Rovfåglar runt Näsbyholm-Havgård-Börringe, 24/9/2017

Den 24 september var det dags för att leta spännande rovfåglar i området runt Näsbyholm-Havgård-Börringe.

Då jag gjorde programmet i april var det ju ljust på mornarna så då hade jag inte en tanke på att det skulle vara mörkt kl 6 denna morgon. Dessutom är inte rovfåglarna uppe och flyger förrän frampå förmiddagen.  Dessbättre hade Lasse L koll på läget och efter att ha pratats vid på lördagen bestämdes att vi kör som planerat kl 6 men drar ner till sydkusten för lite sjöfågelspaning.

Skådning vid Örnahusen

Smalnäbbad simsnäppa

En smalnäbbad simsnäppa hade varit vid Örnahusen utanför Skillinge några dagar så det blev vårt första mål. Totalt var vi tio skådare på denna exkursion. Väl framme dröjde det inte många sekunder förrän vi hittade simsnäppan, som födosökte nära strandkanten. En havsörn visade sig också, och bl a ejder och prutgäss sträckte åt sydväst.

Skådning vid Morfars hamn


Skärpiplärka

Dagen innan hade en vitgumpad buskskvätta siktats vid Morfars hamn några km norrut, så givetvis körde vi dit för att få se denna fågel, men den hade dragit därifrån så av det bidde inget.

Rovfågelspåning vid Näsbyholm

 

Efter att intagit fika så körde vi så mot Näsbyholm och på plats här dök rovfåglarna upp. Blå kärrhök, brun kärrhök, tornfalk, ormvråk, röd glada samt minst tre havsörnar kunde vi glädja oss åt här. Nästa stopp blev strax norr om Havgård och här fick vi verkligen vårt lystmäte vad gäller havsörnar. Det är svårt att säga hur många vi såg, men åtminstone åtta stycken i olika valörer var uppe och luftade sig. Jonathan som var med oss idag ville se havsörn och han var helt salig efteråt. Nöjda här blev nästa stopp Börringe mad och ny fika. I maden såg vi bl a smådopping, snatteränder, skedänder, rörhöna, brushane och enkelbeckasin. Även här var några havsörnar uppe och flög.

Därmed avslutade vi dagen och begav oss hemåt. 75 arter noterades under dagen

Lars-Olof

Artlista

Knölsvan  bläsgås  grågås  kanadagås  vitkindad gås  prutgås  bläsand  snatterand  kricka  gräsand  stjärtand  skedand  vigg  ejder  knipa  småskrake  storskrake   storlom  smådopping  skäggdopping  storskarv  gråhäger  havsörn  brun kärrhök  blå kärrhök  sparvhök  ormvråk  fjällvråk  tornfalk  rörhöna  sothöna  trana  större strandpipare  ljungpipare  tofsvipa  kärrsnäppa  brushane  enkelbeckasin  drillsnäppa  smalnäbbad simsnäppa  skrattmås  fiskmås  gråtrut  havstrut  tamduva  skogsduva  ringduva  turkduva  sånglärka  ladusvala  ängspiplärka  skärpiplärka  gulärla  sädesärla  forsärla  rödhake  rödstjärt  koltrast  gransångare  törnskata skata  kaja  råka  kråka  korp  stare  gråsparv  pilfink  bofink  bergfink  grönfink  steglits  grönsiska  mindre korsnäbb  sävsparv