Spontanskådning den 22/8/2018 – med en tillfälliga gäst ifrån arktis

9 medlemmar duckade upp till spontanskådning idag. De flesta av oss möttes på Ringsjöns strand en bit efter grillplatsen. Härifrån var där utsikt till många grågäss i vattenkanten och många olika vadare foran dem på stranden, kanske 100 meter bort. En fiskgjuse hade vilat på en av de torrlagt bottengarnspåle i   över en timma berättat Lasse, som hade börjat spåna redan 7:30.

Kanske uppe emot 60 större strandpipare födosökt på den torrlagt sjöbotten i deras typisk start stop fason. En del brushöns letade efter mat i vattnet, och små flocka av kärrsnäppa sås också. Enstaka enkelbeckasin sydda (engelske uttryck – näbbet går som nålen på en gammal Singer symaskin).

Vi gick vidare till plattformen för att titta på Gäddängens frodiga grön slåtta. Detta var nu rensat för döde fisk och musslingar, och gladorna och gråhägrar ifrån sista spontanskådning var borta. En kungsfiskare sås mycket kort.

Vi var 5 stycken där gick tillbaka til Ringsjöns strand för at studera vadare igen. Där hittade vi först ett, sedan fyra vackra kustpipare alla i sommardräkt. En havsörn seglade över högt uppe, och skrämde vadarna uppe, men inte gåsarna, som bara kacklade utan at flygga upp. Senare kom också en brun kärrhök förbi. Då vadarna fortsätta deras tankning till den vidare sträck uppdagades en spovsnäppa långt borta, och lite senare fick Lars Helgesson en vadar i tuben som inte låt sig bestämma lätt.  Den var svårt at hitta, då den försvann ofta i håligheter eller bakom tång, men efterhand tycktes experterna att det kunde vara en tuvsnäppa – en tillfällig gäst ifrån Nordamerika eller Sibirien. Klockan var nu långt över fika tid, och vi var bara 2 där gick hen till bottengarnspåle för att se den närmare, mens den ihärdiga LH gick ett par hundrade meter länger sydpå för att spåna.  Efter 10 minuter ringda han, och vi samlades och så den så fint att nu kunde där larmas. Sist uppdagades 4 skräntärna på sten reveln, som fick artlistan uppe på 58.  Bra nöjd kunde vi avsluta en lång förmiddag, dock utan torta, då tuvsnäppan redan finnas på Gjuses artlista ifrån Västervik.

Tuvsnäppa

Rygg som brushöne, klart skillnad på vit och brunt på bröstet. Lite större än kärrsnappa.

Artlistan
Knölsvan Sångsvan Grågås Kanadagås Vitkindad gås Snatterand Kricka Gräsand Brunand Vigg Knipa Skäggdopping Storskarv Gråhäger Vit stork Röd glada Havsörn Brun kärrhök Sparvhök Ormvråk Fiskgjuse Vattenrall Större strandpipare Kustpipare Tofsvipa Tuvsnäppa Spovsnäppa Kärrsnäppa Brushane Enkelbeckasin Storspov Drillsnäppa Skogssnäppa Svartsnäppa Gluttsnäppa Skrattmås Gråtrut Skräntärna Skogsduva Ringduva Kungsfiskare Ladusvala Trädpiplärka Gulärla Sädesärla Koltrast Rörsångare Svarthätta Lövsångare Grå flugsnappare Blåmes Talgoxe Nötväcka Skata Kaja Kråka Stare Steglits