Dvärgmås igen på spontanskådning

7 medlemmar mötte upp till höstsäsongens förste spontanskådning. Där kom ett par skurar, men annars var vädret fint. Vattenstånd var fint, och där stod en del fåglar på revet, dock inga vadare. Senare dök upp en tofsvipa och en enkelbekkasin, så vi fick et par på listan. Där är säkert flera vid Stora Mosse på lördag.

Upptäcka dvärgmåsen!

En dvärgmås gömte sig tät på, men vi måste kolla fågelguide för at vara vissa. Det var en adult i vinterdräkt, kanske för att hösten började i maj i år!

Artlistan :

Knölsvan, Sångsvan, Grågås, Snatterand, Kricka, Gräsand, Skedand, Knipa, Skäggdopping, Storskarv,Gråhäger, Vit stork, Röd glada, Brun kärrhök, Ormvråk, Fiskgjuse,

Sothöna, Trana, Tofsvipa, Enkelbeckasin, Skrattmås, Dvärgmås, Fisktärna, Ringduva, Sädesärla, Rödhake, Rörsångare, Lövsångare, Grå flugsnappare, Blåmes, Talgoxe, Nötväcka, Törnskata, Kråka, Bofink, Gulsparv

Vadarskådning i nordvästra Skåne, 29 juli 2017

Som brukligt är vid denna tid så var målet för dagens exkursion nordvästra Skåne och rastande vadare.
Samling i Stockamöllan och sedan vidare till första lokalen som var Sandön vid Utvälinge.

Skådning på Sandön

I vassen på väg ut så var det fullt ös på skäggmesarna. De hördes mest, men ibland lyckades
vi också få se dom. Rastande vadare här bl a spovsnäppa, kärrsnäppa och myrspov. En
havsörn flög förbi och skrämde upp alla fåglar.

Hämpling vid Sandön

Gräsänder vid Sandön

Nästa stopp Rönnen där vi intog morgonens första fika. Inte så mycket vadare här. Då
skyarna började mörkna fortsatte vi till Farhultsviken. En del vadare här, kustsnäppa,
kustpipare och skärfläcka.

Vadarespaning vid Rönnen

Lilla viken, Rönnen

Vi bestämde nästa stopp till Hasslarps dammar. Här finns en del trevliga arter såsom smådopping,
gråhakedopping och ibland hör man vattenrall grymta. Dock inte idag. Efter en stund
öppnade sig himlens portar och vi avslutade dagen och körde hem. Temat var ju vadare och
vi fick ihop 18 olika arter sådana

Lars-Olof

Fikapaus vid N Häljaröds hamn

 

Artlista

Knölsvan  grågås  vitkindad gås  gravand  kricka  gräsand  skedand  vigg  ejder  knipa  småskrake  smådopping  skäggdopping  gråhakedopping  svarthakedopping  storskarv  gråhäger  röd glada  havsörn  brun kärrhök  fiskgjuse  sothöna  strandskata  skärfläcka  mindre strandpipare  större strandpipare  kustpipare  tofsvipa  kustsnäppa  spovsnäppa  kärrsnäppa  enkelbeckasin  myrspov  storspov  rödbena  gluttsnäppa  skogssnäppa  grönbena  drillsnäppa  skrattmås  fiskmås  gråtrut  havstrut  kentsk tärna  fisktärna  tamduva  ringduva  tornseglare  backsvala  hussvala  ladusvala  gulärla  sädesärla  koltrast  rörsångare  gransångare  skäggmes  talgoxe  skata  kaja  råka  kråka  stare  gråsparv  pilfink  hämpling  sävsparv

