Spontanskådning vid Gäddängen

På onsdag 22/3 tänkte vi börja med skådning vid Gäddängen kl 10:00.  Det är tänkt att vi gör  detta jämna veckor och det är bara att dyka upp vid parkeringen.

Vi är hela tiden härute så det blir inget körande till andra lokaler i Skåne. Man stannar så länge man själv vill

Givetvis skall det fikas också, så medtag detta

 Välkomna

 

Årsmöte med Ringsjöbygdens Fågelskådare den 21/3 kl 19:00

Platsen är Räddningstjänsten i Hörby Kraftgatan 3

Efter mötet blir det föredrag av Anders Rosell från Stiftelsen Skånska Landskap

Fika kommer att serveras

Övriga handlingar som behövs för mötet kommer att skickas ut senare

Välkommen

Styrelsen Ringsjöbygdens Fågelskådare

 

 

Dagordning vid årsmöte med Ringsjöbygdens fågelskådare 21/3 2017

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av 2 st justerare tillika rösträknare
5. Fastställande av dagordning
6. Fastställande av röstlängd
7. Årsmötets behöriga utlysande
8. Antagande av de nya stadgarna
9. Verksamhetsberättelse
10. Ekonomisk berättelse
11. Revisionsberättelse
12. Ansvarsfrihet för styrelsen 2016
13. Val av ordförande på ett år
14. Val av fyra ledamöter på två år
15. Val av två revisorer på ett år
16. Val av revisorssuppleant på ett år
17. Val av valberedning
18. Fastställande av medlemsavgift
19. Mötets avslutning

 

Holkrensning – häcknings resultat

Söndagen den 29:e januari var ägnad åt att rensa och se över de holke vi har upmonterade på Gäddängen.

Totalt är det 115 st.

Vi var 18 st som ställde upp för att utföra arbetet. Vädret var hyfsat med termometer runt 0-strecket. Ingen vind att tala om.

Vi delade upp oss i 4 lag, som var och ett hade ansvar för sitt område.

.

På vänster sida om stigen tog vi ner 14 st holkar vilka vi skall placera ut hos FNC (Fulltofta NaturCentrum).

Av 115 holkar var 85 bebodda och 30 ubebodda. Flest ubebodda hade vi i området på höger sida från parkeringen till plattformen. Bålgetinge år räknat som ubebodda!

Av bomaterialen kunne vi se att fördelingen av de olika fåglar som häckade var :

  • 65 st Talgoxe/Blåmes
  • 13 st Svartvit flugsnappare
  • 1 st Nötväcka
  • 2 stk Pilfink/Gråsparv
  • 1 st Rödstjärt
  • 3 st Stare

Talgoxe/Blåmes ägg

Siffrorna er c:a siffror.

Efter avsluttet arbete smakde grillmästare Lennarts korvar alldeles utmärkt. En genomgång av bomaterialet och olika ägg gjordes ocksa.

En bra dag i naturen var till ända.

Olle Dahlkvist

Exkursion i dis, dimma och duggregn 19/2

Dagens exkursion gick till lokaler i vår närhet. Typiskt nog hade det fina vintervädret från tidigare i veckan försvunnit och nu var det gråmulet.
Gert-Åke och jag sa i bilen på väg till Hörby att det blir nog bara vi två, men när vi kom dit väntade två skådare och ytterligare tre anslöt lite senare.
Vi gav oss iväg och första stoppet blev Snogerödsdammen. På väg till plattformen hade vi hela tiden lätt regn. Man såg inte mycket ut över Ringsjön. På ett fält gick ett gäng knölsvanar och en flock sångsvanar flög strax förbi. Även kanadagäss gick ner och rastade. Efter en stund gav vi upp och gick tillbaka till bilarna. När vi kört en liten bit på grusvägen upp till stora vägen såg vi en varfågel i en trädtopp så vi stannade och studerade den en stund. Nästa stopp var planerat till Skarhults ängar, men vi ändrade planerna och gick en runda i Skarhults kronopark i stället. Här brukar vara en hel del mesar som svartmes och talltita men de var tysta denna dag. Ett par gulsparvar satt i ett träd och efter en stund stötte vi på en tämligen orädd gråsiska som satt på marken och födosökte. Den tog inte någon större notis om oss så vi kunde komma ganska nära innan den lyfte. Typiskt nog hade Sven-Åke låtit kameran vara kvar i bilen. Annars kunde han fått bra bilder på siskan. Tillbaka vid parkeringen var det fikadags och efter denna körde vi till Sjöholmen i hopp om att få se kungsfiskare i Rönne å, men av det blev det inte. Strömstare hade i fredags sett i Stockamöllan så den skulle vi väl få se. Trots noga letande fanns den inte på plats, och inte heller på två andra ställen som vi besökte.
Här avslutade vi dagen och vi konstaterade att det trots allt varit en hyfsad dag. Trettioen arter fick vi ihop bl a tre hackspettsarter vilket är ovanligt. Vårfåglarna lyste med sin frånvaro så våren låter vänta på sig lite till

