Linnérundan, 12/8/2018

Vi var 9 medlemmar där möttes vid Vattenrikets naturrum denne blåsande morgon. Där väntade Evert Valfridsson ifrån Nordöstra Skånes Fågelklubb och ytterligare 5 skådare anslöt sig till oss. Evert började med att berätta om vattenrikets rätt kort historie. De storslagna våtmarkerna är skyddade av den internationella Ramsarkonventionen, av EU:s nätverk Natura 2000 och genom nationell lagstiftning och sträcka sig längs Helge Å. Själva Naturrummet öppnades 2010.
Turen gick nord med den gamla soptippen på vänstra hand. Hår sås hämpling, pilfink, och en piplärka som kunna ha varit rödstrupig, men bestämmelsen var osäker och den kom inte på artlistan. Et par gjusar och två röda gladar sås högt uppe på andra sidan Helgeån.

Rödstrupig, ängspiplärka eller trädpiplärka?

Då kom ett litet sträck med kårdvädd var över 50 steglits njut gott av frön. Här fick Joakim en fin bild av ärtsångare.

Steglits


Ärtsångare

Turen gick vidare på vallen med utsikt över uttorkat damm och en familj buskskvätta. Härifrån kunna fiskgjuseplattform vid Karpalund dammarna ses, med 3 gjusar på den. Evert berättade att fiskgjusen hade häckade vid järnvägen några år men var ovälkommen och skulle förhindras. Så byggs de 2 plattform vid Karpalund och de användas redan den förste år, och vart år sidan.  

På allfarväg mot Lillö hördes en tiggalåt där var svårt att bestämma. Då en ung havsörn hade skrämde upp de många grågäss på Isternäset, och därefter flög över os på 50 meters avstånd, blev vi enige om att tiggeriet kanske kom ifrån en ormvråk, da havsörnen blev attackerat av en störtdykande ormvråk. Havsörn utfört en perfekt 360 grader rullning och flög oanfäktat vidare.  

Vi spånade efter svart rödstjärt vid gården innan Lillö utan framgång. Innan vi fikade vid Lillö så ett par deltagare en vattenrall flyga i skjul, och senare hördas den av andra. Evert fortalte lidt om Lillö’s historie – det var jo dansk! – og her står et mindesmærke over Herluf Trolle’s fødehjem.

Vidare mot järnvägen räknades grågässen till 1200, och några få vitkindad kom på artlistan. En vuxen och två unga brun kärrhök sås jaga långt borta över Isternäset. Den svart rödstjärt samt grå flugsnappare kom på listan tacket vara 2 ihärdiga deltagare som väntade vid sågverket. Vi andra spånade förgäves efter kungsfiskare längs Helgeån innan turen slutade vid Naturrummet. Här sås igen gullstånds – en special korgblommiga växt som Linné beskrev då han besökte våtmarkerna för drygt 250 år sedan.

Gullstånds (bild ifrån den virtuella floran)

Ett varmt tack till Evert Valfridsson för en verklig intressant guidning.

Havsörn, piplärka och steglits bildar : Per-Uno.
Referat : Richard
Artlistan blev på 54.

Grågås Vitkindad gås Fasan Gråhäger Röd glada Havsörn Brun kärrhök Ormvråk Fiskgjuse Tornfalk Vattenrall Trana Tofsvipa Skogssnäppa Fiskmås Gråtrut Tamduva Ringduva Turkduva Tornseglare Större hackspett Sånglärka Ladusvala Hussvala Trädpiplärka Ängspiplärka Gulärla Sädesärla Rödhake Rödstjärt Buskskvätta Koltrast Björktrast Ärtsångare Törnsångare Svarthätta Gransångare Lövsångare Grå flugsnappare Blåmes Talgoxe Törnskata Skata Kaja Råka Kråka Korp Stare Gråsparv Pilfink Bofink Grönfink Steglits Hämpling