14 olika vadare vid spontanskådning den 8/8/2018

Vi var 6 medlemmar denne soliga morgon vid Gäddängen. Förste uppgift var att jaga en kalv tillbaka innanför hägnet. Själva Gäddängen var inte helt tort, en smal stripa vatten synes nord om plattformen, och en stor del var däckat av grönt. Där var sålunda ingen mat till gjusarna, men flera glador gottat sig på rastar av fisk och musslingar i stället. Där var också mat till de stare, tofsvipa, kråka och gråhäger som rastade på muddret. Vi får se hur snabbt där kommer mat igen till kungsfiskare, skäggdopping och gjusar i Gäddängen.

Torken

Where has all the water gone?

Ringsjön bjöd på många flera fåglar. De första 60 meter ifrån bredden var torrlagt, och här vimlades med stare, sädesärla och vadare. Större strandpipare var att se överallt, över 50 kärrsnäppa födosökt vid vattenkanten, samt gluttsnäppa, brushane, storspov och 4 spovsnäppa. En kustpipare flög förbi och viste sina svart armhåla, och där stod 4 skärfläcka i vattnet. Ute i vattnet var mängder av grågäss, förutom skäggdopping, vigg, knipa och gräsänder. Båda en ung och en fullmogne havsörn satte gässen uppe, och en lärkfalk strög förbi på jakt efter trollsländor.

Efter att ha sökt efter brunand, bläsand och snatterand et stycke tid, kom fisktärnan på vinge – de hade säkert rastat obemärkt på reveln hela tiden. Nu blev det för älvor varmt, trots brisen, och vi gick tillbaka till plattformen för att kolla ägretthägern som hade flugit över oss innan. Den hittade vi inte, men nu rastade några ljungpipare på muddret, och ett par unge svartsnäppa födosökt i vattenpölen.

En jättebra start på spontanskådning, trots torken. Vi får se hur det går när vattnet återvänder.

Artlistan : 54 arter
Knölsvan, Sångsvan, Grågås, Kanadagås, Bläsand, Gräsand, Brunand, Vigg, Knipa, Skäggdopping, Storskarv, Ägretthäger, Gråhäger, Vit stork, Röd glada, Havsörn, Lärkfalk, Sothöna, Skärfläcka, Större strandpipare, Ljungpipare, Kustpipare, Tofsvipa, Spovsnäppa, Kärrsnäppa, Brushane, Enkelbeckasin, Storspov, Skogssnäppa, Svartsnäppa, Gluttsnäppa, Grönbena, Rödbena, Skrattmås, Gråtrut, Fisktärna, Ringduva, Tornseglare, Större hackspett, Mindre hackspett, Ladusvala, Forsärla, Sädesärla, Buskskvätta, Koltrast, Lövsångare, Stjärtmes, Blåmes, Talgoxe, Nötväcka, Skata, Kaja, Kråka, Stare