Lars-Olof

Artlista

Knölsvan sångsvan kanadagås grågås gräsand knipa storskrake storskarv gråhäger rödglada ormvråk sothöna gråtrut spillkråka gröngöling större hackspett entita blåmes talgoxe nötväcka varfågel skata kaja råka kråka korp bofink grönfink grönsiska gråsiska gulsparv

Möte Ringsjöbygdens fågelskådarförening, 20170207 Sydliga Polarhav, Thomas Johnsson

Vi var 25 personer, som andäktigt lyssnade till Thomas Johnsson berättelse och bildvisning från Antarktis. Han medföljde en fyra veckors expedition dit i oktober-november år 2012, vilket är vårsäsong på den kontinenten.
För att kunna genomföra en resa till Antarktis måste rätt klädutrustning införskaffas och man måste ha insikt i hur omständigheterna är. Klimatet är hårt och växlar mycket snabbt. Medeltemperaturen i kontinentens mitt är -55 °C och kan gå ner till -90 °C. Vid kusterna ligger temperaruren omkring -18 °C på vintern och strax över 0 °C på sommaren och det blåser tidvis mycket hård vind. Trots omständigheterna besöker 35 000 personer Antarktis årligen och det sker en kontinuerlig ökning. I området finns det 80 forskningsstationer. Den expedition, som Thomas Johnsson medföljde, hade mycket rigorösa säkerhetsbestämmelser, vilket t.ex. innebar att vid hårt väder så var det förbjudet att lämna hytten på båten. Det fanns en läkare med under hela resan.
I Antarktisområdet häckar 21 fågelarter, varav pingviner utgör fem av dessa. För dem är innehållet i havet ett smörgåsbord i form av mycket lysräka eller krill.
När det gäller växtligheten så finns det 60 arter mossa, ett hundratal arter av lava och endast två blomarter.
Djurlivet består mestadels av olika typer av sälar och valar samt sjölejon, vilka kunde beskådas på nära håll under resan.
Resan utgick från Buenos Aires storstadsmyller och gick sedan till Pantagoniens buskstäppområde i södra Argentina. Där var det påstigning på det fartyg, som utgjorde bostad och restaurang under hela resan genom Antarktis. Första anhalten med båten var Falklandsöarna. För landstigning användes gummibåtar sk. zodiak, vilket medförde en guppig och tidvis våt färd in till land. Där hade naturligvis rätt sorts kläder stor betydelse. Här möttes gruppen av bl.a. åsnepingviner, som helt orädda blandade sig med gruppen.
Resan fortsatte med ett par dygn till havs innan man nådde Sydgeorgien. Där vimlade det av olika sorters albatross och på land fanns den vackra kungspingvinen i jättekolonier. Kungspingvinens unge är däremot inte så fin, den har brun lurvig päls, som ruggas under säsongen så den vackra skruden träder fram.
Färden fortsatte ut på öppet hav och nu började isberg att skönjas och slutligen nådde man Antarktis, Sydshetlandsöarna. Vid landstigningen såg man bl.a. av hakremspingviner i stora kolonier. Det fanns också bl.a. åsnepingviner, jättestormfåglar, arktiska tärnor och helt orädda slidnäbbar. De kryssade runt bland isflaken i sin zodiak och upplevde vyer med vita och turkosblå isberg tillsammans med snöklädda fjälltoppar. På isflaken såg man olika typer av sälar och fåglar såsom antarktistärnor, kritvita ispetreller, antaktiska skarvar och jättestormfåglar. Thomas Johnsson poängterade att de silvertärnor, som häckar i Sverige, övervintrar i Antarktisområdet.
Totalt upplevdes Antarktis under fem dagar innan båten styrde norrut och mot den Chilenska kusten.
Väl iland kunde gruppen känna fast mark under fötterna och att de genomfört en oförglömlig resa.
Thomas Johnsson har en egen webbsida där man kan läsa om alla de resor han genomfört. Adressen är: www.clangula.se

