Öland 7-10 oktober 2016

Dvärgsparv : Ny Gjuseart 9/10/2016

Dvärgsparv : Ny Gjuseart 9/10/2016

Fågelskådning 9/10/2016

Fågelskådning 9/10/2016

Trädkrypare med gråsugga

Trädkrypare med gråsugga

Rödhake 9/10/2016

Rödhake 9/10/2016

Artlistan  från Ölandsresan omfattar 91 arter. Ny Gjuseart blev dvärgsparv

Knölsvan  sångsvan  sädgås  bläsgås  grågås  kanadagås   vitkindad gås  prutgås  gravand   bläsand   snatterand   kricka  gräsand  stjärtand  skedand  vigg    sjöorre  knipa  småskrake   storlom   smådopping   skäggdopping  storskarv   gråhäger  röd glada  havsörn  duvhök  ormvråk  fjällvråk   pilgrimsfalk   trana  sothöna  st strandpipare  ljungpipare  kustpipare  tofsvipa  skärsnäppa   kärrsnäppa   brushane  enkelbeckasin  myrspov  rödbena  roskarl  dvärgmås  skrattmås   fiskmås  gråtrut  havstrut  tordmule  tamduva  ringduva  spillkråka  större hackspett  sånglärka  ladusvala  ängspiplärka  gärdsmyg  rödhake  svart  rödstjärt  stenskvätta  koltrast  björktrast  rödvingetrast  dubbeltrast  svarthätta  gransångare  kungsfågel  svartmes  blåmes  talgoxe  nötväcka  trädkrypare  varfågel  skata  kaja  råka  kråka  korp  stare  gråsparv  pilfink  bofink  bergfink  grönfink  steglits  grönsiska  mindre korsnäbb  domherre  gulsparv  dvärgsparv  sävsparv