Spontanskådning, 22/3/2017

Det fanns trängseln på parkering och på plattformen till spontanskådning idag.

Vi hade totalt 21 vuxna, 1 barn och 4 hundar till evenemanget i varmt solsken, tempered vid en kall vind.

Sävsparv (Eje Hulten)

Havsörn var med till att skrämma grågäs, gråhäger och skrattmås upp. Ett par knölsvan dansade en duett, medan en annan två var redan på sina bon. Där var båda vanliga och mindra sångsvan. Gransångaren hörtes, flera sävsparv underhöll oss, och mycket ovanligt för Gäddaängen vista en skäggmes för oss kortvarigt. Bofink, talgoxe, nötväcka och gulsparv sjöng.

Skäggmes (Åsa Blücker)

Lasse hade redan dykt upp vid 8 tidan - där är ingen grund till at vänta till 10, och det är hans artlista.

Artlista Gäddängen 2017-03-22

Knölsvan, Sångsvan, Mindre sångsvan, Grågås, Vitkindad gås, Gravand, Snatterand, Kricka,

Gräsand, Stjärtand, Skedand, Vigg, Knipa, Salskrake, Storskrake, Skäggdopping, Storskarv, Gråhäger, Vit stork, Röd glada, Havsörn, Sparvhök, Ormvråk, Sothöna, Trana, Strandskata, Tofsvipa, Skrattmås, Fiskmås, Gråtrut, Ringduva, Större hackspett, Gärdsmyg, Rödhake, Gransångare, Skäggmes, Blåmes, Talgoxe, Nötväcka, Trädkrypare, Varfågel, Skata, Kaja, Kråka, Korp, Stare, Bofink, Steglits, Gulsparv, Sävsparv.