Fågelskådningens dag 6/5/2018

Ovanstående är ett landsomfattande arrangemang som genomförs varje år. Även i år så ordnade föreningen denna dag som brukligt vid Gäddängen mellan kl 8 och 13. Det blev en perfekt dag med strålande solsken. Näktergalarna var på bra humör och flera ex sjöng nästan oavbrutet under tiden vi var där.

Fisktärna

Flera fisktärnor har tagit plattformarna i besittning tillsammans med skrattmåsarna så förhoppningsvis skrider de till häckning snart. Fiskgjusen var framme ett par gånger och vid ett tillfälle dök den ned i vattnet och kom upp med en ganska stor fisk. Den flög iväg och satte sig i ett träd vid gömslet. Även lärkfalk och brun kärrhök var rovisar vi såg. Dock ingen havsörn.

Bofink


Gulsparv

Efter några timmar drog vi igång grillen och korven smakade mycket bra.

Sångsvan


Näktergal

Ca 40 besökare kom under dagen. Mestadels medlemmar, men även några som vi hoppas kommer med i föreningen framöver. Totalt sågs och hörs det präcis 60 arter

Lars-Olof

Artlistan

Knölsvan Sångsvan Grågås Vitkindad gås Gravand Snatterand Kricka Gräsand Skedand Vigg Knipa Skäggdopping Storskarv Gråhäger Vit stork Röd glada Brun kärrhök Sparvhök Ormvråk Fiskgjuse Lärkfalk Sothöna Tofsvipa Rödbena Skrattmås Fiskmås Gråtrut Havstrut Fisktärna Ringduva Gök Större hackspett Mindre hackspett Ladusvala Gulärla Sädesärla Järnsparv Näktergal Rödstjärt Stenskvätta Koltrast Rörsångare Törnsångare Svarthätta Grönsångare Gransångare Lövsångare Svartvit flugsnappare Blåmes Talgoxe Nötväcka Trädkrypare Kaja Råka Kråka Stare Bofink Steglits Gulsparv Sävsparv

 

Spontanskådning 2/5/2018

Tillsammans 12 medlemmar var på plats vid olika tider på plattformen, några ifrån 7:30 för at höra näktergal, gök, och morgonkoret. Artlistan var redan över 50 då jag ankom 9:55, och man kunde ännu lyssna till näktergal, törnsångare, ärtsångare, svartvit flugsnappare, svarthätta och rödstjärt bl.a.

Näktergal

Rödstjärt

Fisktärna underhällt både med deras störtdyk efter mat, och gräl om plats på de flytande plattforms. Gjusarna (de fjädrade versioner) kom och fiskade, två hade fångst, den ene åt upp på eken bakom gjuseboet, den anden blev jaget bort av en glada efter snabbmat.

Det är nu man skal fotografera fåglarna man inte ser så mycket när lövverket  är utsprunget. Här är tornsångaren.

En enlig trana blandade sig med storkarna i  termiken över storkhägnet. 

Bofink


Skäggdoppingar

Artlistan började med rödbena, gul ärla och årta på väg ifrån kyrkan, och slutade med en sjungande grönsångare i skogen på väg tillbaka, och blev på 57 olika arter.

Richard

Artlista spontanskådning 2018-05-02 : 57 arter

Fiskarehusdammen och Gäddängen

Knölsvan, grågås, vitkindad gås, gravand, bläsand, kricka, gräsand, årta, skedand, vigg, knipa, skäggdopping, storskarv, gråhäger, vit stork, röd glada, brun kärrhök, ormvråk, fiskgjuse, sothöna, trana, tofsvipa, rödbena, skrattmås, fiskmås, havstrut, fisktärna, ringduva, gök, större hackspett, sånglärka, gulärla, sädesärla, gärdsmyg, järnsparv, näktergal, rödstjärt, koltrast, ärtsångare, törnsångare, svarthätta, grönsångare, gransångare, lövsångare, svartvit flugsnappare, blåmes, talgoxe, nötväcka, kaja, råka, kråka, stare, bofink, grönfink, steglits, gulsparv och sävsparv. 