Öland 7-10 oktober 2016

Dvärgsparv : Ny Gjuseart 9/10/2016

Dvärgsparv : Ny Gjuseart 9/10/2016

Fågelskådning 9/10/2016

Fågelskådning 9/10/2016

Trädkrypare med gråsugga

Trädkrypare med gråsugga

Rödhake 9/10/2016

Rödhake 9/10/2016

Artlistan  från Ölandsresan omfattar 91 arter. Ny Gjuseart blev dvärgsparv

Knölsvan  sångsvan  sädgås  bläsgås  grågås  kanadagås   vitkindad gås  prutgås  gravand   bläsand   snatterand   kricka  gräsand  stjärtand  skedand  vigg    sjöorre  knipa  småskrake   storlom   smådopping   skäggdopping  storskarv   gråhäger  röd glada  havsörn  duvhök  ormvråk  fjällvråk   pilgrimsfalk   trana  sothöna  st strandpipare  ljungpipare  kustpipare  tofsvipa  skärsnäppa   kärrsnäppa   brushane  enkelbeckasin  myrspov  rödbena  roskarl  dvärgmås  skrattmås   fiskmås  gråtrut  havstrut  tordmule  tamduva  ringduva  spillkråka  större hackspett  sånglärka  ladusvala  ängspiplärka  gärdsmyg  rödhake  svart  rödstjärt  stenskvätta  koltrast  björktrast  rödvingetrast  dubbeltrast  svarthätta  gransångare  kungsfågel  svartmes  blåmes  talgoxe  nötväcka  trädkrypare  varfågel  skata  kaja  råka  kråka  korp  stare  gråsparv  pilfink  bofink  bergfink  grönfink  steglits  grönsiska  mindre korsnäbb  domherre  gulsparv  dvärgsparv  sävsparv 

Sökes: Frivilliga till Falsterbo Bird Show 29 augusti – 3 september 2017

Falsterbo Bird Show är en årligen återkommande natur- och miljömässa med fåglar i fokus, anordnad av SOF Birdlife, Skånes Ornitologiska Förening SkOF och Vellinge Kommun. Syftet är att öka allmänhetens intresse för naturen i allmänhet och fåglar i synnerhet samt generera ett överskott till fågelskydd och naturvård. I årets upplaga av mässan har barn- och familjeaktiviteter en framskjuten plats tillsammans med en mängd naturupplevelser för alla.
Under tre dagar (29/8 – 31/8) mellan kl 10-14 genomförs ett naturpedagogiskt barn- och ungdomsprogram. Fler än 1000 barn från sydvästra Skånes kommuner kommer då på besök och får prova på allehanda aktiviteter såsom kikarskola, samla småkryp, håva, fågelbingo etc.
För att bemanna olika stationer under de dagarna och/eller hjälpa till under själva mässdagarna behöver vi ett antal frivilliga. Du behöver inte vara fågelkunnig eller kunnig på dessa olika områden. Tydliga instruktioner och material för varje station kommer att delas ut.. Parkering, entré, sekretariat är exempel som skall bemannas. Det viktiga är att du är social och utåtriktad.
Vill du hjälpa till att göra en ideell insats, så hör av dig senast den 31 juli till Eva Engberg 070-825 66 50. (seeveg@gmail.com)
Sveriges Ornitologiska Förening SOF Birdlife
Skånes Ornitologiska Förening SkOF
Vellinge Kommun

Dvärgmås på sista spontanskådning innan sommer semester

18 personer mötte upp till vårens sista spontanskådning. Inte så blåsigt som förra gång, så vi kom upp på 50 arter, då Lars hittade en gråtrut och en havstrut ute på Ringsjön.
Två dvärgmås rastade när plattformen så alla kunde njuter dem.

Sven-Åke : Några bilder från sista spontanskådningen för säsongen.
Lite fight av sothönorna, först uppvisning, sen lite grabbatag.


Sen kommer matchen igång och då ville inte fiskgjusen var med längre.

Vi slutade ved grillen, och ser fram till nästa spontanskådning den 9'de augusti.

Artlistan

 
Knölsvan, Gravand, Bläsand, Kricka, Gräsand, Skedand, Vigg, Knipa, Skäggdopping, Storskarv, Gråhäger, Vit stork, Röd glada, Brun kärrhök, Ormvråk, Fiskgjuse, Sothöna, Skrattmås, Gråtrut, Havstrut, Dvärgmås, Fisktärna, Skogsduva, Ringduva, Gök, Tornseglare, Större hackspett, Ladusvala, Sädesärla, Gärdsmyg, Näktergal, Rödstjärt, Koltrast, Härmsångare, Rörsångare, Törnsångare, Trädgårdssångare, Svarthätta, Gransångare, Lövsångare, Svartvit flugsnappare, Blåmes, Talgoxe, Skata, Råka, Kråka, Stare, Bofink, Gulsparv, Sävsparv

