Sista spontanskådning innan sommarlov på onsdag

Vårens spontanskådning slutar nu på onsdag, och traditionen tro, tändas grillen cirka 11:30. Medbringa själv korv och dricka, föreningen levererar grillkol, senap och ketchup! Väl mött!

Höstens spontanskådning börjar den 8 augusti, var vi hoppas på sydsträckande vadare på reveln.

Spontanskådning 31/5/2018

Ännu en härlig sommardag! Kanske alla var på stranden, eftersom bara 4 medlemmar var på plattformen kl 10. Där låg manga olika andrikar på vattnet. Vattenstånd var lågt och reveln var packat med skrattmås och tofsvipa. En enkel strandpipare födosökt också, och sothönan fodrade 5 små ungar.

Fisktärna

Artlistan ifrån kl 10

Knölsvan Sångsvan Grågås Gravand Bläsand Snatterand Kricka Gräsand Stjärtand Årta Skedand Vigg Knipa Skäggdopping Gråhäger Röd glada Brun kärrhök Ormvråk Sothöna Större strandpipare Grönbena Rödbena Skrattmås Fiskmås Fisktärna Ringduva Gök Större hackspett Näktergal Rödstjärt Rörsångare Törnsångare Trädgårdssångare Svarthätta Gransångare Svartvit flugsnappare Talgoxe Kaja Råka Kråka Stare Bofink Gulsparv Sävsparv

Äspet, Häslövs ängar, Hercules dammarna och Sånnarna den 12/5/2018 – 92 arter

Vi var 15 st som samlades i Hörby denna tidiga morgon. Kul att så många mötte upp, och fler skulle det bli. När vi anlände till Äspet väntade ytterligare tre deltagare på oss där. Vi började marschen ut mot tornet. En rejäl flock brushanar flög runt. Andra vadare vi såg var bl a skärfläcka, grönbena och kärrsnäppa. Även bergand och skedand noterades. Så småningom upptäckte Joakim en mosnäppa från tornet.  Det var mycket gott om knott och undertecknad ångrade djupt att jag tagit shortsen på mig. Hade varit skönt med långbyxor i det läget.

En mossnäppa ses främför gravänder

På väg tillbaka träffade vi ett gäng från Nordöstra skånes fågelklubb som också hade exkursion. De tipsade oss om hundratalet alfåglar ute i havet. Inget speciellt kanske, men dessa hade nu fått sin sommardräkt som man inte är van att se dom i härnere. Efter lite hattande fram o tillbaka så blev Heculesdammarna nästa mål. Vi började med att fika innan vi började skådningen.

Skedand


Gravänder

Vid dammarna var det en del sångare igång. Några svarttärnor flög runt och snart upptäckte jag en sjungande gräshoppsångare. En trastsångare hade hörts här dagen innan men den var inte på humör vid vårt besök. En vattenrall grymtade intensivt i ett vassbälte. Det vär även gott om trollsländor här. Guldtrollslända, fyrfläckad trollslända och en del flicksländor flög runt. Vi gick bort till tornet och här såg vi bl a brun kärrhök, järnsparv och pilgrimsfalk. Tyvärr inga pungmesar som brukar finnas här.

Svarttärna


Fyrfläckig trollslända

Tillbaks till bilarna och bort till Håslövs ängar där målet var rödspov. För en del år sen var här gott om denna vackra fågel, men den blir allt sällsyntare här. Ett par fåglar fick vi dock se.  Enkelbeckasin och storspov såg vi också. Under tiden kom larm om aftonfalk vid Hovby ängar, inte långt från där vi var. Några stack direkt och fick precis se den när den drog i väg.

Ormvråk


Ett av de många stenskvätta vid Sännarna

Vi andra missade den och besökte Sånnarna i stället. En fin lokal strax väster om Åhus. Fältpiplärka kan ses här, dock inte av oss denna dag. Andra arter vi fick in på dagslistan var tornfalk, trädlärka och trädpiplärka.

