Vadarskådning i nordvästra Skåne, 29 juli 2017

Som brukligt är vid denna tid så var målet för dagens exkursion nordvästra Skåne och rastande vadare.
Samling i Stockamöllan och sedan vidare till första lokalen som var Sandön vid Utvälinge.

Skådning på Sandön

I vassen på väg ut så var det fullt ös på skäggmesarna. De hördes mest, men ibland lyckades
vi också få se dom. Rastande vadare här bl a spovsnäppa, kärrsnäppa och myrspov. En
havsörn flög förbi och skrämde upp alla fåglar.

Hämpling vid Sandön

Gräsänder vid Sandön

Nästa stopp Rönnen där vi intog morgonens första fika. Inte så mycket vadare här. Då
skyarna började mörkna fortsatte vi till Farhultsviken. En del vadare här, kustsnäppa,
kustpipare och skärfläcka.

Vadarespaning vid Rönnen

Lilla viken, Rönnen

Vi bestämde nästa stopp till Hasslarps dammar. Här finns en del trevliga arter såsom smådopping,
gråhakedopping och ibland hör man vattenrall grymta. Dock inte idag. Efter en stund
öppnade sig himlens portar och vi avslutade dagen och körde hem. Temat var ju vadare och
vi fick ihop 18 olika arter sådana

Lars-Olof

Fikapaus vid N Häljaröds hamn

 

Artlista

Knölsvan  grågås  vitkindad gås  gravand  kricka  gräsand  skedand  vigg  ejder  knipa  småskrake  smådopping  skäggdopping  gråhakedopping  svarthakedopping  storskarv  gråhäger  röd glada  havsörn  brun kärrhök  fiskgjuse  sothöna  strandskata  skärfläcka  mindre strandpipare  större strandpipare  kustpipare  tofsvipa  kustsnäppa  spovsnäppa  kärrsnäppa  enkelbeckasin  myrspov  storspov  rödbena  gluttsnäppa  skogssnäppa  grönbena  drillsnäppa  skrattmås  fiskmås  gråtrut  havstrut  kentsk tärna  fisktärna  tamduva  ringduva  tornseglare  backsvala  hussvala  ladusvala  gulärla  sädesärla  koltrast  rörsångare  gransångare  skäggmes  talgoxe  skata  kaja  råka  kråka  stare  gråsparv  pilfink  hämpling  sävsparv