Spontanskådning 18 oktober 2017

Sammanlagt 8 skådare var på plats vid Gäddängen för att uppleva fågellivet för sista gången denna säsong. Vi såg massvis med bläsänder och snatteränder samt sothöns ute i vattnet. Dessutom observerade vi bl.a. några skedänder. Dagen till ära såg vi också två ägretthägrar. Lasse Lundquist och Lars Helgesson förde artlistan, vilken presenteras nedan. Richard tyckte att vi fortsättningsvis skulle försöka träffas på någon intressant plats i mellanskåne och han återkommer med information om var och när.
Vid pennan Ann-Margret Svärd-Nilsson

Gäddangen i höstskrud

Spontanskådning 2017-10-18


Ägretthäger, Gäddängen

Nötväcka, Gäddängen


Vitkindade gäss, Gäddängen

Artlista Spontanskådning 2017-10-18

 Knölsvan, bläsgås, grågås, vitkindad gås, bläsand, snatterand, kricka, gräsand, stjärtand, skedand, brunand, vigg, knipa, skäggdopping, storskarv, ägretthäger, gråhäger, vit stork, röd glada, sparvhök, ormvråk, rörhöna, sothöna, tofsvipa, skrattmås, fiskmås, ringduva, gärdsmyg, rödhake, koltrast, dubbeltrast, stjärtmes, blåmes, talgoxe, nötväcka, skata, kaja, kråka, korp och stare.