Efter detta avslutade vi dagen mycket nöjda.

Lars-Olof

Artlistan

Knölsvan Grågås Vitkindad gås Gravand Gräsand Skedand Vigg Bergand Ejder Alfågel Småskrake Fasan Skäggdopping Storskarv Gråhäger Vit stork Röd glada Brun kärrhök Ormvråk Fiskgjuse Tornfalk Lärkfalk Pilgrimsfalk Vattenrall Sothöna Trana Strandskata Skärfläcka Mindre strandpipare Större strandpipare Tofsvipa Mosnäppa Kärrsnäppa Brushane Enkelbeckasin Rödspov Storspov Drillsnäppa Grönbena Rödbena Skrattmås Fiskmås Gråtrut Kentsk tärna Fisktärna Svarttärna Tamduva Ringduva Turkduva Gök Större hackspett Trädlärka Sånglärka Backsvala Ladusvala Hussvala Trädpiplärka Ängspiplärka Gulärla Sädesärla Järnsparv Rödhake Näktergal Rödstjärt Stenskvätta Koltrast Björktrast Gräshoppsångare Härmsångare Sävsångare Rörsångare Ärtsångare Törnsångare Svarthätta Gransångare Lövsångare Svartvit flugsnappare Blåmes Talgoxe Skata Kaja Råka Kråka Korp Stare Gråsparv Pilfink Bofink Grönfink Steglits Gulsparv Sävsparv

Spontanskådning 16/5/2018

Det var svårt att skilja andra sångare ifrån et överväldende kor av näktergal då 7 medlemmar mötas på plattformen i högt solsken och en varm brisa denna härliga morgon. Men efter koncentrerat lyssning är jag relativ säker på at en kärrsångare blandat sig med rörsångare nord om plattformen.

Vattennivå är nu sjunket så mycket att skrattmåsarna stod på linje på revet. Mittibland dessa hittade vi 3 dvärgmås i övergångsdräkt från vinter till sommar.

Hitta dvärgmåsen!

Skrattmås

Dvärgmås

Där var mängde av knott över vattnet, men inga svalor överhuvudet innan kl 11:30 då en enlig ladusvala flög förbi. Hur kan det vara? De häckade i Gjuseboet för 2 år sidan, men nu hållas fönstren stängt, kanske där hittas inte andra boplatser i närheten? Gjusen besökt oss inte, och brun kärrhök ej heller.

Vitkindadgäss

Där kom ett sträck av vitkindadgäss på väg mod Sibirien, en av de många där ses kryssar Skåne i maj månad.  Fredag kväll kom den ene flock efter den annan över Slättaröd, åtminstone 6000 alla ihop.

Sävsparv


Knölsvanor

Richard

Artlistan

Knölsvan Sångsvan Grågås Vitkindad gås Gravand Gräsand Vigg Knipa Skäggdopping Storskarv Gråhäger Vit stork Röd glada Ormvråk Sothöna Tofsvipa Rödbena Skrattmås Dvärgmås Fisktärna Ringduva Gök Hussvala Sädesärla Näktergal Rödstjärt Koltrast Björktrast Härmsångare Kärrsångare Rörsångare Törnsångare Trädgårdssångare Svarthätta Gransångare Lövsångare Svartvit flugsnappare Blåmes Talgoxe Kaja Kråka Stare Bofink Sävsparv

Fågelskådningens dag 6/5/2018

Ovanstående är ett landsomfattande arrangemang som genomförs varje år. Även i år så ordnade föreningen denna dag som brukligt vid Gäddängen mellan kl 8 och 13. Det blev en perfekt dag med strålande solsken. Näktergalarna var på bra humör och flera ex sjöng nästan oavbrutet under tiden vi var där.