Lasse Lundquist

Abullahagen och Skarhults våtmark 28/4/2018

Kl halv sju denna lördagmorgon var vi 14 st som träffades vid ingången till natursköna Abullahagen, som är beläget precis bredvid Felix fabriker i Eslövs utkant. Eller som det numera heter, Orcla Foods.

Tidigare i veckan hade det setts ringtrast i sydöstra delen av hagen, så det var högsta prioritet att hitta denna art. Vid tidigare exkursion för några år sen hade vi några ex, så vi hade stora förhoppningar. Medan vi gick och letade ackompanjerades vi av sång från bl a ärtsångare, svarthätta, lövsångare och rödstjärt. Det blev ingen ringtrast här, men turen skulle vända. Vi fortsatte vår vandring och vid grillplatsen såg några grå flugsnappare här. Även svartvit flugsnappare noterades. Uppe i tornet såg vi ut över Långakärr där gråhakedopping, rörhöna, drillsnäppa och sångsvan noterades. Lasse L hade turen att få se en kungsfiskare, vilken inte är så vanlig i dessa marker. Tillbaka vid ingången slog vi oss ner för att fika, vilken smakade bra efter att vandrat runt i ca två timmar.

Detta är INTE en ringtrast!

Efter det styrde vi kosan till Skarhults ängar, strax söder om Skarhult. Vi började vår vandring längs banvallen och snart sågs och hördes törnsångare, buskskvättor och hämplingar. En ägretthäger kom flygande över oss och gick ned i våtmarken. En svart trast sågs flyga upp i ett träd och minsann, det var den efterlängtade ringtrasten. Den visade upp sig fint en stund innan den försvann in i ett buskage för att inte ses igen. Andra arter som sågs var skedand, snatterand, kricka, grönbena och brushane. Vi hörde även näktergalen för första gången i år.

Tillbaka vid bilarna skiljdes vi åt för denna gång, mycket nöjda med dagen. 77 arter noterades.

Lars-Olof

Artlista

Knölsvan  sångsvan  grågås  gravand  bläsand  snatterand  kricka  gräsand  skedand  vigg  knipa  fasan  gråhakedopping  ägretthäger  gråhäger  röd glada  havsörn  brun kärrhök  ormvråk  rörhöna  sothöna  trana  strandskata  tofsvipa  brushane  storspov  rödbena  grönbena  gluttsnäppa  drillsnäppa  fiskmås  gråtrut  tamduva  ringduva kungsfiskare   spillkråka  sånglärka  ladusvala  ängspiplärka  gulärla  sädesärla  gärdsmyg  järnsparv  rödhake  näktergal  rödstjärt  buskskvätta  stenskvätta  ringtrast  koltrast  björktrast  taltrast  sävsångare  ärtsångare  törnsångare  svarthätta  gransångare  lövsångare  grå flugsnappare  svartvit flugsnappare  entita  blåmes  talgoxe  nötväcka  skata  kaja  råka  kråka  korp  stare  pilfink  bofink  grönfink  steglits  hämpling  gulsparv  sävsparv

Spontanskådning 20180418

13 medlemmar var på Gäddängen på olika tider. Dem som kom först vid 8 tiden blev bjudet välkommen av lövsångarekor och en enkel ärtsångare. Också kungsfiskaren gav uppvisning vid plattformen innan kl 10 så det kan vara en fördel att möte tidigare.

Ladusvalor och svartvitflugsnappare var 2 andra nya arter för spontanskådning i år, så sommaren är på väg!

En skäggmes visste sig et par gånger, först i vassen nord för plattformen och på flygtur till vassen framför gjuseboet, senare tillbaka till vassen syd för plattformen, trevligt om den häckar här i år.

En smådopping var en ovanlig art för Gäddängen, tross de många som håller till vid storkedammen om vintern.

Då artlistan var på 49, jagade en större brunfladdermus över skogen nord för sjön, men den kom inte med på listan, ej heller fiskgjuse i de 4½ timmar vi spånade.

