Österlen, 16/6/2018

Denna lördag var det Österlen som stod på programmet. Vi var 8 st som samlades i Hörby tidigt denna morgon. Första stoppet blev Drakamöllans naturreservat som vi besökt några gånger nu. Vi hoppades att höra sommargyllingen sjunga här. Vi började vår vandring och stannade till vid konferensanläggningen där vi hört gyllingen förr. Så icke denna gång. Vandringen fortsatte ut på heden och trädlärka och trädpiplärka sjöng för fullt. Vi stötte på en skådare och undrade om han hört gyllingen, men det hade han inte. Däremot hade han haft fyra stycken sjungande vid Flodahusdammen så det var ju typiskt att vi inte började där istället. Däremot hade han sett fältpiplärka så den letade vi efter och strax hittade Joakim ett exemplar som vi kunde se riktigt bra. Vandringen tillbaka till parkeringen fortsatte och stenskvätta och dubbeltrast var andra arter vi fick se. Tillbaka var det dags för frukost och när vi satt och åt började sommargyllingen sjunga. Den höll på ett bra tag till vår stora glädje. Nästa stopp Flodahusdammen och här fanns både sothöna och smådopping. Snart hörde vi även sommargyllingen sjunga även här. Bort till Knäbäcksdösen och spaning efter fältpiplärka. Ingen sådan men i den lilla dammen studerade vi fyrfläckad trollslända, blå kejsartrollslända och citronfläckad dito.

Trollsländarspåning

Gulhämpling


Ett stopp vid Haväng för avspaning av havet gav inte mycket. Sedan körde vi till Björket och fick in gulhämpling på dagslistan. Efter det var vi hungriga igen så vi drog till Stenshuvud där vi fikade innan vi gick ut på heden. En fältpiplärka fick vi se men ingen rosenfink som vi hoppades på. En koll ut över havet gav kentsk tärna och sex stycken storlommar. Framme vid parkeringen avlutade vi exkursion och skiljdes åt för denna dag.

Lars-Olof

Artlistan : 73 arter

Knölsvan Gravand Gräsand Ejder Fasan Storlom Smådopping Storskarv Gråhäger Vit stork Bivråk Röd glada Sparvhök Ormvråk Tornfalk Rörhöna Sothöna Trana Tofsvipa Skrattmås Fiskmås Gråtrut Kentsk tärna Skogsduva Ringduva Gök Tornseglare Gröngöling Större hackspett Trädlärka Sånglärka Backsvala Ladusvala Hussvala Fältpiplärka Trädpiplärka Sädesärla Gärdsmyg Rödhake Näktergal Rödstjärt Stenskvätta Koltrast Björktrast Taltrast Dubbeltrast Härmsångare Ärtsångare Törnsångare Trädgårdssångare Svarthätta Grönsångare Gransångare Lövsångare Svartvit flugsnappare Entita Blåmes Talgoxe Nötväcka Sommargylling Törnskata Nötskrika Skata Kaja Råka Kråka Stare Pilfink Bofink Gulhämpling Grönfink Hämpling Gulsparv