Falsterbo 7/10/2017

Vi var fem stycken som sammanstrålade i Gårdstånga denna blåsiga och mulna morgon. Målet var Falsterbo och flyttfågelsträcket.

Inte så mycket bilar parkerade längs vägen i Falsterbo som det brukar, så vi behövde inte gå så långt denna gång. Efter att ha klarat oss utan att få golfbollar i huvudet var vi framme vid fyren. Här såg vi en fågel i ett av fångstnäten och då den hade ögonbrynsstreck samt att vi tyckte oss märka ett vingband så var vi övertygade om att det var en tajgasångare som hängde där. Richard tog ett par bilder och då blev vi osäkra om vi trott rätt. Bilderna visade mer en gransångare och när ringmärkarna kom och tömde nätet bekräftade de att det var en gransångare.

Gransångare

Vi  fortsatte vandringen ut mot Nabben och väl här satte vi upp kikarna. Det var mycket tättingar som sträckte ut. Bl a steglitser, hämplingar, bofinkar och bergfinkar sträckte hela tiden. . Ett gäng skäggmesar kom förbi och det är ju alltid trevligt med denna fågel. Efter att sett oss mätta på sträcket och fikat gick vi tillbaka till fyren för att lyssna på PG Bentz. Han berättade vad som sträckte förbi och visade även upp några ringmärkta arter

Ljungen, den första skur missade oss

Det var inte mycket rovfågel i luften så efter en stund beslöt vi oss att dra bort till Skanörs ljung i hopp om bättre sträck där men det var inte mycket bättre. Glador och ormvråkar var det vi såg mest. Vi hade hoppats på någon skrikörn och stäppörn, men det ville stanna kvar i Sverige några dagar till. Framåt ett tiden började det regna så då avslutade vi dagen.

51 arter fick vi ihop

Lite sträcksiffror från denna dag. Hämpling 3660, grönsiska 2000, steglits 1014, ringduva 7100. Totalt sträckte ca 75 000 fåglar ut denna dag

Lars-Olof

Artlista

Knölsvan  grågås  vitkindad gås  prutgås  bläsand  kricka  gräsand  brunand  vigg  ejder  knipa  småskrake  smådopping  storskarv  gråhäger  röd glada  sparvhök  ormvråk  tornfalk  sothöna  skärfläcka  ljungpipare  storspov  skrattmås  gråtrut  havstrut  ringduva  sånglärka  ängspiplärka  forsärla  sädesärla  rödstjärt  taltrast  dubbeltrast  gransångare  skäggmes  blåmes  talgoxe  skata  kaja  råka  kråka  korp  stare  bofink  bergfink  grönfink  steglits  hämpling  grönsiska  mindre korsnäbb

Spontanskådning 18 oktober 2017

Sammanlagt 8 skådare var på plats vid Gäddängen för att uppleva fågellivet för sista gången denna säsong. Vi såg massvis med bläsänder och snatteränder samt sothöns ute i vattnet. Dessutom observerade vi bl.a. några skedänder. Dagen till ära såg vi också två ägretthägrar. Lasse Lundquist och Lars Helgesson förde artlistan, vilken presenteras nedan. Richard tyckte att vi fortsättningsvis skulle försöka träffas på någon intressant plats i mellanskåne och han återkommer med information om var och när.
Vid pennan Ann-Margret Svärd-Nilsson

Gäddangen i höstskrud

Spontanskådning 2017-10-18


Ägretthäger, Gäddängen

Nötväcka, Gäddängen


Vitkindade gäss, Gäddängen

Artlista Spontanskådning 2017-10-18

 Knölsvan, bläsgås, grågås, vitkindad gås, bläsand, snatterand, kricka, gräsand, stjärtand, skedand, brunand, vigg, knipa, skäggdopping, storskarv, ägretthäger, gråhäger, vit stork, röd glada, sparvhök, ormvråk, rörhöna, sothöna, tofsvipa, skrattmås, fiskmås, ringduva, gärdsmyg, rödhake, koltrast, dubbeltrast, stjärtmes, blåmes, talgoxe, nötväcka, skata, kaja, kråka, korp och stare.