Vid pennan
Ann-Margret Svärd-Nilsson

Fågelkalendern : Anmäl ditt intresse nu!

Välkommen till Fågelkalendern!

Gillar du att hålla koll på när fåglarna kommer på våren?! I Fågelkalendern kommer vi att samla in observationer av flyttfåglars ankomst, men även avflyttning och andra årstidstecken på ett organiserat sätt. Målet är att bidra med landsomfattande data för att bättre kunna följa, förstå och förutse klimatförändringens effekter för fåglarna. Vi hoppas på din hjälp! Med gemensamma krafter kan vi beskriva naturens kalender i hela landet.

Välkommen att hjälpa till i Fågelkalendern! Anmäl ditt intresse att delta i Fågelkalendern, så återkommer vi med mer information. Fågelkalendern startar våren 2017. Tipsa gärna andra!

Ladda hem vårt informationsblad (pdf) om du vill läsa mer om Fågelkalendern.

Hur går det till?

Poängen med Fågelkalendern är att alla som deltar gör sina observationer på samma sätt. Målet är att metoden ska vara så enkel att såväl erfarna skådare som nybörjare ska kunna delta sida vid sida. I korthet kommer det att handla om följande:

  • Du gör observationer under 5 minuter på en plats du själv bestämmer, och rapporterar in vilka arter du sett och hört – och de du inte sett och hört.
  • Du utgår från en egen lista med fågelarter som du fokuserar på. Vi rekommenderar ett antal prioriterade fågelarter, men du bestämmer alltså själv vilka arter som du känner till och tänker observera.
  • Vi vill att du utför dina 5-minuters observationer två gånger per vecka under den relevanta perioden av året.
  • En app för mobilelefoner är under utveckling. Med appen kommer du enkelt kunna rapportera in dina Fågelkalendern-observationer till Artportalen.
Sveriges Ornitologiska Förening (SOF – BirdLife Sverige) står bakom Fågelkalendern. Du kan läsa mer om föreningen och är varmt välkommen
Cecilia Kullberg
Stockholms universitet
Projektledare för Fågelkalendern
cecilia.kullberg@zoologi.su.se
08-164713
Kjell Bolmgren
SLU, Sveriges lantbruksuniversitet
Samordnare för Svenska fenologinätverket
kjell.bolmgren@slu.se
018-671261

Holkrensning den 29 januari 2017

Den 29 januari hade vi lagt in exkursion till Gäddängen, men det blev holkrensning istället.

Vi var 18 st som samlades på parkeringen denna dimmiga söndag. Mycket bra uppslutning tycker jag. Ann-Margret och Per-Uno for iväg för att rensa holkarna runt gömslet, medan Olle delade in oss andra i fyra grupper för att rensa mellan Gäddängen och Ringsjön. Förutsättningarna var att öppna holken, ta bort bomaterial, äggskal och ev döda fågelungar.

Innehållet i bomaterialet gav en fingervisning om vem som hade bebott holken. Var det mossa så är det mesar, gräsmaterial använder rödstjärt och svartvit flugsnappare, medan pilfink och gråsparv använder fjädermaterial. I några holkar fanns det ägg från talgoxe, rödstjärt och blåmes kvar. En holk var bebodd av två större skogsmöss som nyfiket tittade fram, så de fick ha sitt bo i fred. Några holkar hade haft  bi, humlor och bålgetinge som invånare.

