Medlemsmöte Ringsjöbygdens fågelskådare, 20171010

Lars-Olof Nilsson, ordförande, hälsade 24 personer, varav 8 damer välkomna till mötet.
Lars-Olof passade på att meddela följande:
• Föreningens 8-års-kalas firas den 28 november, då några medlemmar bl.a. kommer att visa bilder från exkursionsresor 2017.
• Medlemmarna ombads skicka in bilder till almanackan, sista datum är 15 oktober.
• Spontanskådningen vid Gäddängen sker sista gången för säsongen den 18 oktober.
• Glasunderlägg finns till försäljning, 40 kr/st. eller 150 kr/set om 4.
Lars-Olof hälsade Hans Cronert, kvällens föredragshållare, välkommen. Hans kom lite sent för han hade av misstag varit på räddningstjänsten i Höör innan han förstod att det var Hörby, som var målet.
Hans Cronert jobbar till vardags med naturfrågor i Kristianstad vattenrike. Temat för kvällens föredrag var ”Ett år i vattenriket och naturen i nordöstra Skåne”.
Hans Cronert framförde nedanstående information på ett behagligt och sakligt sätt. Han visade många fantastiska bilder på både fåglar, insekter, djur, flora och natur. Auditoriet kunde insupa mycket intressant fakta under kvällen.
Biosfärområdet i Kristianstad vattenrike är UNESCO godkänt vilket betyder att det bevarar höga värden i en rik naturmiljö tillsammans med mänskliga aktiviteter. Vattenriket är nedre avrinningsområdet i Kristianstads kommun. Det finns ca 20 olika namngivna besöksplatser i vattenriket såsom Äspet, Karpalundsdammarna, Håslövs ängar etc. En typisk växt i vattenriket är Gullstånd, som blommar i juni.
Hans Cronert började med att beskriva händelserna i naturen på hösten vad gäller genomströmning av flyttfåglar och hur dessa tar nytta av den tillgängliga naturens skafferi. T.ex. landar tranorna, på sin väg söderut, på stubbåkern och äter spillsäd. Trutarna brukar samlas kring ålabodarna och äter spill från ålafiskarna. Ofta syns prutgåsen drar förbi Friseboda i samband med kraftig ostvind likaså kustlabbar och bredstjärtad labb.
Under vintern är havsörnen mycket vanlig. Hökugglan kan ibland komma på besök. Sidensvansarna håller gärna till vid äpple odlingarna där de mumsar på överbliven frukt.
På våren kan orrspel beskådas på en myr norr om Älmhult. Information finns på Kronobergs hemsida. Hans Cronert menade att orren har försvunnit från Fjällmossen. Många fågelarter häckar i området, andra rastar bara på sin väg norrut. Tranan landar gärna vid Pulken (invigdes i mars 2013) eftersom det finns mat där. År 2017 var det som mest 9000 tranor och totalt 15000 besökare.
På sommaren kan Sommargylling skådas i tallskogen i Kristianstadsområdet. Det finns många olika sorters sländor i vattenområdena och dessa utgör fågelmat. Bl.a Lärkfalk och Aftonfalk lever på sländor.
Hans Cronert nämnde också att uttern finns vid Torsebro, den har ju varit borta ett tag. Vid Naturum finns en utterfamilj, som väcker mycket beundran hos besökarna. Utanför Naturum finns även Kungsfiskare, som gärna visar upp sig.
Vid pennan
Ann-Margret Svärd-Nilsson