Holkrensningsdag : Lördagen 3:e December, kl 09:00

De holkar som vi har monterat upp på Gäddängen skall rensas.

Samling på parkeringsplatsen, Gäddängen. Anmäl er snarast möjligt till Richard Dodsworth

Föreningen bjuder på grillad korv med bröd, samt någon form av dryck. Tag med eget kaffe/te.

Utrustning

  • Renshacka, spackel eller annat verktyg som underlättar rensning
  • Arbetshandskar
  • Munskydd (föreningen köper in)
  • Skruvdragare med bits Tx20 och PH2 (1 stk pr lag)
  • Stege med åtminstone 5 steg (1 stk pr lag)
  • Anteckningsblock (1 stk pr lag)
  • Penna

Extra årsmöte, 7 års kalas, bildvisning den 22/11

Tisdagen den 22/11 är det dags för medlemmarnas visning av sina bilder. Du som vill visa bilder kan anmäla detta till Richard Dodsworth   

Denna kväll blir det även ett extra årsmöte med anledning av att styrelsen har tittat över stadgarna. För att anta de nya stadgarna krävs två årsmöte och det första blir således denna kväll, och nästa beslut tas på ordinarie årsmöte i mars.

Stadgeförslaget är skicket via mail

Vi firar dessutom föreningens 7 års-kalas så någon form av förtäring blir det denna kväll. Anmäl gärna om du kommer så vi vet hur många vi blir senast den 18/11, även detta till Richard Dodsworth  

Sträcket i Falsterbo…

P.G.Bentz förevisar

P.G.Bentz förevisar

….var inget som lockade föreningens medlemmar. Vi var endast fyra stycken med denna gång.
Vi började med att ställa oss ute på Nabben och följa sträcket där. En hel del tättingar som bo/bergfink, steglits, grönsiska och blåmes drog förbi hela tiden. Några sparvhökar lämnade också landet. Rastande fåglar var bl a storspov, gluttsnäppa, svartsnäppa, skedand och gravand.
När vi var nöjda här drog vi oss bort till fyren för att lyssna på P-G Bentz. Även om man hört honom många gånger är det alltid lika intressant varje gång . En del ringmärkta fåglar visades upp som svarthätta, järnsparv, gransångare och rödhake.

 

Fler kor än ormvråk

Fler kor än ormvråk

Nästa etapp blev Skanörs ljung och rovfågelsträcket. Det var väl inte någon större aktivitet när vi kom. Mest tornfalkar som födosökte på ljungen. En del bivråkar och röda glador sträckte. Efter en stund gick ryktet att en större skrikörn siktats vid Falsterbokanalen så det var bara att rikta blickarna mot skyn. Mycket riktigt så kom den i majestätisk flykt över oss mot Nabben. Efter ca en kvart kom den tillbaka och drog nordväst. Den ville väl inte lämna Sverige riktigt ännu.

Nöjda med dagen avslutade vi här. 58 arter blev det

Lars-Olof

Artlista
Knölsvan  grågås  vitkindad gås  gravand  bläsand  kricka  gräsand  skedand  vigg  ejder  knipa  småskrake  smådopping  storskarv  gråhäger  bivråk  röd glada  havsörn  brun kärrhök  sparvhök  ormvråk  fjällvråk  större skrikörn  tornfalk  sothöna  enkelbeckasin  storspov  gluttsnäppa  svartsnäppa  skrattmås  gråtrut  havstrut  fisktärna  ringduva  trädlärka  ladusvala  trädpiplärka  ängspiplärka  forsärla  sädesärla gärdsmyg  järnsparv  rödhake  svarthätta  gransångare  blåmes  skata  kaja  råka  kråka  stare  bofink  bergfink  steglits  grönsiska  gråsiska  mindre korsnäbb  sävsparv

Extra årsmöte och sjuårskalas

Tisdagen den  22/11 kl 19:00 firar vi föreningens sjuårskalas med bildvisning av våra medlemmar. Har du bilder du vill visa så meddela detta till mig så vi vet hur många som vill visa.

Det kommer att hållas ett extra årsmöte denna kväll med anledning av att vi ser över våra stadgar. Dagordning och stadgeförslag kommer att skickas ut i god tid så ni kan läsa igenom dom.

Någon form av förtäring serveras denna kväll.