Artlista spontanskådning 2018-04-18

Knölsvan, grågås, vitkindad gås, gravand, bläsand, snatterand, kricka, gräsand, stjärtand, skedand, brunand, vigg, knipa, salskrake, storskrake, fasan, smådopping, skäggdopping, storskarv, gråhäger, vit stork, röd glada, brun kärrhök, sparvhök, ormvråk, sothöna, tofsvipa, enkelbeckasin, skrattmås, fiskmås, ringduva, kungsfiskare, ladusvala, sädesärla, gärdsmyg, rödhake, koltrast, taltrast, ärtsångare, gransångare, lövsångare, svartvit flugsnappare, skäggmes, blåmes, talgoxe, nötväcka, skata, kaja, kråka, korp, stare, bofink, gulsparv och sävsparv. 

Lasse Lundquist

Falsterbo i vårvärme, järnsparvens dag!

Den 8 april var det exkursion till Falsterbohalvön och Knösen närmare bestämt.

Vi var 6 st som samlades denna tidiga morgon i Gårdstånga för vidare färd till målet för dagen. Vi parkerade vid Skanörs borgruin och detta är bra ställe för ringtrast. Dock såg vi inga och vi började vår promenad ut mot Knösen. Det var inte så mycket fåglar som vi väntat oss, men sånglärka, sädesärla, ängspiplärka och enkelbeckasin såg vi. Även en svartkråka upptäcktes av Joakim.

Starar


Sånglärka

Gransångare

Framme vid dungen vek vi av ner mot havet. I dungen såg och hörde vi järnsparv, taltrast och gransångare. I havet såg vi bla kricka, stjärtand, bläsand och ca 100 skärfläckor. När vi stod här fick Joakim larm om att det setts ringtrast och brandkronad kungsfågel där vi parkerat. Typiskt.

Vi beslöt att dra oss till bilarna för att försöka hitta dessa fåglar. På väg tillbaka kom vi till en träddunge och här var det gott om fågel. Ett stort antal järnsparvar sjöng och lockade. Ingen av oss hade sett så många järnsparvar vid ett tillfälle som denna dag. Vi utnämnde den till järnsparvens dag. Även rödvingetrast och dubbeltrast fick vi in på listan.

Svarthakad busksvätta, 50 m till vänster för bild

Nu fick Joakim meddelande om en svarthakad buskskvätta i närheten, och efter en stunds letande lyckades vi hitta den. Kul.

Vigg

Tillbaka vid parkeringen var det fikadags och efter det begav vi oss till Skanörs hamn, där det häckar många skärfläckor vid Landgrens holme. Även här såg vi många skärfläckor men även kentsk tärna, rödbena och strandskata.

Nu avslutade vi en härlig förmiddag, men ett larm om brandkronad kungsfågel i Alnarpsparken gjorde gjorde att några av oss körde dit. Tyvärr lyckades vi inte hitta den. Däremot hade vi en misstänkt trädgårdsträdkrypare. Vi fick dock lämna den obestämd då vi inte kunde se alla karaktärer.


Lars-Olof.


Bildar : Ulf Sivhed Nyåkra.


Artlistan : Knölsvan Sångsvan Grågås Vitkindad gås Gravand Bläsand Snatterand Kricka Gräsand Stjärtand Skedand Vigg Ejder Alfågel Salskrake Fasan Smådopping Storskarv Gråhäger Röd glada Sparvhök Ormvråk Sothöna Rörhöna Trana Strandskata Skärfläcka Större strandpipare Tofsvipa Enkelbeckasin Storspov Rödbena Fiskmås Skrattmås Silltrut Gråtrut Kentsk tärna Ringduva Gröngöling Större hackspett Sånglärka Ladusvala Ängspiplärka Sädesärla Järnsparv Rödhake Svarthakad buskskvätta Koltrast Björktrast Taltrast Rödvingetrast Dubbeltrast Gransångare Kungsfågel Blåmes Talgoxe Skata Kaja Råka Kråka Stare Bofink Grönfink Steglits Gulsparv Sävsparv Bergfink Hämpling

Våren är definitivt kommit – många förstagångs fåglar för 2018 vid spontanskådning 20180404

10 medlemmar var mötte upp till spontanskådning, några ifrån kl 8 för att se hur långt våren var kommit. En tjock dimma ifrån morgonstund varslet om det varmaste dag i år. Över 50% av Ringsjöns istäcke var borta och dagens störst överraskning var skärfläckor långt ute på isen.

