Spontanskådning 6/9/2017

Vi var 8 förväntansfulla skådare, som möttes på plattformen vid Gäddängen denna ljumma gråmulna septemberdag. Vi observerade strax under 40 olika arter, se artlistan, med hjälp av Lasse Lundquists och Lars Helgesson skarpa fågelblickar och hörsel.

Lärkfalken passerar?

Där skådes och fotograferas

Lärkfalk, Gäddängen


Lärkfalk, Gäddängen

Fiskgjuse, Gäddängen


Lärkfalk, Gäddängen

Lärkfalken kom flygande, likaså korpen och fiskgjusen samt kungsfiskaren.

Ägretthäger, Gäddängen


Ägretthäger, Gäddängen

Ägretthägrarna, fyra till antalet idag, stod en bra bit från sina artfränder, grå hägern. De hängivna fotografernas önskan var att få sistnämnda att stå nära varandra för en gemensam bild, men det förblev en önskan.

Gråhäger, Gäddängen

Gräsand, Gäddängen

Ägretthäger, Gäddangen


Sångsvaner, Gäddängen

Tofsviporna stod i klungor i den grunda delen. Inga andra vadare observerades, vilken kan tyda på att de gett sig av till varmare länder.

Vid pennan, Ann-Margret Svärd-Nilsson

Artlista Spontanskådning 2017-09-06

Knölsvan, sångsvan, grågås, bläsand, snatterand, kricka, gräsand, stjärtand, skedand, knipa, skäggdopping, storskarv, ägretthäger, gråhäger, vit stork, röd glada, fiskgjuse, lärkfalk, vattenrall, sothöna, tofsvipa, skrattmås, fiskmås, ringduva, kungsfiskare, gröngöling, större hackspett, ladusvala, forsärla, sädesärla, gransångare, blåmes, talgoxe, nötväcka, skata, kaja, kråka, korp och bofink.