Äspet, Häslövs ängar, Hercules dammarna och Sånnarna den 12/5/2018 – 92 arter

Vi var 15 st som samlades i Hörby denna tidiga morgon. Kul att så många mötte upp, och fler skulle det bli. När vi anlände till Äspet väntade ytterligare tre deltagare på oss där. Vi började marschen ut mot tornet. En rejäl flock brushanar flög runt. Andra vadare vi såg var bl a skärfläcka, grönbena och kärrsnäppa. Även bergand och skedand noterades. Så småningom upptäckte Joakim en mosnäppa från tornet.  Det var mycket gott om knott och undertecknad ångrade djupt att jag tagit shortsen på mig. Hade varit skönt med långbyxor i det läget.

En mossnäppa ses främför gravänder

På väg tillbaka träffade vi ett gäng från Nordöstra skånes fågelklubb som också hade exkursion. De tipsade oss om hundratalet alfåglar ute i havet. Inget speciellt kanske, men dessa hade nu fått sin sommardräkt som man inte är van att se dom i härnere. Efter lite hattande fram o tillbaka så blev Heculesdammarna nästa mål. Vi började med att fika innan vi började skådningen.

Skedand


Gravänder

Vid dammarna var det en del sångare igång. Några svarttärnor flög runt och snart upptäckte jag en sjungande gräshoppsångare. En trastsångare hade hörts här dagen innan men den var inte på humör vid vårt besök. En vattenrall grymtade intensivt i ett vassbälte. Det vär även gott om trollsländor här. Guldtrollslända, fyrfläckad trollslända och en del flicksländor flög runt. Vi gick bort till tornet och här såg vi bl a brun kärrhök, järnsparv och pilgrimsfalk. Tyvärr inga pungmesar som brukar finnas här.

Svarttärna


Fyrfläckig trollslända

Tillbaks till bilarna och bort till Håslövs ängar där målet var rödspov. För en del år sen var här gott om denna vackra fågel, men den blir allt sällsyntare här. Ett par fåglar fick vi dock se.  Enkelbeckasin och storspov såg vi också. Under tiden kom larm om aftonfalk vid Hovby ängar, inte långt från där vi var. Några stack direkt och fick precis se den när den drog i väg.

Ormvråk


Ett av de många stenskvätta vid Sännarna

Vi andra missade den och besökte Sånnarna i stället. En fin lokal strax väster om Åhus. Fältpiplärka kan ses här, dock inte av oss denna dag. Andra arter vi fick in på dagslistan var tornfalk, trädlärka och trädpiplärka.

Efter detta avslutade vi dagen mycket nöjda.

Lars-Olof

Artlistan

Knölsvan Grågås Vitkindad gås Gravand Gräsand Skedand Vigg Bergand Ejder Alfågel Småskrake Fasan Skäggdopping Storskarv Gråhäger Vit stork Röd glada Brun kärrhök Ormvråk Fiskgjuse Tornfalk Lärkfalk Pilgrimsfalk Vattenrall Sothöna Trana Strandskata Skärfläcka Mindre strandpipare Större strandpipare Tofsvipa Mosnäppa Kärrsnäppa Brushane Enkelbeckasin Rödspov Storspov Drillsnäppa Grönbena Rödbena Skrattmås Fiskmås Gråtrut Kentsk tärna Fisktärna Svarttärna Tamduva Ringduva Turkduva Gök Större hackspett Trädlärka Sånglärka Backsvala Ladusvala Hussvala Trädpiplärka Ängspiplärka Gulärla Sädesärla Järnsparv Rödhake Näktergal Rödstjärt Stenskvätta Koltrast Björktrast Gräshoppsångare Härmsångare Sävsångare Rörsångare Ärtsångare Törnsångare Svarthätta Gransångare Lövsångare Svartvit flugsnappare Blåmes Talgoxe Skata Kaja Råka Kråka Korp Stare Gråsparv Pilfink Bofink Grönfink Steglits Gulsparv Sävsparv