Brutus Östling

Brutus Östling kommer att hålla några föreläsningar i Skåne under hösten, enligt nyhetsbrev från Brutus.

Bjärred
Bjärreds bibliotek den 28 okt kl 14.00

Hässleholm
Mötesplats Ljungdala den 2 nov kl 18,30

Eslöv
Galleri M, Norregatan 10 den 18 nov kl 16,00

10 oktober : Ett år i Vattenriket och nordöstra Skåne

AraslövssjönDen 10/10 gästas vi av Hans Cronert som jobbar som naturvårdssamordnare i Vattenriket.

Hans föredrag heter “ Ett år i Vattenriket och nordöstra Skåne”.

Platsen Räddningstjänsten i Hörby och tiden är 19:00

Skäggmes


Kungsfiskare

Folk och Fåglar på Getterön 17 september

Söndagen den 17 september arrangeras Folk och Fåglar på naturum Getterön utanför Varberg. Som vanligt är det ett spännande föreläsningsprogram och mängder av andra aktiviteter som sker under dagen. Fri entré till alla föreläsningar och guidningar!

 

 

På programmet:

 Martina Haag intervjuas av Anders Wirdheim om sitt nyvaknade fågelintresse

Felix Heintzenberg, naturfotograf från Lund berättar om och visar bildspel från Arktis

Per Alström, en av Sveriges mest kända ornitologer berättar om ”DNA-forskning kastar om grenarna i livets träd – exempel från fåglarnas grenverk”

Artur Wiatr-anställd vid Biebrza Nationalpark i östra Polen och är för mängder av Polenresenärer ett välbekant ansikte. Artur kommer att hålla ett föredrag på engelska: ”Birds as indicator of high quaility environment – a case of Biebrza National Park”.

 Pippipodden med Gullet och Widde kommer att spelas in på plats ( Anders Wirdheim och Christopher Gullander)

 Fågelguidningar Ringmärkningsvisningar,  Barnaktiviteter: skattjakt, barnteater, samlingsutställning med Naturfotograferna, utställning/ Kikarimportörer o. likn.,  försäljning, fikamöjligheter.

 Ytterligare info på www.folkochfåglar.se

Info-film om arrangemanget:
https://www.youtube.com/watch?v=09iHWwyjcYM&t=13s

 Anordnas av Studiefrämjandet, Birdlife Sverige, naturum Getterön/länsstyrelsen, Varbergs Ornitologiska Förening och med stöd av Sparbanksstiftelsen i Varberg och Varbergs kommun.

Store Mosse, 12/8/2017

Den 12/8 besökte vi en lokal som inte besökts vid någon exkursion tidigare i föreningens historia, nämligen Store mosse vid Häglinge. Här bedrevs torvbrytning fram till 1969 och under denna tid  bildades ett antal öppna vattenytor, både sjöar och översvämningsmarker. Observera att detta Store mosse inte skall förväxlas med Store mosse nationalpark i Småland.

Här kan man hitta både häckfågel och rastande fågel. Några dagar innan hade Richard och jag varit där och rekat lite, dels för att hitta ute på mossen dels för att kolla var fåglarna fanns. Vid ett ställe hade vi flera vadararter, lärkfalk och brun kärrhök så det bådade gott inför lördagen. Men allting blir inte som man tänkt och när vi var där fanns det inte en vadare i sikte och knappt någon annan fågel heller. Då vi gick längre in i mossen än vad Richard och jag gjorde så hade Joakim stenkoll på GPS:en så att vi säkert hittade tillbaka. Vi ville ju inte bli ett fynd för framtida arkeologer. Ett trettiotal arter fick vi dock ihop och vi var nöjda när vi kom tillbaka till bilarna. Det var väldigt tyst och fridfullt därute och bara det var värt mycket. Lokalen har nog sin fördel på våren