Österlen, 3 juni 2017

Trädpiplärka

Den 3 juni var det dags för den traditionella exkursionen till Österlen. Vi var fem stycken som samlades i Hörby denna tidiga morgon. Första anhalten var Drakamöllans naturreservat. Denna lokal besökte vi även förra året och fastnade då för dels det vackra landskapet och dels för fåglarna givetvis. Vi började vår vandring och vid konferensanläggningen hörde vi sommargyllingens flöjtande i ett träd rakt ovanför oss. Den är mycket svårsedd i trädkronorna, men efter en kort stund drog den iväg och då fick vi en skymt av den. Vår vandring fortsatte och snart fylldes luften av trädlärkornas sång. Det sägs att dess sång tillhör fågelvärldens vackraste och det kan man skriva under på. En visade upp sig fint när den satt på en telefonledning. Ute på heden letade vi förgäves efter fältpiplärkan som vi hade här förra året. Nåväl, chansen fanns kvar på Ravlunda skjutfält. Sommargyllingens sång följde oss och strax började trädpiplärkorna sjunga.

Stenskvätta

Det är häftigt att se dess sångflykt då de stiger upp i luften och sakta dalar ner och sätter sig i ett träd. När vi gått igenom skogspartiet kom vi ut på heden igen och fick då se bl a taltrast, dubbeltrast och stenskvätta.

Efter en stund hördes och sågs en sjungande fågel i skyn. När den landade i en buske såg vi att dett var fältpiplärkan som vi letat så länge efter.Kul. En morkulla kom förbiflygande. Ovanligt att se den på förmiddagen
När vi kom tillbaka till bilarna visade det sig att vi gått i tre timmar så gissa om det satt fint med frukost.

Frukostbordet

Stor hackspett

Fyrfläckad trollslända, Ravlunda

Nästa anhalt Ravlunda skjutfält. Militären hade lämnat efter en veckas övning så det var fritt fram. I Flodahusdammen såg vi sothöna och smådopping. en fina hane törnskata satt på ett stängsel och en bivråk drog förbi. Vid Knäbäcksdösen fick vi se en fältpiplärka, men någon göktyta blev det inte. De brukar man kunna höra här.

Sista anhalten blev Stenshuvud och förhoppningen var att få in rosenfinken på dagslistan men så blev det inte. Dock fick vi fältpiplärka även här. Efter ytterligare en fika stund summerade vi dagen och skiljdes åt. 67 arter fick vi ihop

Lars-Olof

Artlista

Sångsvan grågås ejder knipa smådopping storskarv bivråk röd glada ormvråk tornfalk sothöna tofsvipa morkulla storspov skogssnäppa gråtrut havstrut kentsk tärna skogsduva ringduva gök tornseglare gröngöling spillkråka större hackspett trädlärka sånglärka backsvala ladusvala hussvala fältpiplärka trädpiplärka sädesärla järnsparv rödhake näktergal rödstjärt stenskvätta koltrast björktrast taltrast dubbeltrast härmsångare ärtsångare törnsångare trädgårdssångare svarthätta grönsångare gransångare lövsångare blåmes talgoxe sommargylling nötskrika törnskata skata kaja råka kråka korp stare pilfink bofink steglits hämpling stenknäck gulsparv

Grodunderhållning 2 juni

Klockgroda

Lövgroda

Den 2 juni var det nypremiär för grodlyssning. Olle Dahlkvist ledde exkursionen till Ålskog, och när vi anlände dit strax innan kl 21 var klockgrodorna redan igång. Dessa börjar sjunga innan lövgrodorna sätter i gång. Olle hade varit är veckan innan och då hade det varit ordentlig fart på grodorna
Så småningom satte lövgrodorna igång och det var ett himla väsen i dammen. Vi tyckte det var häftigt med denna konsert, men Olle menade att om det varit varmare hade de hörts ännu mer. Framåt tiotiden var vi nöjda och begav oss hemåt. Fågellistan blev inte så omfattande denna gång, men sothöna, gråhakedopping och gräsand höll till i dammen.
Även om vi är en fågelförening så är det kul att göra annat än att skåda fåglar. Detta var en sådan grej och i september har vi tänkt att åka ut och lyssna på kronhjortarna när deras brunstperiod är i gång
Mer om detta framöver
Lars-Olof

