Store Mosse, 12/8/2017

Den 12/8 besökte vi en lokal som inte besökts vid någon exkursion tidigare i föreningens historia, nämligen Store mosse vid Häglinge. Här bedrevs torvbrytning fram till 1969 och under denna tid  bildades ett antal öppna vattenytor, både sjöar och översvämningsmarker. Observera att detta Store mosse inte skall förväxlas med Store mosse nationalpark i Småland.

Här kan man hitta både häckfågel och rastande fågel. Några dagar innan hade Richard och jag varit där och rekat lite, dels för att hitta ute på mossen dels för att kolla var fåglarna fanns. Vid ett ställe hade vi flera vadararter, lärkfalk och brun kärrhök så det bådade gott inför lördagen. Men allting blir inte som man tänkt och när vi var där fanns det inte en vadare i sikte och knappt någon annan fågel heller. Då vi gick längre in i mossen än vad Richard och jag gjorde så hade Joakim stenkoll på GPS:en så att vi säkert hittade tillbaka. Vi ville ju inte bli ett fynd för framtida arkeologer. Ett trettiotal arter fick vi dock ihop och vi var nöjda när vi kom tillbaka till bilarna. Det var väldigt tyst och fridfullt därute och bara det var värt mycket. Lokalen har nog sin fördel på våren

Stenskvätt, Store Mosse

Ängspiplärka, Store Mosse

Ägretthäger, Gäddängen

Vi beslöt att köra ner till Gäddängen och kolla fågellivet där. Efter fika gick vi till plattformen och det första vi såg var en ägretthäger. Alltid trevligt att se denna fågel som ökat markant i vårt land de senaste åren. Dock hade det varit fem ex här på torsdagen. Andra arter här var bl a dvärgmås, brun kärrhök och fiskgjuse. Dock inga vadare med vattenståndet är väl för högt för det. Efter någon timme avslutade vi för dagen

Lars-Olof

Artlista

Knölsvan  grågås  snatterand  kricka  gräsand  skedand  vigg  knipa  skäggdopping  storskarv  ägretthäger  gråhäger  vit stork  röd glada  brun kärrhök  ormvråk  fiskgjuse  sothöna  trana tofsvipa  enkelbeckasin  dvärgmås  skrattmås  gråtrut  fisktärna  skogsduva  ringduva  tornseglare  gröngöling  större hackspett  ladusvala  ängspiplärka  sädesärla  gärdsmyg  rödhake  rödstjärt  buskskvätta  stenskvätta  koltrast  rörsångare  törnsångare  lövsångare  svartvit flugsnappare  grå flugsnappare  entita  talltita  blåmes  talgoxe  nötväcka  törnskata  nötskrika  skata  råka  kråka  korp  bofink  hämpling  mindre korsnäbb  gulsparv