Stenskvätt, Store Mosse

Ängspiplärka, Store Mosse

Ägretthäger, Gäddängen

Vi beslöt att köra ner till Gäddängen och kolla fågellivet där. Efter fika gick vi till plattformen och det första vi såg var en ägretthäger. Alltid trevligt att se denna fågel som ökat markant i vårt land de senaste åren. Dock hade det varit fem ex här på torsdagen. Andra arter här var bl a dvärgmås, brun kärrhök och fiskgjuse. Dock inga vadare med vattenståndet är väl för högt för det. Efter någon timme avslutade vi för dagen

Lars-Olof

Artlista

Knölsvan  grågås  snatterand  kricka  gräsand  skedand  vigg  knipa  skäggdopping  storskarv  ägretthäger  gråhäger  vit stork  röd glada  brun kärrhök  ormvråk  fiskgjuse  sothöna  trana tofsvipa  enkelbeckasin  dvärgmås  skrattmås  gråtrut  fisktärna  skogsduva  ringduva  tornseglare  gröngöling  större hackspett  ladusvala  ängspiplärka  sädesärla  gärdsmyg  rödhake  rödstjärt  buskskvätta  stenskvätta  koltrast  rörsångare  törnsångare  lövsångare  svartvit flugsnappare  grå flugsnappare  entita  talltita  blåmes  talgoxe  nötväcka  törnskata  nötskrika  skata  råka  kråka  korp  bofink  hämpling  mindre korsnäbb  gulsparv 

Dvärgmås igen på spontanskådning

7 medlemmar mötte upp till höstsäsongens förste spontanskådning. Där kom ett par skurar, men annars var vädret fint. Vattenstånd var fint, och där stod en del fåglar på revet, dock inga vadare. Senare dök upp en tofsvipa och en enkelbekkasin, så vi fick et par på listan. Där är säkert flera vid Stora Mosse på lördag.

Upptäcka dvärgmåsen!

En dvärgmås gömte sig tät på, men vi måste kolla fågelguide för at vara vissa. Det var en adult i vinterdräkt, kanske för att hösten började i maj i år!

Artlistan :

Knölsvan, Sångsvan, Grågås, Snatterand, Kricka, Gräsand, Skedand, Knipa, Skäggdopping, Storskarv,Gråhäger, Vit stork, Röd glada, Brun kärrhök, Ormvråk, Fiskgjuse,

Sothöna, Trana, Tofsvipa, Enkelbeckasin, Skrattmås, Dvärgmås, Fisktärna, Ringduva, Sädesärla, Rödhake, Rörsångare, Lövsångare, Grå flugsnappare, Blåmes, Talgoxe, Nötväcka, Törnskata, Kråka, Bofink, Gulsparv

Vadarskådning i nordvästra Skåne, 29 juli 2017

Som brukligt är vid denna tid så var målet för dagens exkursion nordvästra Skåne och rastande vadare.
Samling i Stockamöllan och sedan vidare till första lokalen som var Sandön vid Utvälinge.

Skådning på Sandön

I vassen på väg ut så var det fullt ös på skäggmesarna. De hördes mest, men ibland lyckades
vi också få se dom. Rastande vadare här bl a spovsnäppa, kärrsnäppa och myrspov. En
havsörn flög förbi och skrämde upp alla fåglar.

Hämpling vid Sandön

Gräsänder vid Sandön

Nästa stopp Rönnen där vi intog morgonens första fika. Inte så mycket vadare här. Då
skyarna började mörkna fortsatte vi till Farhultsviken. En del vadare här, kustsnäppa,
kustpipare och skärfläcka.

Vadarespaning vid Rönnen

Lilla viken, Rönnen

Vi bestämde nästa stopp till Hasslarps dammar. Här finns en del trevliga arter såsom smådopping,
gråhakedopping och ibland hör man vattenrall grymta. Dock inte idag. Efter en stund
öppnade sig himlens portar och vi avslutade dagen och körde hem. Temat var ju vadare och
vi fick ihop 18 olika arter sådana

Lars-Olof

Fikapaus vid N Häljaröds hamn

 