Fisktärna

Flera fisktärnor har tagit plattformarna i besittning tillsammans med skrattmåsarna så förhoppningsvis skrider de till häckning snart. Fiskgjusen var framme ett par gånger och vid ett tillfälle dök den ned i vattnet och kom upp med en ganska stor fisk. Den flög iväg och satte sig i ett träd vid gömslet. Även lärkfalk och brun kärrhök var rovisar vi såg. Dock ingen havsörn.

Bofink


Gulsparv

Efter några timmar drog vi igång grillen och korven smakade mycket bra.

Sångsvan


Näktergal

Ca 40 besökare kom under dagen. Mestadels medlemmar, men även några som vi hoppas kommer med i föreningen framöver. Totalt sågs och hörs det präcis 60 arter

Lars-Olof

Artlistan

Knölsvan Sångsvan Grågås Vitkindad gås Gravand Snatterand Kricka Gräsand Skedand Vigg Knipa Skäggdopping Storskarv Gråhäger Vit stork Röd glada Brun kärrhök Sparvhök Ormvråk Fiskgjuse Lärkfalk Sothöna Tofsvipa Rödbena Skrattmås Fiskmås Gråtrut Havstrut Fisktärna Ringduva Gök Större hackspett Mindre hackspett Ladusvala Gulärla Sädesärla Järnsparv Näktergal Rödstjärt Stenskvätta Koltrast Rörsångare Törnsångare Svarthätta Grönsångare Gransångare Lövsångare Svartvit flugsnappare Blåmes Talgoxe Nötväcka Trädkrypare Kaja Råka Kråka Stare Bofink Steglits Gulsparv Sävsparv

 

Spontanskådning 2/5/2018

Tillsammans 12 medlemmar var på plats vid olika tider på plattformen, några ifrån 7:30 för at höra näktergal, gök, och morgonkoret. Artlistan var redan över 50 då jag ankom 9:55, och man kunde ännu lyssna till näktergal, törnsångare, ärtsångare, svartvit flugsnappare, svarthätta och rödstjärt bl.a.

Näktergal

Rödstjärt

Fisktärna underhällt både med deras störtdyk efter mat, och gräl om plats på de flytande plattforms. Gjusarna (de fjädrade versioner) kom och fiskade, två hade fångst, den ene åt upp på eken bakom gjuseboet, den anden blev jaget bort av en glada efter snabbmat.

Det är nu man skal fotografera fåglarna man inte ser så mycket när lövverket  är utsprunget. Här är tornsångaren.

En enlig trana blandade sig med storkarna i  termiken över storkhägnet. 

Bofink


Skäggdoppingar

Artlistan började med rödbena, gul ärla och årta på väg ifrån kyrkan, och slutade med en sjungande grönsångare i skogen på väg tillbaka, och blev på 57 olika arter.

Richard

Artlista spontanskådning 2018-05-02 : 57 arter

Fiskarehusdammen och Gäddängen

Knölsvan, grågås, vitkindad gås, gravand, bläsand, kricka, gräsand, årta, skedand, vigg, knipa, skäggdopping, storskarv, gråhäger, vit stork, röd glada, brun kärrhök, ormvråk, fiskgjuse, sothöna, trana, tofsvipa, rödbena, skrattmås, fiskmås, havstrut, fisktärna, ringduva, gök, större hackspett, sånglärka, gulärla, sädesärla, gärdsmyg, järnsparv, näktergal, rödstjärt, koltrast, ärtsångare, törnsångare, svarthätta, grönsångare, gransångare, lövsångare, svartvit flugsnappare, blåmes, talgoxe, nötväcka, kaja, råka, kråka, stare, bofink, grönfink, steglits, gulsparv och sävsparv. 

Lasse Lundquist

Abullahagen och Skarhults våtmark 28/4/2018

Kl halv sju denna lördagmorgon var vi 14 st som träffades vid ingången till natursköna Abullahagen, som är beläget precis bredvid Felix fabriker i Eslövs utkant. Eller som det numera heter, Orcla Foods.

