Vadare i nordväst och överraskning i Salviken

Den 28/7 var det dags att starta exkursionerna igen efter lite sommaruppehåll.

Kl halv sex samlades vi i Stockamöllan och efter att ha hämtat Flemming styrde vi kosan mot

Sandön. Genast när vi klivit ur bilarna hörde vi skäggmesarnas plingande och såg dem flyga

runt över vassen.

 

Skäggmes

Första spanet ut över sandrevlarna gav bl a kärrsnäppa, myrspov och

storspov. Snart upptäckte jag en vattenrall som visade sig helt öppet på stranden. De brukar

annars hålla sig i vassen och vara svårsedda. Nästa roliga art som dök upp var en kunsfiskare

som följde vasskanten och försvann in mot Vegeån. Ute på Sandön hittade vi fler vadare, bl a

större o mindre strandpipare, mosnäppa, spovsnäppa och ljungpipare. Kentska tärnor

födosökte i havet. När vi var nöjda gick vi tillbaks till bilarna och körde bort till en rastplats i

Utvälinge och intog frukost. Det smakade mycket bra denna härliga morgon.

Mindre strandpipare

Nästa stopp blev Rönnen. Här hade torkan gjort sig påmind och den s.k lilla viken var helt

torr. Här brukar vara en hel del vadare annars. Detta gjorde att vi nöjde oss med att spana av

närmsta stranden och fick skärfläcka och vitkindad gås. Sedan blev det lite dramatik. Det

kom larm om svartvingad vadarsvala nere i Salviken. Nu uppstod lite dålig stämning då några

ville dra direkt, medan några av oss tyckte vi skulle ta Farhultsviken först. Som

exkursionsledare bestämde jag att det blir Farhult först, så får vi följa utvecklingen om

vadarsvalan. Vid Farhultsviken såg vi en gran  kustsnäppa i sommardräkt, myrspov och

kärrsnäppor. Bland kärrorna gick en vadare som vi var övertygade om att det var en

sandlöpare. Vid koll på artportalen på kvällen så var det tydligen en kärrsnäppa med vit

mage. Den har visst varit här tre somrar. Andra arter blev vi såg var skärfläcka, brushane och

grönbenor. En vattenrall hördes grymta i vasse.

Svartvingad vadarsvala

Joakim som har lokalt Kävlinge skickade en

fråga om vadarsvalan var kvar och fick besked om att den syntes fint. Nu var det ingen

tvekan och vi slängde oss i bilarna och drog söderut. Väl framme fick vi se den fint i en

halvtimme. Nöjda och glada körde vi till ett fik i Löddeköpinge och firade detta nya GjuseX.

Vi fick ihop 72 arter, varav 21 vadare så det får räknas som en lyckas exkursion.

Lars-Olof

Artlista

Knölsvan  grågås  kanadagås  vitkindad gås  gravand  kricka  gräsand  skedand  vigg  ejder  knipa  småskrake  fasan  storskarv  gråhäger  röd glada  brun kärrhök  ormvråk  fiskgjuse  vattenrall  strandskata  skärfläcka  svartvingad vadarsvala  mindre strandpipare  större strandpipare  ljungpipare  tofsvipa  kustsnäppa  Sandlöpare?  mosnäppa  spovsnäppa  kärrsnäppa  brushane  myrspov  storspov  svartsnäppa  rödbena  gluttsnäppa  skogssnäppa  drillsnäppa  skrattmås  fiskmås  gråtrut  havstrut  skräntärna  fisktärna  kentsk tärna  tamduva  ringduva  tornseglare  kungsfiskare  större hackspett  sånglärka  ladusvala  sädesärla  gärdsmyg  koltrast  rörsångare  svarthätta  gransångare  skäggmes  skata  kaja  råka  kråka  korp  stare  gråsparv  pilfink  grönfink  hämpling  sävsparv