Vålkommen vår

Gransångaren underhällt os ifrån vidja busken vid plattformen, bofinkar sjungas hela tiden, sävsparv sås  och höras såga också.  Flock efter flock av tranor flyg över med deras glade vårskrig. 

Fiskgjusen kom ad flera omgångar, och till sist fick en liten munsbit. Sädesärla och kungsfiskare flög förbi, och bland ändar var båda häckande och vintergäster, skogssnäppa och rödbena var bland sommar vadarna.

Farvel vinter

En härligförmiddag son avslutas på väg förbi storkhägnet med en fjällvråk och en fiskmås där fick artlistan uppe på 56 arter.

Artlistan : Knölsvan Sångsvan Grågås Kanadagås Vitkindad gås Gravand Bläsand Snatterand Kricka Gräsand Skedand Brunand Vigg Knipa Salskrake Storskrake Skäggdopping Storskarv Gråhäger Vit stork Röd glada Sparvhök Ormvråk Fjällvråk Fiskgjuse Sothöna Trana Strandskata Skärfläcka Tofsvipa Skogssnäppa Skrattmås Fiskmås Gråtrut Havstrut Ringduva Kungsfiskare Gröngöling Sånglärka Sädesärla Rödhake Koltrast Björktrast Taltrast Gransångare Entita Blåmes Talgoxe Nötväcka Skata Kaja Kråka Stare Bofink Grönfink Sävsparv

Kåseberga till Krankesjön i Tosteberga kulle. 20180331

14 medlemmar möttes till påsk skådning vid Hörby och åkte mod Kåseberga genom Tomelilla kommun, som vist upp många av sina kommunfåglar i den kalle blåst. Jan väntade oss på hamnen i Kåseberga så vi blev 15 ihop.

Vi tryckte oss tillsammans mellan caféerna för att få lite skydd från vinden och scannade havet för ejdrar. Där var inte så många på vattnet, men små flocka flög östöver med mellanrum. Där var många alfåglar, några sjöorrar, stor och småskrakar. En tornfalk gjord en fin efterlikning av en pilgrimsfalk, då den gled över oss med segelformat vingar. 

Efter en timma var det på tid att varme sig på kaffe, och vi fikade gott i lä. Där tycktes inte vara så mycket mera att se, så vi gick tillbaka till bilarna var årets första sädesärla för några va oss vist sig.

 

 

Nästa stopp kornsparv fältet, och vi fick snabbt öga på upp till 20 kornsparv, samt hämpling och pilfink. Många sånglärkor underhällt os med deras strofer, som alltid får min tanker på heta sommar dagar, själv i dagens iskalla vind.

Stora flockar av huvudsaklig vitkindad gäss kom flygande och landade långt borta och spridde över det kalla vinterlandskap. Och så kom larmet om en rödhalsad i precis dissa flocka, så vi travade närmare och spanade och spanade och spanade utan resultat. Lasse ringde den som hade larmet och fick at vide var de kunna se den, så vi gick tillbaka till bilarna och åkta till stället och fick set den riktig bra.

Halvparten av sällskapet skulle hem och varmas, så vi var 8 där åkta till Fyledalen för at skåda kungsörn. Da de inte villa visa sig äkta vi nu 6 till Vombs ängar, var vi så rödbena och storspov innan sista stopp vid Silvåkra tornet. Krankesjön var isfritt och där var salskrake, vigg, brunand och skäggdopping att se på. Jonathan fick öga på en varfågel inte långt ifrån tornet, men ugglan där bor vid tornat var inte att hitta. Ett par havsörn sås i den annan ende av sjön. Efter ett enkelt falskt larm om fiskgjuse, fick Gert-Åke öga på årets första bruna kärrhök för oss alla ihop, och lite senare trollade Lars-Olof en riktig fiskgjuse fram, till allas glädje.