Öland 18-21 maj : 3 nya arter, 149 arter sågs vilket är nytt Ölandsrekord för oss

Mosnäppa, Bejershamn

Torsdagmorgon kl 6 var det dags att sätta sig i bilen och köra till Hörby för att hämta upp Jan-Erik, för att sedan bege oss till Linderöd och träffa resten av Ölandsgänget. När jag vrider om nyckeln händer ingenting. Bilen var stendöd. Hjärtat håller på att stanna på mig liksom på Jan-Erik när jag ringer honom och berättar vad som hänt.  Ringde Per Uno som fick hämta Jan-Erik. Själv fick jag en orolig morgon innan bilen startade med hjälp av kablar. Vågade dock inte köra med den, så det fick bli hyrbil.  Ca tre timmar försenad lämnade jag Eslöv och ytterligare två timmar senare anslöt jag till resten av gänget på Torhams udde. Efter att ha hälsat på alla fortsatte vi resan och första stoppet blev Bejershamn. Efter fika gick vi som vanligt rundan längs havet och in igenom skogen. Vattenrall hördes i vassen och mosnäppor och större strandpipare födosökte i gyttjan. I skogen fick vi trädpiplärka, trädkrypare och olika sångare.

Göktytta, Bejershamn

En göktyta tittade fram i en holk.  Färden gick vidare till vårt boende i Grönhögen där vi installerade oss. Middag intogs på Grönhögens golfklubb och sedan avslutade vi dagen nere vid södra Lunden där en biätare setts av och till. Dock ville den inte visa sig för oss.

Fredagmorgon kommer larm om rostgumpsvala nere vid Långe Jan och vi var fyra som lyckades få se den. När alla i gänget anslutit skådade vi här en stund innan det var dags för frukost i lunden. På väg dit kommer nytt larm. Denna gång gällde det svartpannad törnskata i höjd med lunden så när vi fikat var det bara att gå över vägen och få se denna. Det innebar två nya Gjusekryss, så detta firades med tårta på kvällen. Efter detta promenerade vi både i södra Lunden och sedan norra Lunden. Ute på Schäferiängarna fick vi se rödspov och storspov. I norra Lunden blev det mindre flugsnappare, halsbandsflugsnappare och rödvingetrast. Dagens skådning avslutade vi i Västerstadsviken och fick in silvertärna, småtärna, roskarl, småsnäppa och myrsnäppa på listan. På kvällen åt vi på Restaurang Kvarnen.

På lördag hade vi bestämt att köra en tur till norra delen av ön och ett besök vid Lilla Horns löväng, en fantastiskt vacker  lokal vi besökt tidigare. Då det rapporterats höksångare vid Karl X:s mur startade vi morgonen här och vi behövde inte leta många minuter förrän den visade sig fint för oss.Turen fortsatte och via en mycket vacker kustväg nådde vi så Lilla Horns löväng. Vi började med att fika i denna vackra hage. Vandringen började och strax fick vi se halsbandsflugsnappare som är vanlig här. Säkert fem hanar såg vi. Andra fåglar var stenknäck, kattuggla och diverse sångare. Nästa anhalt blev Petgärde träsk. Här hade vi förra året rosenfink och pungmes så förhoppningarna var stora på en repris detta året. Tyvärr kammade vi noll vad gäller dessa arter, men ett ängshökspar visade upp sig fint och födosökte. Det är alltid lika roligt att få se denna eleganta fågel när den kommer flygande.  När vi kom tillbaka till parkeringen stod där en skådare som berättade att en lundsångare hörts precis. Pia och Jan som gått i förväg gick höra den, men den behagade inte sjunga förr oss andra. Sedan blev det middag på en restaurang i Kårehamn. På hemväg gjordes ett obligatoriskt besök på Naturbokhandeln i Stenåsa. Här såg vi Donat Hullman, han som tillsammans med Daniel Norberg vann Det stora fågeläventyret som gick i SVT tidigare i vår. Alltid kul att se en kändis. Eftermiddagen fortsatte vid Görans dämme och här såg vi bl a  flera svarttärnor, en dvärgmås samt en årta. På väg till Grönhögen kom larm om en aftonfalkshona vid Karl X:s mur så det blev ett besök här. Hon satt först i motljus på en telefontråd, men efter en stund lyfte hon och kom förbi i perfekt ljus. En mycket häftig upplevelse.  Gina och Keneth tog en tur till södra udden och fick se medelhavstrut, även denna art var nytt GjuseX.  Kvällen avslutades med grillning och trevlig samvaro.