Medlemsmöte Ringsjöbygdens fågelskådare, 20171010

Lars-Olof Nilsson, ordförande, hälsade 24 personer, varav 8 damer välkomna till mötet.
Lars-Olof passade på att meddela följande:
• Föreningens 8-års-kalas firas den 28 november, då några medlemmar bl.a. kommer att visa bilder från exkursionsresor 2017.
• Medlemmarna ombads skicka in bilder till almanackan, sista datum är 15 oktober.
• Spontanskådningen vid Gäddängen sker sista gången för säsongen den 18 oktober.
• Glasunderlägg finns till försäljning, 40 kr/st. eller 150 kr/set om 4.
Lars-Olof hälsade Hans Cronert, kvällens föredragshållare, välkommen. Hans kom lite sent för han hade av misstag varit på räddningstjänsten i Höör innan han förstod att det var Hörby, som var målet.
Hans Cronert jobbar till vardags med naturfrågor i Kristianstad vattenrike. Temat för kvällens föredrag var ”Ett år i vattenriket och naturen i nordöstra Skåne”.
Hans Cronert framförde nedanstående information på ett behagligt och sakligt sätt. Han visade många fantastiska bilder på både fåglar, insekter, djur, flora och natur. Auditoriet kunde insupa mycket intressant fakta under kvällen.
Biosfärområdet i Kristianstad vattenrike är UNESCO godkänt vilket betyder att det bevarar höga värden i en rik naturmiljö tillsammans med mänskliga aktiviteter. Vattenriket är nedre avrinningsområdet i Kristianstads kommun. Det finns ca 20 olika namngivna besöksplatser i vattenriket såsom Äspet, Karpalundsdammarna, Håslövs ängar etc. En typisk växt i vattenriket är Gullstånd, som blommar i juni.
Hans Cronert började med att beskriva händelserna i naturen på hösten vad gäller genomströmning av flyttfåglar och hur dessa tar nytta av den tillgängliga naturens skafferi. T.ex. landar tranorna, på sin väg söderut, på stubbåkern och äter spillsäd. Trutarna brukar samlas kring ålabodarna och äter spill från ålafiskarna. Ofta syns prutgåsen drar förbi Friseboda i samband med kraftig ostvind likaså kustlabbar och bredstjärtad labb.
Under vintern är havsörnen mycket vanlig. Hökugglan kan ibland komma på besök. Sidensvansarna håller gärna till vid äpple odlingarna där de mumsar på överbliven frukt.
På våren kan orrspel beskådas på en myr norr om Älmhult. Information finns på Kronobergs hemsida. Hans Cronert menade att orren har försvunnit från Fjällmossen. Många fågelarter häckar i området, andra rastar bara på sin väg norrut. Tranan landar gärna vid Pulken (invigdes i mars 2013) eftersom det finns mat där. År 2017 var det som mest 9000 tranor och totalt 15000 besökare.
På sommaren kan Sommargylling skådas i tallskogen i Kristianstadsområdet. Det finns många olika sorters sländor i vattenområdena och dessa utgör fågelmat. Bl.a Lärkfalk och Aftonfalk lever på sländor.
Hans Cronert nämnde också att uttern finns vid Torsebro, den har ju varit borta ett tag. Vid Naturum finns en utterfamilj, som väcker mycket beundran hos besökarna. Utanför Naturum finns även Kungsfiskare, som gärna visar upp sig.
Vid pennan
Ann-Margret Svärd-Nilsson

Rovfåglar runt Näsbyholm-Havgård-Börringe, 24/9/2017

Den 24 september var det dags för att leta spännande rovfåglar i området runt Näsbyholm-Havgård-Börringe.

