Exkursion i dis, dimma och duggregn 19/2

Dagens exkursion gick till lokaler i vår närhet. Typiskt nog hade det fina vintervädret från tidigare i veckan försvunnit och nu var det gråmulet.
Gert-Åke och jag sa i bilen på väg till Hörby att det blir nog bara vi två, men när vi kom dit väntade två skådare och ytterligare tre anslöt lite senare.
Vi gav oss iväg och första stoppet blev Snogerödsdammen. På väg till plattformen hade vi hela tiden lätt regn. Man såg inte mycket ut över Ringsjön. På ett fält gick ett gäng knölsvanar och en flock sångsvanar flög strax förbi. Även kanadagäss gick ner och rastade. Efter en stund gav vi upp och gick tillbaka till bilarna. När vi kört en liten bit på grusvägen upp till stora vägen såg vi en varfågel i en trädtopp så vi stannade och studerade den en stund. Nästa stopp var planerat till Skarhults ängar, men vi ändrade planerna och gick en runda i Skarhults kronopark i stället. Här brukar vara en hel del mesar som svartmes och talltita men de var tysta denna dag. Ett par gulsparvar satt i ett träd och efter en stund stötte vi på en tämligen orädd gråsiska som satt på marken och födosökte. Den tog inte någon större notis om oss så vi kunde komma ganska nära innan den lyfte. Typiskt nog hade Sven-Åke låtit kameran vara kvar i bilen. Annars kunde han fått bra bilder på siskan. Tillbaka vid parkeringen var det fikadags och efter denna körde vi till Sjöholmen i hopp om att få se kungsfiskare i Rönne å, men av det blev det inte. Strömstare hade i fredags sett i Stockamöllan så den skulle vi väl få se. Trots noga letande fanns den inte på plats, och inte heller på två andra ställen som vi besökte.
Här avslutade vi dagen och vi konstaterade att det trots allt varit en hyfsad dag. Trettioen arter fick vi ihop bl a tre hackspettsarter vilket är ovanligt. Vårfåglarna lyste med sin frånvaro så våren låter vänta på sig lite till

Lars-Olof

Artlista

Knölsvan sångsvan kanadagås grågås gräsand knipa storskrake storskarv gråhäger rödglada ormvråk sothöna gråtrut spillkråka gröngöling större hackspett entita blåmes talgoxe nötväcka varfågel skata kaja råka kråka korp bofink grönfink grönsiska gråsiska gulsparv