Spontanskådning 31/5/2018

Ännu en härlig sommardag! Kanske alla var på stranden, eftersom bara 4 medlemmar var på plattformen kl 10. Där låg manga olika andrikar på vattnet. Vattenstånd var lågt och reveln var packat med skrattmås och tofsvipa. En enkel strandpipare födosökt också, och sothönan fodrade 5 små ungar.

Fisktärna

Artlistan ifrån kl 10

Knölsvan Sångsvan Grågås Gravand Bläsand Snatterand Kricka Gräsand Stjärtand Årta Skedand Vigg Knipa Skäggdopping Gråhäger Röd glada Brun kärrhök Ormvråk Sothöna Större strandpipare Grönbena Rödbena Skrattmås Fiskmås Fisktärna Ringduva Gök Större hackspett Näktergal Rödstjärt Rörsångare Törnsångare Trädgårdssångare Svarthätta Gransångare Svartvit flugsnappare Talgoxe Kaja Råka Kråka Stare Bofink Gulsparv Sävsparv