Då jag gjorde programmet i april var det ju ljust på mornarna så då hade jag inte en tanke på att det skulle vara mörkt kl 6 denna morgon. Dessutom är inte rovfåglarna uppe och flyger förrän frampå förmiddagen.  Dessbättre hade Lasse L koll på läget och efter att ha pratats vid på lördagen bestämdes att vi kör som planerat kl 6 men drar ner till sydkusten för lite sjöfågelspaning.

Skådning vid Örnahusen

Smalnäbbad simsnäppa

En smalnäbbad simsnäppa hade varit vid Örnahusen utanför Skillinge några dagar så det blev vårt första mål. Totalt var vi tio skådare på denna exkursion. Väl framme dröjde det inte många sekunder förrän vi hittade simsnäppan, som födosökte nära strandkanten. En havsörn visade sig också, och bl a ejder och prutgäss sträckte åt sydväst.

Skådning vid Morfars hamn


Skärpiplärka

Dagen innan hade en vitgumpad buskskvätta siktats vid Morfars hamn några km norrut, så givetvis körde vi dit för att få se denna fågel, men den hade dragit därifrån så av det bidde inget.

Rovfågelspåning vid Näsbyholm

 

Efter att intagit fika så körde vi så mot Näsbyholm och på plats här dök rovfåglarna upp. Blå kärrhök, brun kärrhök, tornfalk, ormvråk, röd glada samt minst tre havsörnar kunde vi glädja oss åt här. Nästa stopp blev strax norr om Havgård och här fick vi verkligen vårt lystmäte vad gäller havsörnar. Det är svårt att säga hur många vi såg, men åtminstone åtta stycken i olika valörer var uppe och luftade sig. Jonathan som var med oss idag ville se havsörn och han var helt salig efteråt. Nöjda här blev nästa stopp Börringe mad och ny fika. I maden såg vi bl a smådopping, snatteränder, skedänder, rörhöna, brushane och enkelbeckasin. Även här var några havsörnar uppe och flög.

Därmed avslutade vi dagen och begav oss hemåt. 75 arter noterades under dagen

Lars-Olof

Artlista

Knölsvan  bläsgås  grågås  kanadagås  vitkindad gås  prutgås  bläsand  snatterand  kricka  gräsand  stjärtand  skedand  vigg  ejder  knipa  småskrake  storskrake   storlom  smådopping  skäggdopping  storskarv  gråhäger  havsörn  brun kärrhök  blå kärrhök  sparvhök  ormvråk  fjällvråk  tornfalk  rörhöna  sothöna  trana  större strandpipare  ljungpipare  tofsvipa  kärrsnäppa  brushane  enkelbeckasin  drillsnäppa  smalnäbbad simsnäppa  skrattmås  fiskmås  gråtrut  havstrut  tamduva  skogsduva  ringduva  turkduva  sånglärka  ladusvala  ängspiplärka  skärpiplärka  gulärla  sädesärla  forsärla  rödhake  rödstjärt  koltrast  gransångare  törnskata skata  kaja  råka  kråka  korp  stare  gråsparv  pilfink  bofink  bergfink  grönfink  steglits  grönsiska  mindre korsnäbb  sävsparv

Var med i 2018 almanacka

Även i år kommer vi att ge ut en almanacka. Denna gång hade vi tänkt att ha ett tema. Då Gäddängen är vår hemmalokal så tänkte vi att almanackan skall ha bilder på fåglar som man kan se här.

Bilderna behöver inte nödvändigtvis vara tagna vid Gäddängen men de skall vara tagna i år. Även bilder på fåglar i vintermiljö är välkomna för vintermånaderna

Bilderna  skall vara 300dpi och 21cm breda och 14,8 cm höga ( liggande A 5).

Om ni inte kan fixa detta så förbehåller vi oss rätten att göra dessa förändringar

Bilderna skickas till Per-Uno Nilsson  senast den 15/10

Spontanskådning 20 sep 2017

Vi var bara 3 medlemmar som åtnjöt sensommarvädret på Gäddängen, och även med de 3 gästerna som visade sig var det gott om plats på plattformen. Ladusvalor fyll bensin i form av mygg för deras längre resa söderut, och en lärkfalk tog hand om några av de många trollsländor. 3 Ägretthäger flög runt och födosökt.