Vad gäller parkering vid räddningstjänsten så parkera inte på gården utan på grusplanen mitt emot, så vi inte är i vägen om det blir utryckning

Ringsjön runt 10-9-2016

glada-langs-vagen-soder-sjoholmen

Glada langs vägen söder om Sjöholmen

Bara sex skådare kom till samlingsplatsen i Hörby för att skåda fågel runt Ringsjön under ledning av Lassarna Lundquist och Helgesson.  Vi hade upplevt  tjock dimma på en del håll under vägen dit, så vi var lite bekymrade över sikten.  Men väderprognoserna hade utlovat värme och obetydliga vindar så vi gav oss iväg med gott hopp.
När vi kom till första stopp vid Snogerödsdammen var det bara lite disigt över sjön. Dammen är numera ganska igenväxt och omöjlig att helt överskåda från utsiktsplattformen, men en smådopping syntes och några sothönor. På fälten skränade grågäss. En grann börringevråk satt i en trädtopp.

Fikapaus vid Sjöholmen

Fikapaus vid Sjöholmen

Skadning vid Sjöholmen

Skadning vid Sjöholmen

Vi stannade inte så länge, utan körde vidare upp mot Södra Munkarp, där vi skrämde upp ett dussin röda glador som nog avvaktat dimmans upplösning i en trädridå. Vid Sjöholmens badplats parkerade vi och travade iväg mot Rönneås utlopp ur Västra Ringsjön. Här låg dimman tät över sjön och ån, men vi fick se en skymt av två kungsfiskare.  Hörselskådning gav massor av grågäss som osynliga flög över, liksom några tranor. Mycket småfågel pep i buskarna, framför allt gransångare, järnsparvar och rödhakar. En trädgårdssångare visade sig, gröngöling och större hackspett kacklade. Vi avslutade här med att fika på bänkarna vid badplatsen. Nu började solen bryta genom dimman och vi bestämde oss för att fortsätta exkursionen vid Gäddängen.

Större strandpipare, Gäddängen

Större strandpipare, Gäddängen

När vi kom dit hade dimman torkat upp och det var varmt och skönt. Det mest spektakulära här var ägretthägrarna, som varit stationära ett tag och som häromdan utökats från tre till fyra, som stod och glodde i norra delen av våtmarken. Här har varit lite olika vadare på sistone när dammen blivit grundare, men idag syntes bara en skogssnäppa och några enkelbeckasiner förutom en massa tofsvipor. Ingen kungsfiskare, ingen gjuse eller lärkfalk som kunde förväntaas. Bland alla änder fanns snatterand och skedand. En vattenrall väsnades i vassen på nära håll vid plattformen.  Som avslutning spanade vi över Östra Ringsjön från fågeltornet. Där ute fanns en massa grågäss och bland dem några vitkindade, ett trettital sångsvanar och en del brun- och bläsand. En ung havsörn vållade en viss uppståndelse. På sandrevlarna syntes ett par forsärlor och en välkamouflerad ung större strandpipare.

 

Gråhäger, Gäddängen

Gråhäger, Gäddängen

Lars Helgesson

Artlista
Knölsvan, sångsvan, grågås, vitkindad gås, bläsand, snatterand, kricka, gräsand, skedand, brunand, vigg, knipa, fasan, smådopping, skäggdopping, storskarv, ägretthäger, gråhäger, vit stork, röd glada, havsörn, ormvråk, vattenrall, sothöna, trana, tofsvipa, enkelbeckasin, skogssnäppa, skrattmås, fiskmås, gråtrut, havstrut, skogsduva, ringduva, kungsfiskare, gröngöling, större hackspett, trädpiplärka, ängspiplärka, forsärla, sädesärla, gärdsmyg, järnsparv, rödhake, koltrast, trädgårdssångare, gransångare, lövsångare, blåmes, talgoxe, nötväcka, skata, kaja, råka, kråka, stare, pilfink, bofink, grönfink, steglits, grönsiska, sävsparv.

Röjning vid Gjusebo

Platform ifrån Gjuseboet

Platform ifrån Gjuseboet

Revet ifrån Gjuseboet

Revet ifrån Gjuseboet

Den 24 augusti kl 9 kom fyra modiga killar ner till Gäddangen, till trumpeterna ifrån hundratals av tranor. De hade övernattad på åkern, och när dimman lättade, tog de sig vidare på resan söderut. Vi fick även en artlista på 34 arter. Vi jobbade hårt med att röja och rensa stigen och parkeringen ner till Gjuseboet. Man kan nu ochså se revet och plattformen ifrån gömslet.