Tidigare i veckan hade det setts ringtrast i sydöstra delen av hagen, så det var högsta prioritet att hitta denna art. Vid tidigare exkursion för några år sen hade vi några ex, så vi hade stora förhoppningar. Medan vi gick och letade ackompanjerades vi av sång från bl a ärtsångare, svarthätta, lövsångare och rödstjärt. Det blev ingen ringtrast här, men turen skulle vända. Vi fortsatte vår vandring och vid grillplatsen såg några grå flugsnappare här. Även svartvit flugsnappare noterades. Uppe i tornet såg vi ut över Långakärr där gråhakedopping, rörhöna, drillsnäppa och sångsvan noterades. Lasse L hade turen att få se en kungsfiskare, vilken inte är så vanlig i dessa marker. Tillbaka vid ingången slog vi oss ner för att fika, vilken smakade bra efter att vandrat runt i ca två timmar.

Detta är INTE en ringtrast!

Efter det styrde vi kosan till Skarhults ängar, strax söder om Skarhult. Vi började vår vandring längs banvallen och snart sågs och hördes törnsångare, buskskvättor och hämplingar. En ägretthäger kom flygande över oss och gick ned i våtmarken. En svart trast sågs flyga upp i ett träd och minsann, det var den efterlängtade ringtrasten. Den visade upp sig fint en stund innan den försvann in i ett buskage för att inte ses igen. Andra arter som sågs var skedand, snatterand, kricka, grönbena och brushane. Vi hörde även näktergalen för första gången i år.

Tillbaka vid bilarna skiljdes vi åt för denna gång, mycket nöjda med dagen. 77 arter noterades.

Lars-Olof

Artlista

Knölsvan  sångsvan  grågås  gravand  bläsand  snatterand  kricka  gräsand  skedand  vigg  knipa  fasan  gråhakedopping  ägretthäger  gråhäger  röd glada  havsörn  brun kärrhök  ormvråk  rörhöna  sothöna  trana  strandskata  tofsvipa  brushane  storspov  rödbena  grönbena  gluttsnäppa  drillsnäppa  fiskmås  gråtrut  tamduva  ringduva kungsfiskare   spillkråka  sånglärka  ladusvala  ängspiplärka  gulärla  sädesärla  gärdsmyg  järnsparv  rödhake  näktergal  rödstjärt  buskskvätta  stenskvätta  ringtrast  koltrast  björktrast  taltrast  sävsångare  ärtsångare  törnsångare  svarthätta  gransångare  lövsångare  grå flugsnappare  svartvit flugsnappare  entita  blåmes  talgoxe  nötväcka  skata  kaja  råka  kråka  korp  stare  pilfink  bofink  grönfink  steglits  hämpling  gulsparv  sävsparv

Spontanskådning 20180418

13 medlemmar var på Gäddängen på olika tider. Dem som kom först vid 8 tiden blev bjudet välkommen av lövsångarekor och en enkel ärtsångare. Också kungsfiskaren gav uppvisning vid plattformen innan kl 10 så det kan vara en fördel att möte tidigare.

Ladusvalor och svartvitflugsnappare var 2 andra nya arter för spontanskådning i år, så sommaren är på väg!

En skäggmes visste sig et par gånger, först i vassen nord för plattformen och på flygtur till vassen framför gjuseboet, senare tillbaka till vassen syd för plattformen, trevligt om den häckar här i år.

En smådopping var en ovanlig art för Gäddängen, tross de många som håller till vid storkedammen om vintern.

Då artlistan var på 49, jagade en större brunfladdermus över skogen nord för sjön, men den kom inte med på listan, ej heller fiskgjuse i de 4½ timmar vi spånade.