Knölsvan, Gäddängen


Bläsänder, Gäddängen

Där var många snatterand och bläsand. Skäggdoppinger var forsvundet från både Gäddängen och Ringsjö. Där var dock åtminstone 5 smådoppingar vid storkhägnet.

Sothöns, Gäddängen

Artlistan :

Knölsvan, Sångsvan, Grågås, Bläsand, Snatterand, Kricka, Gräsand, Skedand, Ägretthäger, Gråhäger, Röd glada, Havsörn, Sparvhök, Ormvråk, Lärkfalk

Sothöna, Tofsvipa, Skrattmås, Större hackspett, Hussvala, Sädesärla, Rödhake, Blåmes, Talgoxe, Nötväcka, Skata, Kråka, Bofink, Grönsiska

Spontanskådning 6/9/2017

Vi var 8 förväntansfulla skådare, som möttes på plattformen vid Gäddängen denna ljumma gråmulna septemberdag. Vi observerade strax under 40 olika arter, se artlistan, med hjälp av Lasse Lundquists och Lars Helgesson skarpa fågelblickar och hörsel.

Lärkfalken passerar?

Där skådes och fotograferas

Lärkfalk, Gäddängen


Lärkfalk, Gäddängen

Fiskgjuse, Gäddängen


Lärkfalk, Gäddängen

Lärkfalken kom flygande, likaså korpen och fiskgjusen samt kungsfiskaren.

Ägretthäger, Gäddängen


Ägretthäger, Gäddängen

Ägretthägrarna, fyra till antalet idag, stod en bra bit från sina artfränder, grå hägern. De hängivna fotografernas önskan var att få sistnämnda att stå nära varandra för en gemensam bild, men det förblev en önskan.

Gråhäger, Gäddängen

Gräsand, Gäddängen

Ägretthäger, Gäddangen


Sångsvaner, Gäddängen

Tofsviporna stod i klungor i den grunda delen. Inga andra vadare observerades, vilken kan tyda på att de gett sig av till varmare länder.

Vid pennan, Ann-Margret Svärd-Nilsson

Artlista Spontanskådning 2017-09-06

Knölsvan, sångsvan, grågås, bläsand, snatterand, kricka, gräsand, stjärtand, skedand, knipa, skäggdopping, storskarv, ägretthäger, gråhäger, vit stork, röd glada, fiskgjuse, lärkfalk, vattenrall, sothöna, tofsvipa, skrattmås, fiskmås, ringduva, kungsfiskare, gröngöling, större hackspett, ladusvala, forsärla, sädesärla, gransångare, blåmes, talgoxe, nötväcka, skata, kaja, kråka, korp och bofink.

Spontanskådning i fin sensommar väder

Kungsfiskare på spontanskådningen
Vi var 10 medlemmar som möte upp på onsdagens spontanskådning.
Revet var som vanligt fullt av fågel tyvärr inga vadare det var mest skrattmåsar, vattenståndet är nog lite för högt för vadarna. Ägretthägern var på plats och fiskgjusen kom också på besök samt även bivråk. Borta i de torra buskarna till höger om plattformen satt kungsfiskaren innan den flög bort, tyvärr så återkom den ej mer denna dag.
Sven-Åke

Artlista Spontanskådning 2017-08-23

Knölsvan, sångsvan, grågås, snatterand, kricka, gräsand, skedand, skäggdopping, storskarv, ägretthäger, gråhäger, vit stork, bivråk, röd glada, ormvråk, fiskgjuse, vattenrall, sothöna, trana, tofsvipa, skrattmås, fisktärna, ringduva, kungsfiskare, sädesärla, ärtsångare, lövsångare, blåmes, talgoxe, nötväcka, kaja, råka, kråka, korp, stare, grönfink och mindre korsnäbb.