Vårfåglar den 11 mars

Havsörn, Vombs ängar

Vi samlades kl 7 vid Vombsjöns utlopp. Morgonen var kylig och bilrutorna hade fått skrapas innan avfärd.

Efter att snabbt spanat av Vombsjön körde vi ner till de västra ängarna och gick ut mot översvämningen. Trots småkylan var det härligt med strålande solsken. I vattensamlingen såg vi tiotalet mindre sångsvanar. En gammal havsörn satt på en stolpe och kollade läget. När vi kom närmare bredde den ut sina vingar och flög iväg.

 

Vitkindad gås, Vomb

Efter en stund blev det oroligt bland änderna och gässen. Vad var det nu på gång? Strax efter säger Lasse L att det sitter en pilgrimsfalk på en annan stolpe, så det var den som skrämt upp fåglarna. När vi var nöjda vände vi tillbaka till parkeringen och dagens första fika.

Sångsvan

Sånglärka

Nästa ställe blev Vombs vattenverksdammar i hopp om trädlärka. När vi gått en kort stund upptäcktes några dubbeltrastar och sen hördes trädlärkan sjunga. Dock fick vi aldrig syn på den. Avfärd mot Vombs ängar för mera spaning. Storkarna som häckar här var på plats i boet i pilen. Olika arter gäss betade på ängarna och storspoven hördes drilla. Även en enkelbeckasin sågs.

Nästa anhalt Silvåkratornet.I en tall nära tornet satt två kattugglor och vilade. I sjön rastade diverse änder. 

Stare

Sista stoppet för dagen blev Hardeberga stenbrott. Ganska snabbt hittade vi honan liggande i boet, så förhoppningsvis så blir det ungar här även i år. Även här såg vi pilgrimsfalk. Totalt 67 arter blev dagens facit. En hel vårfåglar blev det, men konstigt nog inga tranor

Lars-Olof

Artlista

 Knölsvan  sångsvan  mindre sångsvan  sädgås  bläsgås  grågås  kanadagås  vitkindad gås  gravand  bläsand  snatterand  kricka  gräsand  stjärtand  brunand  vigg  knipa  salskrake  storskrake  fasan  skäggdopping  storskarv  gråhäger  vit stork  röd glada  havsörn  sparvhök  ormvråk  pilgrimsfalk  sothöna  större strandpipare  tofsvipa  enkelbeckasin  storspov  skrattmås  fiskmås  gråtrut  havstrut  tamduva  skogsduva  ringduva  berguv  kattuggla  spillkråka  större hackspett  trädlärka  sånglärka  ängspiplärka  gärdsmyg  koltrast  dubbeltrast  kungsfågel  stjärtmes  entita  blåmes  talgoxe  skata  kaja  råka  kråka  korp  stare  bofink  grönfink  hämpling  gulsparv  sävsparv