Artlista spontanskådning 2018-04-18

Knölsvan, grågås, vitkindad gås, gravand, bläsand, snatterand, kricka, gräsand, stjärtand, skedand, brunand, vigg, knipa, salskrake, storskrake, fasan, smådopping, skäggdopping, storskarv, gråhäger, vit stork, röd glada, brun kärrhök, sparvhök, ormvråk, sothöna, tofsvipa, enkelbeckasin, skrattmås, fiskmås, ringduva, kungsfiskare, ladusvala, sädesärla, gärdsmyg, rödhake, koltrast, taltrast, ärtsångare, gransångare, lövsångare, svartvit flugsnappare, skäggmes, blåmes, talgoxe, nötväcka, skata, kaja, kråka, korp, stare, bofink, gulsparv och sävsparv. 

Lasse Lundquist

Falsterbo i vårvärme, järnsparvens dag!

Den 8 april var det exkursion till Falsterbohalvön och Knösen närmare bestämt.

Vi var 6 st som samlades denna tidiga morgon i Gårdstånga för vidare färd till målet för dagen. Vi parkerade vid Skanörs borgruin och detta är bra ställe för ringtrast. Dock såg vi inga och vi började vår promenad ut mot Knösen. Det var inte så mycket fåglar som vi väntat oss, men sånglärka, sädesärla, ängspiplärka och enkelbeckasin såg vi. Även en svartkråka upptäcktes av Joakim.

Starar


Sånglärka

Gransångare

Framme vid dungen vek vi av ner mot havet. I dungen såg och hörde vi järnsparv, taltrast och gransångare. I havet såg vi bla kricka, stjärtand, bläsand och ca 100 skärfläckor. När vi stod här fick Joakim larm om att det setts ringtrast och brandkronad kungsfågel där vi parkerat. Typiskt.

Vi beslöt att dra oss till bilarna för att försöka hitta dessa fåglar. På väg tillbaka kom vi till en träddunge och här var det gott om fågel. Ett stort antal järnsparvar sjöng och lockade. Ingen av oss hade sett så många järnsparvar vid ett tillfälle som denna dag. Vi utnämnde den till järnsparvens dag. Även rödvingetrast och dubbeltrast fick vi in på listan.

Svarthakad busksvätta, 50 m till vänster för bild

Nu fick Joakim meddelande om en svarthakad buskskvätta i närheten, och efter en stunds letande lyckades vi hitta den. Kul.

Vigg

Tillbaka vid parkeringen var det fikadags och efter det begav vi oss till Skanörs hamn, där det häckar många skärfläckor vid Landgrens holme. Även här såg vi många skärfläckor men även kentsk tärna, rödbena och strandskata.

Nu avslutade vi en härlig förmiddag, men ett larm om brandkronad kungsfågel i Alnarpsparken gjorde gjorde att några av oss körde dit. Tyvärr lyckades vi inte hitta den. Däremot hade vi en misstänkt trädgårdsträdkrypare. Vi fick dock lämna den obestämd då vi inte kunde se alla karaktärer.


Lars-Olof.


Bildar : Ulf Sivhed Nyåkra.


Artlistan : Knölsvan Sångsvan Grågås Vitkindad gås Gravand Bläsand Snatterand Kricka Gräsand Stjärtand Skedand Vigg Ejder Alfågel Salskrake Fasan Smådopping Storskarv Gråhäger Röd glada Sparvhök Ormvråk Sothöna Rörhöna Trana Strandskata Skärfläcka Större strandpipare Tofsvipa Enkelbeckasin Storspov Rödbena Fiskmås Skrattmås Silltrut Gråtrut Kentsk tärna Ringduva Gröngöling Större hackspett Sånglärka Ladusvala Ängspiplärka Sädesärla Järnsparv Rödhake Svarthakad buskskvätta Koltrast Björktrast Taltrast Rödvingetrast Dubbeltrast Gransångare Kungsfågel Blåmes Talgoxe Skata Kaja Råka Kråka Stare Bofink Grönfink Steglits Gulsparv Sävsparv Bergfink Hämpling