget rum i mitt hjärta: Lilla Horn som är en sällsynt värld. Har ni hört Beethovens pastoralsymfoni så har ni också sett Lilla Horn. Platsen är underbart förförisk, nästan en slags utopi av hur den svenska naturen borde se ut. Ekar, ängsblommor, en regnbåge som trillat ner och gått sönder, körsång, flugsnappare och ljuset som får allt att vibrera och röra på sig. Och tänk att här finns en blomma med detta namn: Späd ögontröst.

Den andra platsen: Petgärde träsk – lyssna: Ängshök, brun kärrhök, pungmes, rosenfink, enkelbeckasin och allt på en gång. Vem har råd att inte vara Gjuse eller fågelskådare?

Gert-Åke

 

Se galleriet för mer fantastiska bilder

RosenfinkLunchpausSnok

Artlista
Totalt observerades 140 arter under våra dagar på Öland. Så många har vi aldrig sett under våra resor hit. 3 av dessa var nya Gjusearter: smalnäbbad simsnäppa, turturduva och nattskärra
Knölsvan  sångsvan  sädgås  grågås  kanadagås  vitkindad gås  prutgås  gravand  snatterand  kricka  gräsand  skedand  brunand  vigg  ejder  alfågel  sjöorre  svärta  knipa  småskrake  storskrake  rapphöna  fasan  smådopping  skäggdopping  gråhakedopping  svarthakedopping  storskarv  ägretthäger  gråhäger  röd glada  havsörn  brun kärrhök  stäpphök  ängshök  duvhök  ormvråk  tornfalk  lärkfalk  kornknarr  sothöna  trana  strandskata  skärfläcka  större strandpipare mindre strandpipare  tofsvipa  kustsnäppa  sandlöpare  småsnäppa  mosnäppa  kärrsnäppa  myrsnäppa  brushane  enkelbeckasin  rödspov  storspov  svartsnäppa  rödbena  gluttsnäppa  drillsnäppa  roskarl  smalnäbbad simsnäppa  skrattmås  fiskmås  silltrut  gråtrut  havstrut  fisktärna  silvertärna  småtärna  tordmule  tamduva  ringduva  turkduva  turturduva  gök  nattskärra  tornseglare  göktyta  större hackspett  mindre hackspett  sånglärka  ladusvala  hussvala  trädpiplärka  ängspiplärka  gulärla  sädesärla  gärdsmyg  järnsparv  rödhake  näktergal  svart rödstjärt  rödstjärt  buskskvätta  stenskvätta  koltrast  björktrast  taltrast  sävsångare  rörsångare  härmsångare  höksångare  ärtsångare  törnsångare  trädgårssångare  svarthätta  grönsångare  gransångare  lövsångare  grå flugsnappare  mindre flugsnappare  halsbandsflugsnappare  svartvit flugsnappare  entita  blåmes  talgoxe  nötväcka  pungmes  törnskata  nötskrika  skata  kaja  råka  kråka  korp  stare  gråsparv  pilfink  bofink  bergfink  gulhämpling  grönfink  steglits  hämpling  rosenfink  stenknäck  gulsparv  sävsparv

Svensk besøg ved Gundsømagle

Vi låter danskarne referer!      Dagbladet 9/5/2016        Roskilde Avis 13/5/2016

27 gjuser (inklusive 2 nya medlemmar) tog bussen mot Danmark. Inge glömt

Väl framme vid 08:30, var det dags för en kopp kaffe och smaka manna från almträdane som  har vuxit från stubbar kvar efter almsjuka, medan vi väntade på de danska deltagarna.

Vi delade upp oss i två grupper (nedan ser vi 2 av de 4 duktiga ledera), en började i vassen, den andra vid parkering. Kattuggla ungar hadde tyvärr lämnat holkan dagen innan och var ingenstans att hittas. Vid fågeltornet var det danska ledare stolta över att notera minst 17 svarta tärnor – de häcker ännu inte på sjön, och ses på sträck.

 

IMG_0597Över ängan RoskildeTur1flög en ensam stork – en av det svenska paret där bosatt sig i området 5 år sedan.

 

 

 

 

Sävsångare 1 Skäggmes 1Skäggmesan glimmas från den andra fågeltornet , och igen i vassen, var båda sävsångare och sävsparv sjungade.

 

 

 

 

sävsparv 2 IMG_0599Och Lars-Olof brummande!

 

 

 

 

 

Fågellistan 52 arter :

Knölsvan

Grågås

Gräsand

Brunand

Vigg

Fasan

Skäggdopping

Storskarv

Gråhäger

Vit stork

Brun kärrhök

Sparvhök

Ormvråk

Tornfalk

Vattenrall

Sothöna

Tofsvipa

Skrattmås

Fiskmås

Fisktärna

Svarttärna

Tamduva

Skogsduva

Ringduva

Gök

Större hackspett

Ladusvala

Hussvala

Sädesärla

Gärdsmyg

Rödhake

Näktergal

Rödstjärt

Koltrast

Sävsångare

Rörsångare

Törnsångare

Svarthätta

Gransångare

Lövsångare

Skäggmes

Blåmes

Talgoxe

Nötskrika

Kaja

Råka

Kråka

Stare

Bofink

Steglits

Gulsparv

Sävsparv

 

Abullahägen och Skarhults våtmarker, 30/4/2016

Vi var 7 morgonpigga där mötes ved Abullahägen till grisaskrikarna  ifrån gråhakedoppingar i en kall blåst. Där var gott om fågelsång, grön- gran- och lövsångare, svarthätta, rödstjärt och kanske en svartvit flugsnappare, men den kunde vi inte hitta. En gärdsmyg sjungit ifrån toppen av en 30 meter hög gran träd. Sångsvanen var på bon. Vidare över bron, var en sädesärla sat fint, för at skådar efter ringtrast. Vi hittade ingen, men det verkade bli varmare och ladusvalarna var på fångst högt uppe. Lövet var ganska späd på de flesta träd, och sångarna var synliga ännu, men ofta svårt at  få set bra. Et par tornsångare måtte kollas i feltmanulen, da de var helt tysta. De blev dubbelkollat hemma av Joakim, da vi hört och så ärtsångare senare.

Efter fika pausen åkte vi till Skarhult, men där pågick jakt, så vi blev ved parkeringen och skådad på avstånd. Jägarna lod 7 dovhjort i spring över felten, de hadde tydligt fokus på något de trodde var i buskar ost om sjön. Fåglarna på den västlig sjö lod sig inte märka av förstörning, 3 tranar stod och betade vid kanten.