 

Söndagmorgon körde några hem mot Skåne direkt, medan vi andra träffades nere på udden. Prutgässen som lyst med sin frånvaro sträcket helt plötsligt i tusental. Troligen hade vindarna vänt.  En islom flög norrut på östra sidan. I motljuset kunde den inte bestämmas men strax kom larm om en svartnäbbad islom lite norrut, så det var denna som några av oss sett. Även detta var nytt GjuseX. En rosenfink hördes i fyrträdgården så vi drog oss dit. Även en mindre flugsnappare hördes. Den kände skådaren David Erterius kom förbi och strax ropade han ut att medelhavstruten flög förbi så även vi andra fick se den. Hur folk kan se skillnad på alla dessa trutar är för mig en gåta, men det är ju tur det för annars hade vi inte fått se den. Larm om videsångare vid Lundsjön  i Södra lunden gjorde att vi gick en sväng där, men den hade försvunnit när vi kom dit. Dock fick vi höra sommargyllingen och det är ju aldrig fel. Tillbaka till boendet för att äta frukost och packa ihop våra pinaler för hemfärd. När vi står på gårdsplanen får vi höra både rosenfink och göktyta. En sista skådning gjordes vid Fågelsjön i Degerhamn och här fick vi smådopping, gråhakedopping och svarthakedopping på listan. Efter det var det dags att ta farväl av varandra för denna gång och styra kosan mot Skåne. Vi hade tur med vädret denna gång. Solsken och inte en droppe regn. 149 arter sågs vilket är nytt Ölandsrekord för oss. Gå gärna in på www.gjuse.se och se Per-Unos fina bilder i galleriet

Lars-Olof

 

Artlista 

Knölsvan  sångsvan  grågås  kanadagås  vitkindad gås  prutgås  gravand  bläsand  snatterand  kricka  gräsand  årta  skedand  vigg ejder  sjöorre  knipa  småskrake  storskrake  fasan  smålom  storlom  svartnäbbad islom  smådopping  skäggdopping  gråhakedopping  svarthakedopping  storskarv  ägretthäger  gråhäger  bivråk  brun glada  röd glada  havsörn  brun kärrhök  ängshök  sparvhök  tornfalk  aftonfalk  lärkfalk  vattenrall  rörhöna  sothöna  trana  strandskata  skärfläcka  större strandpipare  kustpipare  tofsvipa  kustsnäppa  småsnäppa  mosnäppa  spovsnäppa  skärsnäppa  kärrsnäppa  myrsnäppa  brushane  enkelbeckasin  morkulla  rödspov  storspov  rödbena  gluttsnäppa  grönbena  roskarl  dvärgmås  skrattmås  fiskmås  silltrut  gråtrut  medelhavstrut  havstrut  kentsk tärna  fisktärna  silvertärna  småtärna  svarttärna  sillgrissla  tordmule  tamduva  ringduva  gök  kattuggla  jorduggla  tornseglare  göktyta  större hackspett  sånglärka  backsvala  ladusvala  rostgumpsvala  hussvala  trädpiplärka  ängspiplärka  gulärla  sädesärla  gärdsmyg  rödkahe  näktergal  svart rödstjärt  rödstjärt   buskskvätta  stenskvätta  koltrast  björktrast  taltrast  rödvingetrast  sävsångare  rörsångare  härmsångare  höksångare  ärtsångare  törnsångare  trädgårdssångare  svarthätta  lundsångare  grönsångare  gransångare  lövsångare  grå flugsnappare  mindre flugsnappare  halsbandsflugsnappare  svartvit flugsnappare  blåmes  talgoxe  nötväcka  trädkrypare  sommargylling  törnskata  svartpannad törnskata  nötskrika  skata  kaja  råka  kråka  korp  stare  gråsparv  pilfink  bofink  grönfink  steglits  grönsiska  hämpling  rosenfink  stenknäck  gulsparv  sävsparv