Spontanskådning, 13/6/2018

12 medlemmar möte upp till sista spontanskådning innan sommarlov. Det hade regnat om morgonen efter veckor utan en droppe, och vattenstånd var jätteläge.  Vadarsträcket sydpå har redan börjat och förutom vår lokale tofsvipor, var där svartsnäppa, skogssnäppa och mindre strandpipare på andra sida ifrån plattformen. De kunna just hålla fötter våte!  

Sothöna, fisktärna och vattenrall lod deras ungar se, och näktergal, svartvit flugsnappare, rörsångare, törnsångare, bofink, lövsångare, gransångare (och säkert flera) sjunger ännu.

På väg ute till plattformen ormade en jättestor snok över stegen, över 50 cm lång, och tjock som en av de grillkorv vi avslutade förmiddagen med.

Styrelsen önskar alle en god sommar

Artlistan : 139 arter
Knölsvan Sångsvan Grågås Gravand Bläsand Snatterand Kricka Gräsand Årta Skedand Vigg Knipa Skäggdopping Storskarv Gråhäger Vit stork Röd glada Ormvråk Vattenrall Sothöna Mindre strandpipare Tofsvipa Skogssnäppa Svartsnäppa Skrattmås Fisktärna Ringduva Gök Tornseglare Större hackspett Sädesärla Gärdsmyg Rödhake Näktergal Rödstjärt Koltrast Härmsångare Rörsångare Ärtsångare Törnsångare Trädgårdssångare Svarthätta Gransångare Lövsångare Svartvit flugsnappare Blåmes Talgoxe Kaja Kråka Stare Bofink Gulsparv Sävsparv