 

IMG_0750Artlistan
Knölsvan
Grågås
Kricka
Gräsand
Storskarv
Ägretthäger
Gråhäger
Röd glada
Havsörn
Brun kärrhök
Sparvhök
Ormvråk
Fiskgjuse
Lärkfalk
Sothöna
Trana
Tofsvipa
Enkelbeckasin
Gluttsnäppa
Skrattmås
Ringduva
Kungsfiskare
Sädesärla
Törnsångare
Lövsångare
Grå flugsnappare
Blåmes
Nötväcka
Kaja
Råka
Kråka
Stare
Grönfink
Sävsparv

Rovfågelspaning

Den 20 augusti var det än en gång dags att besöka området runt Näsbyholm och Havgård.
Vid denna tid ses det en hel del rovfåglar här, och vår förhoppning var att få se den mindre skrikörn som varit här sedan början av sommaren.
Vi var 14 st som samlades i Hörby och första anhalten blev Näsbyholm. Första stoppet var vid allén uppmot godset. Massor av fasaner kantade vägen. Ett par bruna kärrhökar flög runt och en buskskvätta visade sig fint i toppen på en buske. Som vanligt när vi är ute så började vi bli fikasugna så vi körde ner till Näsbyholmssjön och kombinerade skådning och fika. I sjön var en del änder som vigg, knipa och brunand. Några kärrsnäppor och brushanar flög förbi.
Öjda här fortsatte vi till Havgård och stannade till för att försöka den mindre skrikörnan. Här brukar det vara gott om rovfågel uppe i luften, men givetvis var det dött denna dag. Antingen var vi för tidiga eller så blåste det för lite.

Vidare till Börringe mad . Här var det bl a smådopping, gråhakedopping, grönbenor, brushanar och en vattenrall.

Börringe Mad

Tofsvipor, Börringe Mad

Alltid plats till en gjuse till

Alltid plats till en gjuse till

Bisbjär 
Sista anhalten blev Bisbjär och ytterligare spaning efter skrikörnen. Tyvärr ville den inte visa sig om den nu var kvar. Dan innan hade en mindre skrikörn siktats på Falsterbonäset, så det kan ju ha varit den. Dock vi vi se en gammal och en yngre havsörn och det är ju alltid kul.
Havsörn, Bisbjär

Gammal havsörn

Lars-Olof
 
Artlista t o m Bisbjär
 
Knölsvan  grågås  snatterand  kricka  gräsand  skedand  brunand  vigg  knipa  fasan  smådopping  gråhakedopping  storskarv  gråhäger  röd glada  havsörn  brun kärrhök  sparvhök  ormvråk  tornfalk  pilgrimsfalk  vattenrall  sothöna  trana  tofsvipa  småsnäppa  kärrsnäppa  brushane  enkelbeckasin  gluttsnäppa  grönbena  drillsnäppa  skrattmås  fiskmås  fisktärna  tamduva  ringduva  tornseglare  gröngöling  större hackspett  ladusvala  hussvala  trädpiplärka  gulärla  sädesärla  buskskvätta  entita  nötväcka  skata  kaja  kråka  korp  stare  grönfink  hämpling

Vadare i nordväst 30/7/2016

skäggmes

Skäggmes (ung hane)

En tradition är att vi besöker den nordvästra delen av Skåne ungefär vid denna tid. Sydsträcket är i gång och det var framförallt vadarna som ar målet. Vi var sex st morgonpigga som strålade samman i Stockamöllan kl 6 denna morgon. Efter att ha hämtat upp Flemming på vägen styrde i kosan mot Sandön. Väl framme hann vi knappt ur bilarna när vi hörde skäggmesarna välkomna oss. Tio-talet årsungar visade upp sig fint i vassen innan bryggan ut till ön. När vi varit här tidigare så har det varit gott om sandrevlar för fåglarna att rasta på, men denna gång var det högt vatten så det var bara några revlar som var besatta. Vi såg bl a kustsnäppa, kärrsnäppa och storspov. Efter ett tag så var vi nöjda här och begav oss till Rönnen.

