Spontanskådning i fin sensommar väder

Kungsfiskare på spontanskådningen
Vi var 10 medlemmar som möte upp på onsdagens spontanskådning.
Revet var som vanligt fullt av fågel tyvärr inga vadare det var mest skrattmåsar, vattenståndet är nog lite för högt för vadarna. Ägretthägern var på plats och fiskgjusen kom också på besök samt även bivråk. Borta i de torra buskarna till höger om plattformen satt kungsfiskaren innan den flög bort, tyvärr så återkom den ej mer denna dag.
Sven-Åke

Artlista Spontanskådning 2017-08-23

Knölsvan, sångsvan, grågås, snatterand, kricka, gräsand, skedand, skäggdopping, storskarv, ägretthäger, gråhäger, vit stork, bivråk, röd glada, ormvråk, fiskgjuse, vattenrall, sothöna, trana, tofsvipa, skrattmås, fisktärna, ringduva, kungsfiskare, sädesärla, ärtsångare, lövsångare, blåmes, talgoxe, nötväcka, kaja, råka, kråka, korp, stare, grönfink och mindre korsnäbb.