Sökes: Frivilliga till Falsterbo Bird Show 29 augusti – 3 september 2017

Falsterbo Bird Show är en årligen återkommande natur- och miljömässa med fåglar i fokus, anordnad av SOF Birdlife, Skånes Ornitologiska Förening SkOF och Vellinge Kommun. Syftet är att öka allmänhetens intresse för naturen i allmänhet och fåglar i synnerhet samt generera ett överskott till fågelskydd och naturvård. I årets upplaga av mässan har barn- och familjeaktiviteter en framskjuten plats tillsammans med en mängd naturupplevelser för alla.
Under tre dagar (29/8 – 31/8) mellan kl 10-14 genomförs ett naturpedagogiskt barn- och ungdomsprogram. Fler än 1000 barn från sydvästra Skånes kommuner kommer då på besök och får prova på allehanda aktiviteter såsom kikarskola, samla småkryp, håva, fågelbingo etc.
För att bemanna olika stationer under de dagarna och/eller hjälpa till under själva mässdagarna behöver vi ett antal frivilliga. Du behöver inte vara fågelkunnig eller kunnig på dessa olika områden. Tydliga instruktioner och material för varje station kommer att delas ut.. Parkering, entré, sekretariat är exempel som skall bemannas. Det viktiga är att du är social och utåtriktad.
Vill du hjälpa till att göra en ideell insats, så hör av dig senast den 31 juli till Eva Engberg 070-825 66 50. (seeveg@gmail.com)
Sveriges Ornitologiska Förening SOF Birdlife
Skånes Ornitologiska Förening SkOF
Vellinge Kommun