Holkrensning – häcknings resultat

Söndagen den 29:e januari var ägnad åt att rensa och se över de holke vi har upmonterade på Gäddängen.

Totalt är det 115 st.

Vi var 18 st som ställde upp för att utföra arbetet. Vädret var hyfsat med termometer runt 0-strecket. Ingen vind att tala om.

Vi delade upp oss i 4 lag, som var och ett hade ansvar för sitt område.

.

På vänster sida om stigen tog vi ner 14 st holkar vilka vi skall placera ut hos FNC (Fulltofta NaturCentrum).

Av 115 holkar var 85 bebodda och 30 ubebodda. Flest ubebodda hade vi i området på höger sida från parkeringen till plattformen. Bålgetinge år räknat som ubebodda!

Av bomaterialen kunne vi se att fördelingen av de olika fåglar som häckade var :

  • 65 st Talgoxe/Blåmes
  • 13 st Svartvit flugsnappare
  • 1 st Nötväcka
  • 2 stk Pilfink/Gråsparv
  • 1 st Rödstjärt
  • 3 st Stare

Talgoxe/Blåmes ägg

Siffrorna er c:a siffror.

Efter avsluttet arbete smakde grillmästare Lennarts korvar alldeles utmärkt. En genomgång av bomaterialet och olika ägg gjordes ocksa.

En bra dag i naturen var till ända.

Olle Dahlkvist