Spontanskådning 20 sep 2017

Vi var bara 3 medlemmar som åtnjöt sensommarvädret på Gäddängen, och även med de 3 gästerna som visade sig var det gott om plats på plattformen. Ladusvalor fyll bensin i form av mygg för deras längre resa söderut, och en lärkfalk tog hand om några av de många trollsländor. 3 Ägretthäger flög runt och födosökt.

Knölsvan, Gäddängen


Bläsänder, Gäddängen

Där var många snatterand och bläsand. Skäggdoppinger var forsvundet från både Gäddängen och Ringsjö. Där var dock åtminstone 5 smådoppingar vid storkhägnet.

Sothöns, Gäddängen

Artlistan :

Knölsvan, Sångsvan, Grågås, Bläsand, Snatterand, Kricka, Gräsand, Skedand, Ägretthäger, Gråhäger, Röd glada, Havsörn, Sparvhök, Ormvråk, Lärkfalk

Sothöna, Tofsvipa, Skrattmås, Större hackspett, Hussvala, Sädesärla, Rödhake, Blåmes, Talgoxe, Nötväcka, Skata, Kråka, Bofink, Grönsiska