Artlista

Knölsvan  grågås  vitkindad gås  gravand  kricka  gräsand  skedand  vigg  ejder  knipa  småskrake  smådopping  skäggdopping  gråhakedopping  svarthakedopping  storskarv  gråhäger  röd glada  havsörn  brun kärrhök  fiskgjuse  sothöna  strandskata  skärfläcka  mindre strandpipare  större strandpipare  kustpipare  tofsvipa  kustsnäppa  spovsnäppa  kärrsnäppa  enkelbeckasin  myrspov  storspov  rödbena  gluttsnäppa  skogssnäppa  grönbena  drillsnäppa  skrattmås  fiskmås  gråtrut  havstrut  kentsk tärna  fisktärna  tamduva  ringduva  tornseglare  backsvala  hussvala  ladusvala  gulärla  sädesärla  koltrast  rörsångare  gransångare  skäggmes  talgoxe  skata  kaja  råka  kråka  stare  gråsparv  pilfink  hämpling  sävsparv

Öland 7-10 oktober 2016

Dvärgsparv : Ny Gjuseart 9/10/2016

Dvärgsparv : Ny Gjuseart 9/10/2016

Fågelskådning 9/10/2016

Fågelskådning 9/10/2016

Trädkrypare med gråsugga

Trädkrypare med gråsugga

Rödhake 9/10/2016

Rödhake 9/10/2016

Artlistan  från Ölandsresan omfattar 91 arter. Ny Gjuseart blev dvärgsparv

Knölsvan  sångsvan  sädgås  bläsgås  grågås  kanadagås   vitkindad gås  prutgås  gravand   bläsand   snatterand   kricka  gräsand  stjärtand  skedand  vigg    sjöorre  knipa  småskrake   storlom   smådopping   skäggdopping  storskarv   gråhäger  röd glada  havsörn  duvhök  ormvråk  fjällvråk   pilgrimsfalk   trana  sothöna  st strandpipare  ljungpipare  kustpipare  tofsvipa  skärsnäppa   kärrsnäppa   brushane  enkelbeckasin  myrspov  rödbena  roskarl  dvärgmås  skrattmås   fiskmås  gråtrut  havstrut  tordmule  tamduva  ringduva  spillkråka  större hackspett  sånglärka  ladusvala  ängspiplärka  gärdsmyg  rödhake  svart  rödstjärt  stenskvätta  koltrast  björktrast  rödvingetrast  dubbeltrast  svarthätta  gransångare  kungsfågel  svartmes  blåmes  talgoxe  nötväcka  trädkrypare  varfågel  skata  kaja  råka  kråka  korp  stare  gråsparv  pilfink  bofink  bergfink  grönfink  steglits  grönsiska  mindre korsnäbb  domherre  gulsparv  dvärgsparv  sävsparv 

Sökes: Frivilliga till Falsterbo Bird Show 29 augusti – 3 september 2017

Falsterbo Bird Show är en årligen återkommande natur- och miljömässa med fåglar i fokus, anordnad av SOF Birdlife, Skånes Ornitologiska Förening SkOF och Vellinge Kommun. Syftet är att öka allmänhetens intresse för naturen i allmänhet och fåglar i synnerhet samt generera ett överskott till fågelskydd och naturvård. I årets upplaga av mässan har barn- och familjeaktiviteter en framskjuten plats tillsammans med en mängd naturupplevelser för alla.
Under tre dagar (29/8 – 31/8) mellan kl 10-14 genomförs ett naturpedagogiskt barn- och ungdomsprogram. Fler än 1000 barn från sydvästra Skånes kommuner kommer då på besök och får prova på allehanda aktiviteter såsom kikarskola, samla småkryp, håva, fågelbingo etc.
För att bemanna olika stationer under de dagarna och/eller hjälpa till under själva mässdagarna behöver vi ett antal frivilliga. Du behöver inte vara fågelkunnig eller kunnig på dessa olika områden. Tydliga instruktioner och material för varje station kommer att delas ut.. Parkering, entré, sekretariat är exempel som skall bemannas. Det viktiga är att du är social och utåtriktad.
Vill du hjälpa till att göra en ideell insats, så hör av dig senast den 31 juli till Eva Engberg 070-825 66 50. (seeveg@gmail.com)
Sveriges Ornitologiska Förening SOF Birdlife
Skånes Ornitologiska Förening SkOF
Vellinge Kommun