En jättebra exkursion tross vintervädret med 64 arter.

Artlistan : Knölsvan, Sångsvan, Bläsgås, Grågås, Kanadagås, Vitkindad gås, Rödhalsad gås, Gravand, Bläsand, Kricka, Gräsand, Brunand, Vigg, Ejder, Alfågel, Svärta, Sjöorre, Knipa, Salskrake, Småskrake, Storskrake, Fasan, Storlom, Skäggdopping, Storskarv, Gråhäger, Vit stork, Röd glada, Havsörn, Brun kärrhök, Ormvråk, Fjällvråk, Fiskgjuse, Tornfalk, Sothöna, Strandskata, Tofsvipa, Storspov, Rödbena, Skrattmås, Fiskmås, Havstrut, Gråtrut, Ringduva, Sånglärka, Ängspiplärka, Sädesärla, Rödhake, Koltrast, Björktrast, Blåmes, Talgoxe, Varfågel, Skata, Kaja, Råka, Kråka, Korp, Stare, Pilfink, Hämpling, Gulsparv, Kornsparv, Sävsparv

Ifrån lätt regn till filmjölk : Skarhult, Lunds reningsverk, Lomma, Alnarp och Hardeberga, 20180311

Vi var 10 gjusar där samlades på banvallen vid Skarhult i lätt regn. Gulsparven sjöng ändå, men det var inte mycket annat att titta på. Sjön var frusna och gråkrager gick runt kanterna. Efter en kort vandring ner ad banvallen och tillbaka, kom vi uppe på 5 olika arter, samt 2 blöta hare. En flock bergfinkar flög över – några av de hundra tusan i Skåne lika nu.

Vidare till Lunds reningsverk, där det fanns mycket mer att titta på. Det var torrt när vi kom ut ur bilarna, men började regna riktigt innan vi nådde tillbaka. Den vitögdand sågs inte, men det fanns mängder blåsändar som kallad hela tiden. Minst 3 smådopping sås och en enkel storskrake. Strömstare söktes utan framgång innan vi återvände till bilarna och bestämde oss för att köra till Lomma där vi kunde fika skyddad från regn och titta ut över bukten. (Själv jag förstod detta, då lomme på dansk = ficka på svensk)!

Vid Lomma var det äntligen torrt, och vi kunde njuta av utsikten över en remsahavsis. Det fanns många strandskator, kanske 10 storspovar och minst 3 stor prästkrage - våren är på väg! Et par stjärtänder och flera småskrakar kunna också ses. Efter att ha fått värmen ifrån kaffe vi bestämde oss för att åka till Alnarp, där det fanns en kattuggla som kunde hittas. Det hittad vi också och kunna titta på den några minuttar, innan det drog längre ner i sitt hål.

Då Hardeberga lo på resan hem efter ville vi kolla Berguvar, så vi körde dit. Här var det jättedimmigt, och även om vi kunna se andra sidan, kunna vi inte hitta ugglorna. Efter en sista fika slutade dagen med en bra artlista trots vädret.

 

Referent Richard, bildar Per-Uno

Artlistan kommer....

 

Referat från föredragshållare Richard Ottvall, Ringsjöbygdens fågelskådare 20180313

Efter föreningens årsmöte berättade Richard Ottvall om inventering av fåglar och vilka resultat som uppnås under rubriken Hur går det för Sveriges fåglar – och hur vet vi det?