 

fikapaus

Fikapaus vid Rönnen

     
Första fikan för dagen intogs här och mätta och belåtna vandrade vi ut på ängen. Här träffade vi en lokal skådare som Lasse L känner så det blev en hel del snack. Då vi oroade oss för att himlen började mörkna västerut och sa att snart är ovädret över oss, så lugnade han oss. Han satt han skådat på Rönnen i många år och upplevt samma sak men att ovädret drar nordost om oss, så något regn kommer det inte. Mycket riktigt så hade han rätt. Vi klarade oss. Vi fick utdelning här i form av prutgås, kentska tärnor, ljungpipare, myrspov och tordmule.

 

spaning efter den svarthakade

Spaning efter den svarthakade buskskvättan i Farhult.

     

Tredje stoppet blev Farhultsviken och här blev det en hel del vadare bl a en sandlöpare. Efter en stund drog vi oss upp mot en äng där svarthakad buskskvätta häckat och vi hade turen att se hela familjen, mamma, pappa och barn.

 

svarthakad buskskvätta

Svarthakad buskskvätta

 

         
         
         
         
När vi var nöjda här så drog vi oss till Hasslarps dammar och här intog vi dagens andra fika. Sedan utökade vi artlistan med bl a gråhakedopping, smådopping, brunand och rörhöna.
Till slut kunde vi inte undkomma regnet. En rejäl skur gjorde att vi avslutade dagen.

 

         
         
Totalt blev det ca åttio arter varav 20 vadararter. Klart godkänt facit.

Lars-Olof

Artlista

Knölsvan grågås vitkindad gås kanadagås prutgås gravand bläsand kricka gräsand brunand vigg ejder knipa småskrake fasan smådopping skäggdopping gråhakedopping storskarv gråhäger röd glada brun kärrhök ormvråk fiskgjuse rörhöna sothöna strandskata skärfläcka mindre och större strandpipare ljungpipare kustpipare tofsvipa kustsnäppa sandlöpare kärrsnäppa enkelbeckasin myrspov storspov svartsnäppa rödbena skogssnäppa grönbena gluttsnäppa roskarl skrattmås fiskmås gråtrut havstrut kentsk tärna fisktärna tordmule tamduva skogsduva ringduva ladusvala hussvala gulärla sädesärla svarthakad buskskvätta stenskvätta koltrast sävsångare rörsångare törnsångare gransångare skäggmes blåmes skata kaja råka kråka korp stare gråsparv pilfink grönfink hämpling sävsparv

Vombs fure 26/6

Denna söndag skulle vi äntligen få se och höra sommargylling. Vi missade ju den på förra exkursionen.
Fyra stycken samlades i Hörby denna morgon medan vi var tre som körde från Eslöv för att stråla samman vid Vombsjöns parkering. Det var lite tunga moln men det var lovat uppehållsväder, men det dröjde inte länge förrän regnet började falla. Det slutade dock men kom sedan tillbaka ett par gånger under förmiddagen. Vi samlades på parkeringen och körde sedan i gemensam trupp till Vombs fure. Här träffade vi två Malmökillar, Fredrik och Lenny, som hört av sig dagen innan och undrat om de fick vara med. Givetvis fick de det. Vi började vandringen runt dammarna spänt lyssnande efter gyllingen, men den var inte på humör denna dagen heller. Arter vi hörde var gulsparv och trädpiplärka. I dammarna såg vi gravand, mindre strandpipare och skogssnäppa. Andra arter vi fick var rödstjärt, bofink och blåmes. Tillbaka till bilarna smakade det bra med värmande kaffe. Nästa ställe blev Äskebäskan vid Vombsjöns södra kant. Här har det tidigare rapporterats brandkronad kungsfågel, så den hoppades vi på men även denna gick vi bet på. Här var dock lite liv i träden så det blev bl a taltrast, bofink, trädkrypare, rörsångare,nötväcka och större hackspett. I sjön låg det skäggdopping och sothöna. Några fisktärnor och skrattmåsar födosökte. På en stolpe vid fisknät en bra bit ut i vattnet såg vi nånting blått överst. Då vi inte hade tuberna med så var vi övertygade om att det var en kungsfiskare som satt där. Denna förhoppning grusades när en av fotograferna tog en bild och det visade sig vara ett blått rep. Så kan det gå. Efter detta avslutade vi dagen och summerade ett trettiotal arter

Lars-Olof