Bålgetingebo

Talgoxe ägg

Rensningen gick på ett par timmar och efteråt samlades vi för fika, korvgrillning och genomgång av vad som hittats. Totalt rensades ca 130 holkar och kanske 20 var obebodda, så holkarna fyller verkligen sittsyfte härute. En del holkar plockades ned för att sättas upp vid Fulltofta Naturcentrum
Givetvis observerades det  fågel också denna dag, även om det inte var mycket. Gråhäger, sångsvan, ormvråk, röd glada, stjärtmes och nötväcka hamnade på artlistan.
Stort tack till alla som ställde upp denna dag

Lars-Olof

Vinterfåglar inpå knuten

January 26 at 6:05pm

I dag drar det igång!
– VINTERFÅGLAR INPÅ KNUTEN

Under helgen 27-30 januari genomförs Vinterfåglar Inpå Knuten för tolfte året i rad. Då kan ni alla rapportera vilka fåglar som finns på er fågelmatning. Du kan välja att räkna dina matgäster när som helst under dessa dagar, och du rapporterar det högsta antalet du ser samtidigt av samma art.
Det kommer att finnas en app att ladda ned till både iPhone och Android. Man kan också rapportera på nätet www.birdlife.se/vik.

Tosteberga i vindstilla, 14-1-2017

Det var fyra entusiastiska fågelskådare från föreningen, som strålade samman i Fjälkinge, för vidare gemensam färd till Tosteberga hamn. Med tanke på årstid och skådareplats så hade vi klätt oss därefter. Vi möttes av solen och en helt lugn havsvik där vi i lugn och ro kunde ställa upp kameror och tubkikare. Vi hittade havsörnen direkt och efter en liten stund så blev det ännu fler. Sammanlagt såg vi 10 stycken på en gång, riktigt mäktigt.

Det fanns en hel del häger, som utplacerat sig längs strandkanten. Vidare såg vi mängder med vigg, knipor och gräsand. Bläsand, brunand, storskrake, småskrake, kricka och knölsvan samt skarv fanns också i ett flertal. Vi kunde njuta av vårt medhavda kaffe i solen innan vi bestämde oss för att köra till Tosteberga ängar. På promenaden till vattnet hoppades vi få se varfågeln, men den lyste med sin frånvaro. I vattnet utanför såg vi ett flertal årsgamla knölsvanar, i övrigt var det sparsamt, förutom ett stort gäng sädgäss och enstaka skäggdopping. Eftersom solen gått i moln blev väderleken en aning kallare och vi gick mot bilarna igen. Hälften av gänget åkte vidare till Skräbeåns utlopp och den andra hälften åkte hem.  Samtliga funna arter, se artlistan.

Vid pennan

Ann-Margret Svärd-Nilsson

Kan du bestämma denna fågel?

Exkursions deltagarna tillbringade 10 minuter på denna fågel som satt ensam och tyst i sitt slåen busk. Vad tror du den är? Mail ditt förslag till Richard Dodsworth

Skräbeån, Edenryd och Valje

Vi så ingen kungsfiskar eller strömstare ved Skräbeån, men över 200 grönsiska och 3 trädkrypare. Vid Edenryd grönfink och enenstaka havsörn. Vid Valje var der många änder och sångsvaner. Vid nöje granskning av vigg flokken, hittades 3 bergänder.

Artlista, 37 Tosteberga, 47 total

 

Tosteberga hamn och ängar Nymölla, Ederyd, Valje
Knölsvan Sångsvan
Sädgås Bergand
Bläsgås Storskrake
Grågås Sparvhök
Kanadagås Sothöna
Vitkindad gås Gärdsmyg
Bläsand Blåmes
Kricka Trädkrypare
Gräsand Grönfink
Brunand Grönsiska
Vigg  
Knipa  
Salskrake  
Småskrake
Fasan  
Skäggdopping
Storskarv  
Gråhäger  
Röd glada  
Havsörn  
Ormvråk  
Tornfalk  
Skrattmås  
Gråtrut  
Havstrut  
Tamduva  
Ringduva  
Sidensvans
Koltrast  
Talgoxe  
Skata  
Kaja  
Kråka  
Korp  
Gråsparv  
Pilfink  
Gulsparv