Richard Ottvall har varit fågelskådare sedan barnsben. Richard är ekolog och har eget företag där han arbetar främst med fågelinventeringar, analyser av fågelinventeringsdata och konsultrådgivning. Richard är redaktionsmedlem i tidskriften ANSER.
Richard förmedlade till oss åhörare hur tillståndet är hos våra svenska fåglar. För att komma fram till hur tillståndet är krävs både frivilliga och professionella krafter. Vi känner alla till ”Vinterfåglar in på knuten” och ”rapportering på artportalen”, som ligger på frivillig basis. Det professionella arbetet görs bl. a av Svensk Fågeltaxering, som startades av Sören Svensson 1969. Sverige har även en rapportering till EU enligt ”Fågeldirektivet”.

Richard visade några grafiska kurvor på hur t.ex. Nordlig lövsångare har varierat i antal över tid i 40 år. År 1975 var det ungefär lika stort antal som år 2015. År 1989-1999 fanns det många fler exemplar. Sverige rapporterade 257 häckande arter till EU under tidsperioden 1980-2012 och för de flesta arter sker det ökningar och minskningar i samma omfattning. Om man fokuserar på antalet fåglar och arter i olika miljöer så kan man konstatera en större minskning i jordbrukslandskapet men även en minskning i skogen. Däremot har vi i Sverige fått fler arter som häckar, vilket beror på klimatförändringen. Sammantaget klarar sig fåglarna bra i Sverige jämfört med internationellt perspektiv.
Numera utförs upprepade standardiserade räkningar år efter år. Nedanstående sätt kompletterar varandra eftersom det finns olika styrkor och svagheter i metoderna.

• Svensk Fågeltaxering
• Räkning av dagflyttande fåglar i Falsterbo
• Nationella sjöfågelräkningar vinter och höst
• Fångst av flyttande fåglar Ottenby
• Havsörn – populationsövervakning och häckningsframgång

Svensk fågeltaxering startade 1969 med revirkartering och övergick 1975 till ”fria punktrutter” sommar och vinter där frivilliga inventerare väljer en plats. Platsen har 20 punkter där räkning sker i fem minuter varje år, dvs. samma plats och tid varje år. Rutterna har ökat från 88 st. 1975 till 250 st. idag och man har koll på ca 100 arter. Den har typen av räkning blir inte heltäckande eftersom det är ojämn geografisk spridning, inte helt miljörepresentativt och kan avslutas vid biotopförsämring (byggs ett stugområde eller industriområde). År 1996 infördes standardrutter som innebär att hela landet täcks av rutter, en rutt var 25:e km, totalt 716 st. Allt som hörs och ses ska räknas i en rutt som är 2 x 2 km (även däggdjur räknas sedan 2011). Det betyder att Sverige inventeras såsom Sverige ser ut. Det betyder också att inventeraren måste ta sig fram även i oländig natur (vattenhinder). Med standardrutter inventeras över 200 arter årligen i hela Sverige. På detta sätt har det även framkommit många spännande mönster på en fågelarts förändrade utbredning. Richard visade bl.a. bofinkens ökade utbredning i norra Sverige.

År 2011 startade man även Nattfågelrutter där inventeraren frivilligt väljer ut en rutt med 20 punkter och 2 km mellan varje punkt. Även här räknas allt man ser och hör i 5 minuter/punkt. Räkningen startar i skymning och utförs 3 ggr/år, mars, april och juni. Hitintills har 110-150 rutter/år redovisats och data för över 40 fågelarter varav mer än 10 är nya.
I samarbete med resp. länsstyrelse och regional ornitologisk förening startades år 2015 Nationell kustfågelövervakning, som innebär att skärgårdsfåglarna inventeras. Totalt 200 rutor, 2 x 2 km har systematiskt och proportionellt utslumpats mot antal öar/län.
För att även täcka alla fågelarter som är knutna till våtmarker utom myrar, där räknas också rovfåglar in, startade ett nytt projekt 2015 av SOF-BirdLife Sverige i samarbete med SFT. En gång per år i maj månad räknas fåglarna från fågeltorn, punktrutt eller inventeringsslinga. Man räknar tills samtliga arter är räknade dvs. ej på tid.
Richard avslutade med att tacka alla Sveriges inventerare för en fantastisk insats.

Vid pennan
Ann-Margret Svärd-Nilsson